Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Co možná nevíte o doplňkovém penzijním spoření a investičním životním pojištění

Lidé se stále ještě bojí investovat do podílových fondů. Pravděpodobně je to způsobeno neznalostí tohoto investičního nástroje. Přestože jsou někteří lidé absolutní odpůrci investic do podílových fondů, dost možná do nich již dávno pravidelně posílají své peníze. Jak je to možné?

Oba produkty, doplňkové penzijní spoření a investiční životní pojištění, využívají ke zhodnocování peněz klientů podílové fondy.

Divím se

Co se týče investování peněz vložených klienty, doplňkové penzijní spoření (DPS) i investiční životní pojištění (IŽP) investují do nástrojů kapitálového trhu skrze podílové fondy, například do dluhopisů nebo akcií. U obou produktů existují další výhody a nevýhody. Pojďme si je rozebrat.

Doplňkové penzijní spoření

Jednoznačnou výhodou DPS je, že při měsíční úložce vyšší než 300 Kč vám k vašim vloženým penězům přispěje stát formou státního příspěvku. Peníze vám na vaše DPS může posílat také váš zaměstnavatel. Jím vložené finanční prostředky jsou osvobozeny od povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Další výhodou je, že si nově můžete ponížit svůj daňový základ až o 24 tisíc korun ročně.

Obrovskou nevýhodou však je, že na peníze se bez sankcí dostanete až po 60. roku života. Pokud byste se rozhodli své peníze vybrat dříve, budou vám odebrány státní příspěvky, příspěvky od zaměstnavatele získáte po jejich zdanění a dodaněny budou také peníze, o které jste si v minulosti ponížili daňový základ. Smlouvu však můžete ukončit nejdříve po dvou letech od jejího založení.

Při jednorázovém vyplacení peněz po 60. roku života je celá částka zdaněna srážkovou daní ve výši 15 %.

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění, jak už z názvu vyplývá, slouží primárně k pojištění života, čili krytí následků úrazů, nemocí a smrti. Obsahuje však také rezervotvornou složku. IŽP nakupuje za vaše vložené peníze podílové listy dle vámi zvolené investiční strategie. V případě dožití je vám vyplacena částka, která závisí na aktuální hodnotě podílových listů na vašem investičním účtu.

Výhodou tohoto produktu je pokrytí rizik, která mohou jednotlivce i rodinu ohrozit v případě úrazu, nemoci nebo smrti pojištěného. Další výhodou je, že si můžete ponížit svůj daňový základ až o 24 tisíc korun ročně, stejně jako u DPS.

Nevýhodou jsou vysoké vstupní i správní poplatky. U IŽP stejně jako u DPS lze získat peníze bez sankcí až po 60. roku života. Pokud byste se rozhodli smlouvu předčasně ukončit, odbytné, které získáte, Vám bude zdaněno, stejně jako příspěvky od zaměstnavatele a dodanit budete muset také peníze, o které jste si v minulosti ponížili daňový základ. Pokud smlouvu ukončíte v prvních dvou letech jejího trvání, s největší pravděpodobností nezískáte zpět ani korunu. V prvních dvou letech jdou totiž všechny vaše úložky na úhradu provize pojišťovacího agenta za sjednání vaší smlouvy.

Při jednorázovém vyplacení peněz po 60. roku života je celá částka zdaněna srážkovou daní ve výši 15 %.

Podílové fondy

Největší výhodou investování do podílových fondů je dostupnost peněžních prostředků. Peníze získáte zpět, kdykoliv si o to zažádáte. Ze zákona musí podílové fondy vyplatit peníze klientovi do 30 dnů. V praxi své peníze však obdržíte obvykle do jednoho týdne.

Nevýhodou investic do podílových fondů je, že k Vašim penězům Vám stát nic nepřidá. Na druhou stranu, pokud investici budete držet alespoň tři roky, výnosy z investic nemusíte danit.

Rada na závěr

Investiční životní pojištění využívejte výhradně ke krytí rizik, pro tvorbu rezerv není příliš vhodné. Doplňkové penzijní spoření je vhodné především v případě, že vám na něj přispívá také váš zaměstnavatel.

Pokud si však chcete tvořit rezervu na stáří a rozhodnete se k tomu využít podílové fondy, nejlepší pro vás bude investovat do nich napřímo, ne přes doplňkové penzijní spoření nebo investiční životní pojištění. U těch totiž na poplatcích zaplatíte daleko více, peníze si navíc budete moci vybrat až po 60. roku života. Pokud byste se v průběhu vašeho života ocitli v situaci, kdy byste nutně potřebovali peníze vybrat, přišli byste díky vracení státních příspěvků a zdanění o značnou část vašich peněz.

Pokud však nemáte vzdělání v oboru financí a dostatek znalostí a zkušeností s investicemi na kapitálovém trhu, sami se do výběru podílových fondů nepouštějte. Najděte si specialistu, který vám s tím pomůže a vše vám dobře vysvětlí.

Autor: Ing. Jitka Šimarová, 26. 7. 2016

Pomohli jsme 13 503 lidem z dluhů ve výši 10 202 639 488 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení až po uši? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky