Volejte 777 722 822  

Novela změny v evidenci v insolvenčním rejstříku nepřinese

Jak rychle zastavit exekuci, jak se dříve vymazat z insolvenčního rejstříku po oddlužení nebo co přinese chystaná novela insolvenčního zákona? Toto jsou v současnosti aktuální témata, o kterých se často v médiích hovoří.  

Vláda na počátku listopadu odsouhlasila návrh novely insolvenčního zákona, který obsahuje změny týkající se procesu oddlužení. Hlavní změnou je zkrácení oddlužení na 3 roky pro všechny dlužníky, jak je tomu v jiných státech Evropské unie. Jaké další změny ale chystaná novela přinese obyčejným lidem či podnikatelům? Jde opravdu jen o zkrácení oddlužení nebo se znovu zpřísní podmínky a bude nutné splatit alespoň 30 % dluhů nezajištěným věřitelům?

Co obsahuje chystaná novela insolvenčního zákona

Co přinese insovlenční novela 2021Nejvýraznější změnou ve schvalované novele insolvenčního zákona je zkrácení oddlužení pro všechny dlužníky na 3 roky. Na rozdíl od nyní platné úpravy má oddlužení po novele trvat maximálně 3 roky bez rozdílu, o jakého dlužníka se jedná. Zkrácení oddlužení na 3 roky je nejvýznamnější změnou z chystané novely. Důvodem pro tuto změnu je snaha uvést do souladu délku oddlužení v CŘ s maximální délkou oddlužení nařízenou Evropskou unií.

Novela počítá s tím, že zkrácení oddlužení na 3 roky se bude týkat jen oddlužení, které budou zahájeny po jejím přijetí, nikoli již probíhajících oddlužení.

Majetek bude možné prodat i po ukončení insolvence

Návrh dále obsahuje i změny v oblasti prodeje majetku dlužníka. Nově jej bude možné prodat i po ukončení oddlužení dlužníka, pokud majetek spadal do majetkové podstaty a nestihl se do ukončení oddlužení prodat.

Návrh obsahuje i další drobné změny, například upřesnění stanovení splátek podnikatelů, novou povinnost dlužníka poskytnout součinnost správci i po konci oddlužení při pokračujícím prodeji majetku dlužníka, novou povinnost správce připravit na konci insolvence zprávu pro osvobození dlužníka, upřesnění pravidel pro vyškrtnutí dlužníka z insolvenčního rejstříku po skončení oddlužení a další. Máte dluhy a exekuce? Přijďte se o vašem oddlužení bezplatně poradit se specialistou.

Výmaz z insolvenčního rejstříku po 5 letech  

Návrh vlády nepočítá se změnou v evidenci dlužníků v insolvenčním rejstříku. Každý dlužník je v něm nyní evidován po dobu 5 let následujících po ukončení jeho oddlužení. A na tom se nic nezmění.

Až po uplynutí této lhůty insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků vyškrtne a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní veřejnosti. Vyškrtnutí ze seznamu dlužníků je upraveno ustanovením § 425 insolvenčního zákona.

§ 425 insolvenčního zákona

Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků
(1) Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí.

(2) Při uchovávání znepřístupněných údajů se postupuje podle zvláštního právního předpisu58).

(3) Je-li podán opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí podle § 142, ponechá insolvenční soud dlužníka v seznamu dlužníků a údaje o něm přístupné v insolvenčním rejstříku po dobu projednání opravného prostředku.

V jaké fázi schvalovacího procesu se novela insolvenčního zákona nachází

Návrh novely insolvenčního zákona je nyní v Poslanecké sněmovně. Jeho projednání nebylo 12. 11. 2020 schváleno ve zrychleném jednání legislativní nouze, návrh tedy bude projednáván obvyklým postupem ve 3 čteních.

Odborník na oddlužení a insolvenci David Vozák Abivia„Dle mého odhadu bude klasické projednávání návrhu novely insolvenčního zákona trvat v Poslanecké sněmovně a Senátu nejméně 3 – 6 měsíců. Novela by tedy mohla začít platit kolem 30. 6. 2021. Není však jisté, zda právní úprava v navrhované podobě projde a kdy. Podle mě nemá smysl nyní s oddlužením vyčkávat.“ komentuje situaci odborník na oddlužení a insolvenci JUDr. David Vozák.  

Kdo může insolvenční novelu ještě změnit?

Obsah novely insolvenčního zákona mohou změnit v prvé řadě poslanci. A to jak na doporučení sněmovních výborů, ve kterých se bude text novely projednávat, tak i vlastními návrhy. O tom, zda návrhy projdou, rozhoduje okamžitá situace ve Sněmovně.

Dále mohou text novely změnit i senátoři. A to při projednávání novely v Senátu. Pokud by tak učinili, vrací se pozměněná novela zpět do Sněmovny, kde o ní znovu hlasují poslanci.

Naopak vláda již nemůže text novely změnit. „Vláda má jedinou možnost, jak s novelou nyní manipulovat, a to návrh stáhnout jako celek. Toto ale není pravděpodobné, protože cílem novely je hlavně včas zařadit do českého právního řádu oddlužení pro všechny skupiny občanů do 3 let, jak to po naší republice vyžaduje platné unijní právo.“ doplňuje JUDr. David Vozák.

Jak dlouho trvá současné oddlužení?

Současná úprava oddlužení počítá s tím, že maximální délka oddlužení je 5 let. Od schválení oddlužení soudem. Pro vybrané skupiny obyvatel, jako jsou starobní důchodci, invalidní důchodci ve 2. a 3. stupni invalidity a mladiství dlužníci, nyní platí zkrácená délka oddlužení na 3 roky.

Oddlužení může trvat i déle než 5 let, a to o dobu přerušení oddlužení (maximálně 12 měsíců) nebo prodloužení oddlužení (maximálně 6 měsíců). O přerušení oddlužení nebo o jeho prodloužení může požádat pouze dlužník.

V insolvenci je velkým pomocníkem insolvenční rejstřík

Jste již v insolvenci a nevíte, jak jste na tom? Zachrání vás insolvenční rejstřík. Je základním zdrojem informací pro všechny dlužníky, kteří se nacházejí v oddlužení. Insolvenční rejstřík je elektronický seznam z možností dálkového přístupu, který vede Ministerstvo spravedlnosti.  Jsou v něm ze zákona uváděny všechny okolnosti všech insolvenčního řízení, která probíhají. Taky jsou v něm vedeny údaje o všech ukončených insolvenčních řízeních, a to po dobu 5 let od jejich ukončení.

V insolvenčním rejstříku tak může dlužník, věřitelé, správci i ostatní lidé kdykoli, on-line zjistit aktuální informace o průběhu jakéhokoli probíhající insolvence.

Návrh konkrétních změn novely insolvenčího zákona stejně jaké důvody pro ně můžete najít na níže uvedených odkazech.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Pomohli jsme 14 375 lidem z dluhů ve výši 13 521 326 132 Kč.

Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

Kontaktujte svého poradce

Novinky