Volejte 777 722 822  

Jak ovlivní mé oddlužení práce v zahraničí?

Můžu při oddlužení (insolvenci) pracovat v zahraničí? Co se na mém oddlužení změní, když začnu pracovat v zahraničí? Jak ovlivní výši mých nezabavitelných částek při oddlužení, když budu pracovat v zahraničí? Vypočítává se při práci v zahraničí nezabavitelná částka pro oddlužení podle českých pravidel, nebo podle pravidel zahraničního státu? Jak při oddlužení postupovat s příjmem, který mám ze zahraničí? Jak se posuzuje příslušnost soudu pro oddlužení, když trvale žiji v zahraničí? Odpovědi na uvedené otázky naleznete níže.

Můžu při oddlužení (insolvenci) pracovat v zahraničí?

Ano, můžete. Insolvenční zákon neurčuje, že by dlužník při oddlužení v České republice musel zde i pracovat. Co se ale změní, pokud bude dlužník pracovat v zahraničí, bude provádění srážek z příjmů dlužníka pro splátky v oddlužení.

Zde je třeba počítat s tím, že zahraniční plátce mzdy nebude tyto srážky provádět (protože neví jak a není k tomu povinen) a dlužník se bude muset sám o toto postarat. Buď tak, že si srážky vypočítá sám a odvede na účet majetkové podstaty (tj. správci) srážku ze svých příjmů, případně se může dohodnout se správcem, že tyto srážky bude z příjmů provádět on.

Co se na mém oddlužení změní, když začnu pracovat v zahraničí?

Změní se plátce mzdy. Místo českého plátce mzdy, který provádí srážky z příjmů dlužníka a tyto zasílá správci ze zákona, bude dlužník mít zahraničního plátce mzdy, který srážky provádět nebude, neboť k tomu není povinen a navíc nezná českou právní úpravu upravující srážky z příjmů dlužníka.

Dlužník si tak musí po změně zaměstnání sám zajistit, aby z jeho zahraničních příjmů byly srážky prováděny. Buď si srážky provádí sám, nebo se dohodne se správcem na tom, že srážky bude vypočítávat z příjmů dlužníka on. V praxi je obvyklejší první varianta.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Jak ovlivní práce v zahraničí výši mých nezabavitelných částek při oddlužení?

Nijak. Pro potřeby oddlužení podle české úpravy bude stále směrodatná česká metodika provádění srážek z příjmů dlužníka. Na tom, jestli jde o příjmy z práce v zahraniční, přitom nezáleží.

Vypočítává se při práci v zahraničí nezabavitelná částka pro oddlužení podle českých pravidel, nebo podle pravidel zahraničního státu?

Jde-li o oddlužení probíhající dle českého právního řádu, pak se budou nezabavitelné částky vypočítávat dle české metodiky. Nikoli dle metodiky zahraničního státu, v němž dlužník pracuje. Pouze v případě, že oddlužení probíhá dle právního řádu státu zahraničního (tj. jde o zahraniční oddlužení), budou se nezabavitelní částky vypočítávat dle pravidel státu zahraničního.

Jak při oddlužení postupovat s příjmem, který mám ze zahraničí?

Pokud dlužník při oddlužení pobírá příjem ze zahraniční, je povinen jej zahrnout mezi své příjmy pro potřeby oddlužení stejně, jako příjmy tuzemské. Jde-li o hlavní příjem, pak je dlužník navíc povinen z tohoto příjmu sám provádět srážky a tyto odvádět do oddlužení pro splátky věřitelům. Tj. zasílat srážky správci.

Jde-li o pravidelný doplňkový příjem, je povinen opět tento nezatajovat a poskytnout jej správci pro splátky pro oddlužení. Doplňkový příjem pak tvoří součást všech příjmů dlužníka, z nichž se vypočítávají srážky.

Jde-li o příjem mimořádný, pak je dlužník povinen předat jej správci pro mimořádné splátky věřitelům. Nejste si jistí, jak postupovat? Zeptejte se specialisty ZDE. 

Jak se posuzuje příslušnost soudu pro oddlužení, když trvale žiji v zahraničí?

Platná evropská právní úprava, kterou je povinen dodržovat i český stát, říká, že pro určení místní příslušnosti soudu pro oddlužení je rozhodující, kde má dlužník hlavní ekonomický zájem. Pokud je to v ČR, bude oddlužení probíhat v ČR, pokud je to v zahraničí, pak je místně příslušným odpovídající zahraniční soud.

Tato okolnost významně ovlivňuje oddlužení osob, které mají tzv. hlavní ekonomický zájem v zahraničí. V jejich případě nelze vyloučit, že český soud vyhodnotí situaci tak, že není pro oddlužení příslušný, a vyzve dlužníka, aby o oddlužení požádal ve státě zahraničním, kde se zdržuje a vykonává práci.

Pro určení, kde má dlužník tzv. hlavní ekonomický zájem, budou vždy rozhodující individuální skutečnosti a vztahy dlužníka. Nelze tedy paušálně určit, jak bude soud situaci dlužníka posuzovat a jak přistoupí ke své místní příslušnosti. Zda oddlužení povolí, nebo odkáže dlužníka na podání v zahraničním státě.

§ 412 insolvenčního zákona

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení
(1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen

a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,

e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení,

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Pomohli jsme 12 510 lidem z dluhů ve výši 12 296 066 654 Kč.

Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

Kontaktujte svého poradce

Novinky