777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Podnikatelé mají jednodušší cestu do oddlužení. Nebo ne?

V červenci 2017 začala platit novela insolvenčního zákona, která mimo jiné mění podmínky pro vstup podnikatelů (OSVČ) do oddlužení. Jaké změny novela pro podnikatele přinesla a jaké výhody či nevýhody z toho pro podnikatele vyplývají?

Shrnutí situace do novely

Pokud chtěl podnikatel (OSVČ) vstoupit do oddlužení a zároveň měl závazky z podnikání, musel u soudu prokázat, že tyto závazky nebrání povolení oddlužení. To mohl učinit třemi způsoby:

 1. Prokázat, že je závazek zajištěný jeho majetkem.
 2. Prokázat, že jeho závazky z podnikání neúspěšně prošly konkurzem, který byl ukončen např. pro nedostatek majetku.
 3. Pokud nebyl splněn žádný z předchozích bodů, bylo třeba doložit souhlas věřitele z podnikání se vstupem do oddlužení.

A právě ve třetím bodu podnikatelé často naráželi na nezájem nebo neochotu věřitelů tento souhlas udělit. V takových situacích dlužníkům nezbylo nic jiného než projít konkurzem (zpravidla s uhrazením 50 000 Kč jako zálohy na náklady insolvenčního řízení). A po roce nebo dvou, jakmile skončil konkurz (záleží na množství majetku), znovu požádat o oddlužení.

Tento postup však pro mnohé podnikatele znamenal konec jejich podnikání. Jednak podnikatel přichází při prodeji majetku o všechno vybavení a nářadí, které může potřebovat k podnikání (platí zejména pro řemeslníky). Neúspěšným konkurzem (pro nemajetnost) navíc vzniká překážka provozování živnosti, kvůli které živnostenský úřad oprávnění odebere.

Ačkoliv tedy podnikatelé mohli o oddlužení formálně žádat, často nebylo možné oddlužením projít kvůli chybějícím souhlasům věřitelů z podnikání, případně kvůli vysloveným nesouhlasům těchto věřitelů.

A jaká je situace pro OSVČ nyní?

Tři výjimky pro připuštění závazku z podnikání v oddlužení (viz výše) sice ze zákona nezmizely, ale mění se pravidla jejich používání.

U prvních dvou podmínek (závazek je zajištěn nebo prošel konkurzem) se nic nemění.

Nově se však ze zákona předpokládá souhlas věřitele, jehož pohledávka vznikla v souvislosti s podnikáním dlužníka, s oddlužením. A to až do doby, než nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky výslovně nesdělí, že s oddlužením dlužníka nesouhlasí a toto stanovisko řádně odůvodnit.

Pro dlužníky-OSVČ to znamená dvě důležité zprávy:

 1. Pozitivní zpráva: Souhlas věřitelů z podnikání již není nutné získávat od věřitele dopředu (tj. v době přípravy návrhu na povolení oddlužení). Dlužník tak není vystaven na milost apatii některých věřitelů, kteří se o osud své pohledávky nezajímají. Zákon jednoduše tento souhlas předpokládá.

 2. Negativní zpráva: Vstoupí-li do insolvenčního řízení dlužník bez vědomí svých věřitelů z podnikání, vystavuje se riziku, že tito později vyjádří s jeho oddlužením nesouhlas (toto riziko je nejvyšší např. u soukromých věřitelů a dodavatelů). Tyto nesouhlasy pak mohou být jednak překážkou pro povolení oddlužení, jednak důvodem pro prohlášení konkurzu. A to se všemi (negativními) důsledky pro podnikatele. 

Závěr?

Podnikatelům se do značné míry zjednodušil vstup do insolvenčního řízení. Ještě do minulého roku byl problémem i takový věřitel, který se k žádosti dlužníka o souhlas s oddlužením nijak nevyjádřil (byť tedy třeba nic nenamítal). A to z vlastního rozhodnutí nebo z nezájmu. Jenže pro žadatele o oddlužení šlo o překážku, kterou nebylo možné vlastními silami překonat.

Pokud má dlužník věřitele, který s jeho oddlužením přímo nesouhlasí (a má pro to i konkrétní důvody), byl takový závazek vždy překážkou pro oddlužení.

V současné době však apatie některých věřitelů již nezabrání dlužníkově snaze řešit svou tíživou finanční situaci zákonnou formou oddlužení, což je často jediným řešením bezvýchodné situace.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Pomohli jsme 15 949 lidem z dluhů ve výši 14 549 723 529 Kč.

Kalkulátor oddlužení

 • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
 • Najít řešení

Kontaktujte svého poradce

Novinky

  • V březnu se začaly vyplácet vratky na daních a daňové bonusy. Co si dlužník v insolvenci nebo exekuci může ponechat?
  • Sleva na dani a vrácení daně v insolvenci a exekuci 2023 (za rok 2022)

   V březnu 2023 začíná finanční úřad vyplácet první vrácené daně za uplynulý rok 2022. Jaké jsou přesné termíny podání daňového přiznání a vyplácení přeplatků na dani? Vrací finanční úřad přeplatek automaticky? Může si dlužník v insolvenci nebo exekuci vyplacenou vratku daně ponechat? Je to stejně i s daňovým bonusem (slevou na dani)? A věděli jste, že letos jde poprvé uplatnit […]

  • Michael N. - oddlužení podnikatelů, Martina Prudilová
  • Příběh klienta Michaela N. – dluhy z podnikání

   Publikováno: 28. 2. 2023 Všechno to začalo, když mi nevycházelo podnikání v pohostinství podle představ. Nevěděl jsem, jak řešit dluhy z podnikání, zda i jako OSVČ můžu do oddlužení. Má situace ovšem vyžadovala radikální řešení, proto jsem se po konzultaci s insolvenční specialistkou Ing. Martinou Prudilovou z webového portálu Abivia.cz rozhodl vyhlásit insolvenci neboli osobní bankrot. Díky paní Prudilové, která mi pomohla sepsat […]