Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Darovací smlouva a smlouva o důchodu v oddlužení

Pokud Vaše příjmy nedosahují potřebné výše pro splácení zákonem vymezeného plnění pro nezajištěné věřitele, možností je využít třetí osoby a její ochoty přispívat Vám na Vaše oddlužení. Tato bude pravidelně poskytovat určitý peněžní obnos k Vašemu oddlužení. A to na základě smlouvy o důchodu nebo na základě darovací smlouvy v insolvenčním řízení. 

Obecně platí, že oddlužení bude soudem povoleno v případě, kdy lze důvodně předpokládat, že v oddlužení dlužník uhradí nezajištěným věřitelům na jejich pohledávkách nejméně 30 % z jejich hodnoty. Na první pohled se vám může zdát Váš příjem dostatečně vysoký, ale potřebné měsíční plnění pro věřitele je třeba snížit o částku nákladů insolvenčního správce a také o výši vyměřených dávek výživného, pokud máte soudním rozhodnutím vyživovací povinnost konkrétně stanovenu.

Pokud následně dojdete k závěru, že kvůli nedostatečné výši příjmů je pro vás oddlužení nedosažitelné, neházejte flintu do žita. Máte možnost najít si osobu, která se bude na plnění oddlužení podílet na základě smlouvy o důchodu nebo darovací smlouvy. Smlouva o důchodu v insolvenci i darovací smlouva je upravena občanským zákoníkem, je proto nutno pamatovat na platnou úpravu a smlouvu jí přizpůsobit. Insolvenční zákon pouze vyžaduje, aby osoba, která se zaváže prostřednictvím některé z uvedených smluv k přispívání dlužníkovi na jeho oddlužení, danou smlouvu podepsala ve formě ověřeného podpisu.

Požádejte o pomoc rodinu

Smlouvu o důchodu či darovací smlouvu v insolvenci ve většině případů s dlužníkem uzavře někdo z rodiny. Již relativně nízký příspěvek k měsíčním příjmům dlužníka většinou postačuje ke splnění podmínek pro oddlužení. Pokud se dárce či plátce důchodu zaváže k tomu, že bude dlužníkovi po dobu oddlužení plněním splátkového kalendáře přispívat pravidelným měsíčním plněním, pak dárce či plátce důchodu obdrží od soudu usnesení, ve kterém je mu uloženo, aby celou částku příspěvku posílal na účet insolvenčního správce.

Finanční problémy přispívající osoby

Během splácení stanovené částky dárcem či plátcem důchodu dlužníkovi může zastat situace, kdy se dárce ocitne ve finančních problémech. Důvodem může být například snížení příjmu v zaměstnání nebo zhoršení zdravotního stavu. V tomto případě může nastat situace, že dárce či plátce důchodu chce od svého závazku odstoupit. Zde je nutno pamatovat na to, že jde o závazek jako každý jiný. Tedy že plnění z uvedených smluv může být dlužníkem vymáháno. V praxi je však situace jiná. Dárce či plátce důchodu zpravidla pošle oznámení o své neschopnosti plnit závazek ze smlouvy dlužníkovi a soudu. Dále pak záleží na tom, zda i bez tohoto příspěvku splní dlužník zákonnou povinnost uhradit minimálně 30 % nezajištěných závazků. Pokud ne, musí dlužník odstupujícího přispívatele v co nejkratší době nahradit jiným.

Pozor na situace, kdy oddlužení nebude dlužníkovi povoleno!

Při přípravě darovací smlouvy, nebo smlouvy o důchodu je vhodné pamatovat i na situace, kdy by mohlo být dlužníkovi oddlužení z nějakého důvodu zrušeno, například pro neplnění stanovených povinností či zjištění nekalého záměru. Doporučujeme, aby se ve smlouvě vždy sjednalo, že v takovýchto případech dárce či plátce důchodu nemusí nadále svůj peněžní příspěvek dlužníkovi poukazovat.

Autor: Ing. Jana Kubešová

Tíží vás dluhy? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s konsolidací, refinancováním či oddlužením?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Pomohli jsme 13 503 lidem z dluhů ve výši 10 202 639 488 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení až po uši? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky