777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Jak ovlivní mé oddlužení práce v zahraničí?

Můžu při oddlužení (insolvenci) pracovat v zahraničí? Co se na mém oddlužení změní, když začnu pracovat v zahraničí? Jak ovlivní výši mých nezabavitelných částek při oddlužení, když budu pracovat v zahraničí? Vypočítává se při práci v zahraničí nezabavitelná částka pro oddlužení podle českých pravidel, nebo podle pravidel zahraničního státu? Jak při oddlužení postupovat s příjmem, který mám ze zahraničí? Jak se posuzuje příslušnost soudu pro oddlužení, když trvale žiji v zahraničí? Odpovědi na uvedené otázky naleznete níže.

Můžu při oddlužení (insolvenci) pracovat v zahraničí?

Ano, můžete. Insolvenční zákon neurčuje, že by dlužník při oddlužení v České republice musel zde i pracovat. Co se ale změní, pokud bude dlužník pracovat v zahraničí, bude provádění srážek z příjmů dlužníka pro splátky v oddlužení.

Zde je třeba počítat s tím, že zahraniční plátce mzdy nebude tyto srážky provádět (protože neví jak a není k tomu povinen) a dlužník se bude muset sám o toto postarat. Buď tak, že si srážky vypočítá sám a odvede na účet majetkové podstaty (tj. správci) srážku ze svých příjmů, případně se může dohodnout se správcem, že tyto srážky bude z příjmů provádět on.

Co se na mém oddlužení změní, když začnu pracovat v zahraničí?

Změní se plátce mzdy. Místo českého plátce mzdy, který provádí srážky z příjmů dlužníka a tyto zasílá správci ze zákona, bude dlužník mít zahraničního plátce mzdy, který srážky provádět nebude, neboť k tomu není povinen a navíc nezná českou právní úpravu upravující srážky z příjmů dlužníka.

Dlužník si tak musí po změně zaměstnání sám zajistit, aby z jeho zahraničních příjmů byly srážky prováděny. Buď si srážky provádí sám, nebo se dohodne se správcem na tom, že srážky bude vypočítávat z příjmů dlužníka on. V praxi je obvyklejší první varianta.

Jak ovlivní práce v zahraničí výši mých nezabavitelných částek při oddlužení?

Nijak. Pro potřeby oddlužení podle české úpravy bude stále směrodatná česká metodika provádění srážek z příjmů dlužníka. Na tom, jestli jde o příjmy z práce v zahraniční, přitom nezáleží.

Vypočítává se při práci v zahraničí nezabavitelná částka pro oddlužení podle českých pravidel, nebo podle pravidel zahraničního státu?

Jde-li o oddlužení probíhající dle českého právního řádu, pak se budou nezabavitelné částky vypočítávat dle české metodiky. Nikoli dle metodiky zahraničního státu, v němž dlužník pracuje. Pouze v případě, že oddlužení probíhá dle právního řádu státu zahraničního (tj. jde o zahraniční oddlužení), budou se nezabavitelní částky vypočítávat dle pravidel státu zahraničního.

Jak při oddlužení postupovat s příjmem, který mám ze zahraničí?

Pokud dlužník při oddlužení pobírá příjem ze zahraniční, je povinen jej zahrnout mezi své příjmy pro potřeby oddlužení stejně, jako příjmy tuzemské. Jde-li o hlavní příjem, pak je dlužník navíc povinen z tohoto příjmu sám provádět srážky a tyto odvádět do oddlužení pro splátky věřitelům. Tj. zasílat srážky správci.

Jde-li o pravidelný doplňkový příjem, je povinen opět tento nezatajovat a poskytnout jej správci pro splátky pro oddlužení. Doplňkový příjem pak tvoří součást všech příjmů dlužníka, z nichž se vypočítávají srážky.

Jde-li o příjem mimořádný, pak je dlužník povinen předat jej správci pro mimořádné splátky věřitelům. 

Jak se posuzuje příslušnost soudu pro oddlužení, když trvale žiji v zahraničí?

Platná evropská právní úprava, kterou je povinen dodržovat i český stát, říká, že pro určení místní příslušnosti soudu pro oddlužení je rozhodující, kde má dlužník hlavní ekonomický zájem. Pokud je to v ČR, bude oddlužení probíhat v ČR, pokud je to v zahraničí, pak je místně příslušným odpovídající zahraniční soud.

Tato okolnost významně ovlivňuje oddlužení osob, které mají tzv. hlavní ekonomický zájem v zahraničí. V jejich případě nelze vyloučit, že český soud vyhodnotí situaci tak, že není pro oddlužení příslušný, a vyzve dlužníka, aby o oddlužení požádal ve státě zahraničním, kde se zdržuje a vykonává práci.

Pro určení, kde má dlužník tzv. hlavní ekonomický zájem, budou vždy rozhodující individuální skutečnosti a vztahy dlužníka. Nelze tedy paušálně určit, jak bude soud situaci dlužníka posuzovat a jak přistoupí ke své místní příslušnosti. Zda oddlužení povolí, nebo odkáže dlužníka na podání v zahraničním státě.

§ 412 insolvenčního zákona

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení
(1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen

a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,

e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení,

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pomohli jsme 15 949 lidem z dluhů ve výši 14 549 723 529 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky

   • V březnu se začaly vyplácet vratky na daních a daňové bonusy. Co si dlužník v insolvenci nebo exekuci může ponechat?
   • Sleva na dani a vrácení daně v insolvenci a exekuci 2023 (za rok 2022)

    V březnu 2023 začíná finanční úřad vyplácet první vrácené daně za uplynulý rok 2022. Jaké jsou přesné termíny podání daňového přiznání a vyplácení přeplatků na dani? Vrací finanční úřad přeplatek automaticky? Může si dlužník v insolvenci nebo exekuci vyplacenou vratku daně ponechat? Je to stejně i s daňovým bonusem (slevou na dani)? A věděli jste, že letos jde poprvé uplatnit […]

   • Michael N. - oddlužení podnikatelů, Martina Prudilová
   • Příběh klienta Michaela N. – dluhy z podnikání

    Publikováno: 28. 2. 2023 Všechno to začalo, když mi nevycházelo podnikání v pohostinství podle představ. Nevěděl jsem, jak řešit dluhy z podnikání, zda i jako OSVČ můžu do oddlužení. Má situace ovšem vyžadovala radikální řešení, proto jsem se po konzultaci s insolvenční specialistkou Ing. Martinou Prudilovou z webového portálu Abivia.cz rozhodl vyhlásit insolvenci neboli osobní bankrot. Díky paní Prudilové, která mi pomohla sepsat […]