777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Ručitel a náhrada jeho plnění za dlužníka, který je v oddlužení

Ručitelem je ten, kdo se písemným prohlášením zaváže plnit pohledávku věřitele místo hlavního dlužníka. A to v případě, jestliže ji hlavní dlužník neuspokojí. Ručitel, který dluh splnil místo hlavního dlužníka, je oprávněn požadovat na dlužníkovi náhradu za plnění poskytnuté věřiteli. Pokud je ale dlužníkovi schváleno oddlužení, musí ručitel dodržet postupy stanovené insolvenčním zákonem, jinak o právo na plnění od dlužníka přijde.  

Ručitel nemůže požadovat úhradu po dlužníkovi

Ručitel za dlužníka v insolvenciJestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud dlužníka usnesení. Tím dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. V takovém případě je dlužník osvobozen od neuhrazených částí svých dluhů a tedy i od placení pohledávek svým ručitelům, kteří za dlužníka věřiteli jeho pohledávku zaplatili.

Ručitel tak po vydání osvobození dlužníka nemůže po dlužníkovi požadovat úhradu plnění, které za dlužníka hradil, protože osvobození dlužníka se vztahuje i na případné uplatnění nároku ze strany ručitele.

Jak může ručitel dosáhnout náhrady za své plnění?

 • Přihlášení podmíněné pohledávky

Pohledávky věřitelů se v oddlužení uplatňují přihláškou. Ručitel, který za dlužníka ještě neplnil, ale nemůže podat standardní přihlášku své pohledávky do insolvenčního řízení, neboť tato mu ještě nevznikla. Může ale podat přihlášku tzv. podmíněné pohledávky, tedy pohledávky, která teprve možná vznikne poté, co ručitel bude muset splnit svůj závazek vůči věřiteli a bude plnit za dlužníka v oddlužení.

Přihlášení podmíněné pohledávky je tedy jakousi formou předběžné obrany pro případ, který nevíme, jestli nastane. Podmíněná pohledávka ručitele by měla být v průběhu splátkového kalendáře uspokojována až v okamžiku, kdy se stane pohledávkou nepodmíněnou.

 • Vstup do insolvenčního řízení místo původního věřitele

Druhým způsobem, jak může ručitel obdržet plnění v rámci oddlužení dlužníka, je vstup do insolvenčního řízení místo původního věřitele. Původní věřitel, kterému ručitel místo dlužníka uhradil pohledávku za dlužníkem, svou pozici v oddlužení přenechá ručiteli, který se stane novým věřitelem dlužníka. Vstup do insolvenčního řízení místo původního věřitele se děje pouze na návrh, který musí učinit nový věřitel, a to u insolvenčního soudu. Návrh je nutno učinit na předepsaném formuláři a doložit jej odpovídajícími listinami. Soud o návrhu rozhodne do 3 pracovních dnů. 

Problém může nastat při postupných úhradách ručitele, např. měsíčních splátkách. Možným řešením je deponování celé částky připadající na pohledávku přihlášeného věřitele a v pravidelných cyklech (např. půl roku) provádět aktualizaci splátkového kalendáře. Příslušná částka bude ve správném poměru rozdělena mezi původního věřitele a nového věřitele (ručitele). Tento poměr se musí odvíjet od výše jednotlivých splátek ručitele.

V zájmu samotného ručitele je, aby závazek za dlužníka uhradil co nejdříve. Tak se může domáhat úhrady alespoň části vynaložených prostředků v oddlužení dlužníka místo věřitele.

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pomohli jsme 15 554 lidem z dluhů ve výši 14 309 557 791 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky

   • V březnu se začaly vyplácet vratky na daních a daňové bonusy. Co si dlužník v insolvenci nebo exekuci může ponechat?
   • Sleva na dani a vrácení daně v insolvenci a exekuci 2023 (za rok 2022)

    V březnu 2023 začíná finanční úřad vyplácet první vrácené daně za uplynulý rok 2022. Jaké jsou přesné termíny podání daňového přiznání a vyplácení přeplatků na dani? Vrací finanční úřad přeplatek automaticky? Může si dlužník v insolvenci nebo exekuci vyplacenou vratku daně ponechat? Je to stejně i s daňovým bonusem (slevou na dani)? A věděli jste, že letos jde poprvé uplatnit […]

   • Michael N. - oddlužení podnikatelů, Martina Prudilová
   • Příběh klienta Michaela N. – dluhy z podnikání

    Publikováno: 28. 2. 2023 Všechno to začalo, když mi nevycházelo podnikání v pohostinství podle představ. Nevěděl jsem, jak řešit dluhy z podnikání, zda i jako OSVČ můžu do oddlužení. Má situace ovšem vyžadovala radikální řešení, proto jsem se po konzultaci s insolvenční specialistkou Ing. Martinou Prudilovou z webového portálu Abivia.cz rozhodl vyhlásit insolvenci neboli osobní bankrot. Díky paní Prudilové, která mi pomohla sepsat […]