777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Potřebujete pomoci s oddlužením? Nač si dát při řešení insolvence pozor?

Aby vaše oddlužení proběhlo v pořádku, není důležité jen kvalitně zpracovat návrh na jeho povolení, ale především hlídat váš případ po celou dobu probíhající insolvence. Proč? Návrh na povolení oddlužení dokáže vypracovat téměř každý advokát či akreditovaná organizace. Jakmile se však objeví první problém, dávají od vašeho případu ruce pryč. Není jejich povinností se dále insolvenčním řízením zabývat.

Proto doporučujeme vybrat si pro insolvenci takového partnera, který s vámi bude po celou dobu oddlužení a vy tak budete mít jistotu a klid, že vše probíhá v pořádku.

Vypracování návrhu na povolení oddlužení

Návrh na povolení oddlužení si může sám dlužník sepsat a podat na soud pouze v případě, pokud má vysokoškolské právní nebo ekonomické vzdělání. Jinak musí pro sepis využít služeb osoby stanovené v insolvenčním zákoně, kterou je advokát, notář, exekutor, insolvenční správce nebo tzv. akreditovaná osoba.

Co je třeba k insolvenčnímu návrhu doložit?

Návrh na povolení oddlužení musí být připraven na předepsaném formuláři a mít připojeno několik povinných příloh. Mezi nejčastější přílohy patří např.: seznam majetku dlužníka, přehled o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců, dokumentace k dluhům, pracovní smlouva, výpis z rejstříku trestů nebo či doklady prokazující vyživovací povinnost dlužníka k jiným osobám.

Aby byl návrh u soudu úspěšný, musí být splněny podmínky pro povolení oddlužení

Soud povolí insolvenci jen tehdy, pokud jsou splněny podmínky pro povolení insolvence, které stanoví insolvenční zákon. První podmínkou je, že se dlužník musí nacházet v úpadku, tzn. má nejméně dva věřitele a pohledávky po splatnosti, další podmínkou je splnění minimální měsíční úhrady pro oddlužení. Nejčastěji jde o částku nejméně 2 200 Kč.

První úskalí může přijít brzy po zaslání návrhu na soud

Nač si dát pozor při insolvenci a oddluženíJe třeba si uvědomit, že vypracováním a podáním insolvenčního návrhu na soud to vše nekončí, nýbrž teprve začíná. Od tohoto okamžiku může nastat spousta situací, kdy si dlužník sám v insolvenčním řízení neporadí a bude potřebovat pomoc. Proto je při výběru zpracovatele návrhu vhodné zajistit si také odbornou pomoc po celou dobu oddlužení.

V oddlužení se řeší komplikované majetkové a právní záležitosti

Oddlužení má několik fází, ve kterých se řeší komplikované majetkové a právní záležitosti a důležité požadavky jak soudu, tak insolvenčního správce. Jedná se například o odvolání proti rozhodnutí soudu, doplnění a reakce na výzvy soudů, vyjádření k námitkám věřitelů či incidenční spory.

Výzvy dlužníkovi k poskytnutí součinnosti či vyjádření mají často lhůtu pouze 7 dní, odborná pomoc a včasný zásah advokáta se vyplatí. Dlužník se pak nemusí obávat, že se proces oddlužení zastaví nebo bude oddlužení zrušeno.

Věřitelé či exekutoři na dlužníky často tlačí i po zahájení oddlužení

Naše advokátní kancelář má zkušenosti s případy, kdy i po schválení oddlužení exekutoři vyvíjejí nátlak na dlužníky a vyhrožují například zabavením majetku. Klient by sám nevěděl, jak reagovat a postupovat při tomto neoprávněném zásahu.  Proto je důležité mít za zády odborníka.  

„Má klientka Petra je již v oddlužení, a přes to na ni exekutor neustále vyvíjí nátlak a hrozí zabavením věcí, které navíc patří třetí osobě. Zvyšuje stresové zatížení nejen jí, ale také její rodiny, žije totiž s malým dítětem.“ popisuje situaci Martina Adamčíková, specialista na oddlužení z advokátní kanceláře Mgr. Martin Ludvík.

V jakých dalších životních situacích během oddlužení je vhodné mít po boku odborníka?

Dalšími situacemi, které se během insolvenčního řízení stávají a za právní pomoc odborníka budete vděční, mohou být například tyto:

Soud nepovolí oddlužení dlužníka

Soud může spatřovat v návrhu nesrovnalosti nebo nepoctivý záměr. Stačí, že příjmy se mu nezdají dostatečné nebo chybí nějaká příloha. Často stačí soudu jen něco doplnit či povysvětlit.

Dědictví

Během insolvenčního řízení dlužník zdědí dědictví a netuší, co soudu doložit a jak postupovat. Taktéž neví, za jakou cenu správce majetek prodá a potřebuje pomoci.

Darování majetku

Dlužník získá během oddlužení dar, který musí použít jako mimořádné splátky věřitelům. Není si jistý, jak postupovat a jakou odměnu v případě doplacení oddlužení si správce nechává. I v tomto případě bude rád za pomoc odborníka.

Dalšími situacemi, kdy je třeba doložit potřebné dokumenty soudu a situaci správně podchytit, může být ztráta zaměstnání, nástup na rodičovskou dovolenou, žádost o nižší splátky, prodloužení či přerušení oddlužení.

Chystáte se na oddlužení nebo již v oddlužení jste a potřebujete právní pomoc? Proberte vaši situaci se zkušenými kolegy. Určitě vám pomohou.

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pomohli jsme 15 949 lidem z dluhů ve výši 14 549 723 529 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky

   • V březnu se začaly vyplácet vratky na daních a daňové bonusy. Co si dlužník v insolvenci nebo exekuci může ponechat?
   • Sleva na dani a vrácení daně v insolvenci a exekuci 2023 (za rok 2022)

    V březnu 2023 začíná finanční úřad vyplácet první vrácené daně za uplynulý rok 2022. Jaké jsou přesné termíny podání daňového přiznání a vyplácení přeplatků na dani? Vrací finanční úřad přeplatek automaticky? Může si dlužník v insolvenci nebo exekuci vyplacenou vratku daně ponechat? Je to stejně i s daňovým bonusem (slevou na dani)? A věděli jste, že letos jde poprvé uplatnit […]

   • Michael N. - oddlužení podnikatelů, Martina Prudilová
   • Příběh klienta Michaela N. – dluhy z podnikání

    Publikováno: 28. 2. 2023 Všechno to začalo, když mi nevycházelo podnikání v pohostinství podle představ. Nevěděl jsem, jak řešit dluhy z podnikání, zda i jako OSVČ můžu do oddlužení. Má situace ovšem vyžadovala radikální řešení, proto jsem se po konzultaci s insolvenční specialistkou Ing. Martinou Prudilovou z webového portálu Abivia.cz rozhodl vyhlásit insolvenci neboli osobní bankrot. Díky paní Prudilové, která mi pomohla sepsat […]