Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Do čeho se vyplatí investovat? Z pohledu tvorby rezerv jsou nejvhodnější podílové fondy

Ať už přemýšlíte nad investováním volných peněžních prostředků do nemovitostí, drahých kovů či finančního portfolia, je důležité si předem zjistit podrobné informace nejen o přednostech a rizicích, ale i možném zhodnocení dané investice. Pro obyčejného člověka je nejsnadnější cestou kolektivní investování. Jeho nejběžnějším typem jsou podílové fondy. Nemusíte tak sami rozhodovat, do jakých konkrétních cenných papírů a kdy budete investovat.

Pokud porovnáte jednotlivé možnosti pro investování, zjistíte, že každá má své výhody i rizika. Důležité je si uvědomit, že investujete především proto, abyste mohli svůj majetek zhodnotit a dostali tak něco navíc. Nechat ležet ladem peníze na vašem běžném platebním účtu nic nepřináší, naopak inflace vám peníze postupně užírá.

Stavební spoření slouží pro získání levnějšího úvěru v budoucnu

Spousta lidí využívá pro zhodnocení úspor stavebního spoření. Zpravidla jej založí dítěti ne kvůli možnosti vzít si v budoucnu levný úvěr na bydlení, ale proto, že dostane zajímavý státní příspěvek. Nástroj tedy využívají v podstatě úplně na něco jiného, než nač je prioritně určen. I když stavební spoření nabízí státní příspěvek, velkým problémem je dostupnost peněz tzv. likvidita. Své peníze si můžete vybrat a použít až po uplynutí zákonem stanovené vázané doby 6 let. V případě, že si peníze vyberete dříve, zaplatíte zpravidla nejen poplatek za předčasné ukončení smlouvy, ale také vám budou odebrána veškerá připsaná státní podpora a úroky. Pro investování tedy není stavební spoření nejvhodnější.

Investice do nemovitostí

Investice do nemovitosti může být možností, jak vaše volné peněžní prostředky nenechat zbytečně ležet na běžném účtu, kde ztrácejí svou hodnotu kvůli inflaci a jak získat příjemnou měsíční odměnu v případě pronájmu nemovitosti. Nevýhodou však může být nejen opotřebení a poškození nemovitosti, ale také problém s obsazeností nemovitosti. Pokud nemáte dlouhodobě nemovitost obsazenu, musíte vynaložit prostředky navíc na veškeré náklady s jejím provozem související. A to není levná záležitost.

V případě, že budete své peníze ihned potřebovat, musíte vydržet. Zpeněžení nemovitosti je běh na delší trať a je závislé především na existenci zájemců o koupi, atraktivitě nemovitosti a nabídnuté ceně. Najít kupce pro pozemek může trvat i řadu let, prodej bytu nebo domu lze provést během několika měsíců. V případě, že budete chtít nemovitost prodat co nejdříve, budete muset cenu přizpůsobit. Váš výnos z prodeje tak může být nižší, než jste do nákupu nemovitosti vložili. Často je to ale výhodnější, než hradit náklady spojené s držbou nemovitosti.

Investice do zlata negeneruje žádný zisk

I když je zlato určitě zajímavý investiční nástroj a i když cena zlata v posledních měsících klesá, jeho nákup se nevyplatí. Nevýhodou je, že negeneruje žádný přírůstek. Při investici do zlata se vydáváte na cestu spekulace na jeho budoucí cenu. Tzn., musíte čekat a sledovat vývoj hodnoty zlata a ve správný okamžik jej prodat a tím zrealizovat váš zisk. Moudrý investor je při investování do zlata obezřetný.

Do podílových fondů může investovat každý

V USA investuje více než 74 % obyvatelstva. V České republice povědomí o možnosti investování postupně roste a stává se oblíbeným. Investování do podílových fondů je vhodné pro kohokoliv. Snad největší výhodou investování do podílových fondů je, že se nemusíte sami rozhodovat, do jakých konkrétních cenných papírů a kdy budete své peníze investovat.

Fondy shromažďují finanční prostředky od investorů, za které investiční společnost nakupuje ve větších objemech cenné papíry a tím rozkládá riziko. Pro vás, jako podílníka, to znamená nižší riziko, než kdybyste investoval sám. V současné době se objem majetku ve fondech i přes mírné zakolísání v průběhu poslední finanční krize v roce 2007 dostal znovu na úroveň roku 2010 a neustále narůstá.

Další velikou výhodou investování do podílových fondů, kterou žádný jiný produkt nenabízí, je vysoká likvidita vložených prostředků. Správce fondu je ze zákona povinen odkoupit podílové listy nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy jste o odkup požádali. V praxi většina investičních společností odkupuje podílové listy do několika dnů a vy tak získáváte rychlý přístup k penězům.

Podílové listy jsou ideální především pro ty, jejichž cílem je tvořit si dlouhodobou finanční rezervu a zhodnotit ji, bez potřeby znalosti a času se kapitálovému trhu věnovat. Jejich oblíbenost v České republice postupně roste díky své jednoduchosti a schopnosti diverzifikovat rizika. 

Proč tedy investovat právě do podílových fondů? V příštím článku vám nabídneme několik zajímavých důvodů.

Autor: Ing. Jana Kubešová, 16. 3. 2016

 

Pomohli jsme 13 503 lidem z dluhů ve výši 10 202 639 488 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení až po uši? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky