Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Jak snížit splátky v oddlužení

Snížení splátekPrvní otázka, která žadatele o oddlužení nejspíše napadne, je, kolik bude muset hradit ze svého příjmu na splátky věřitelům a po jak dlouhou dobu.

Každý insolvenční soud a insolvenční správce se při výpočtu srážek ze mzdy a délce oddlužení řídí předem stanovenými pravidly. Výpočet srážky je dán přímo zákonem, resp. vyhláškou. Z těchto pravidel existuje málo výjimek a o těch bude pojednávat tento článek.

Jak funguje oddlužení bez nižších splátek?

V situaci, kdy žadatel o oddlužení nepožádá o nižší splátky, bude muset hradit pravidelnou měsíční splátku ve výši, v jaké lze z těchto příjmů provádět srážky podle zvláštních právních předpisů k uspokojení přednostních pohledávek při výkonu rozhodnutí či exekuci.

Srážka se počítá vždy z čisté mzdy (nebo součtu všech čistých příjmů). Srážku ovlivňuje výše čistých příjmů a dále i počet vyživovaných osob. Mezi vyživované osoby patří manžel nebo manželka, děti a další vyživované osoby. Čím více vyživovaných osob, tím vyšší je nezabavitelná částka. Pokud je na dítě stanoveno výživné soudem (tzv. alimenty), nezvyšuje se o tuto vyživovanou osobu nezabavitelná částka.

Výši srážky v oddlužení a nezabavitelné částky si může žadatel o oddlužení ověřit na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.

Kdy požádat o nižší splátky?

O nižší splátky musí dlužník požádat již v návrhu na povolení oddlužení, kterým se zahajuje insolvenční řízení. K pozdější žádosti podané během insolvenčního řízení nebo na soudním jednání (tzv. přezkumném jednání a schůzi věřitelů) soud nepřihlíží, nevyhoví jí.

Žádost o nižší splátky v oddlužení je tzv. nenároková. I když jsou splněny všechny podmínky, nemusí soud návrhu vyhovět. Soud může návrhu vyhovět i jen částečně (např. dlužník navrhuje splátku tak, aby uspokojil 60 % svých nezajištěných věřitelů, soud žádosti vyhoví jen částečně tak, že za pět let uhradí 100 % vůči nezajištěným věřitelům).

Aby soud mohl žádosti vyhovět, musí dlužník splnit tyto podmínky:

  1. S nižší srážkou bude dlužník schopen uhradit minimálně 50 % vůči svým nezajištěným věřitelům za maximálně pět let splácení (+ odměna insolvenčního správce). Dlužník může navrhnout uhrazení 100 % za pět let, pokud by byl jinak schopen uspokojit věřitele v kratší době než za pět let.
  2. V návrhu dlužník uvedl důvody, které vedly k jeho finančnímu úpadku.

Soud při posuzování žádosti přihlíží k celkové výši závazků, k výši příjmů a k opatřením, která dlužník činil k zachování příjmů a ke snížení závazků. Soud může přihlédnout i k doporučení věřitelů. Je vhodné, aby dlužník soudu sdělil i své náklady na bydlení, stravování, dojíždění, atd.

Během insolvenčního řízení již o nižší splátky v zásadě žádat nelze. Jedinou výjimku představuje situace, kdy v poměrech dlužníka dojde k podstatným změnám (majetkovým, výdajovým, příjmovým, zdravotním atd.). Tyto změny musí dlužník soudu doložit – např. potvrzením od lékaře o zhoršení zdravotního stavu, což je spojeno s vyššími výdaji.

Soud posuzuje každý případ individuálně. I zde musí dlužník splnit obecné podmínky – zejména musí i se sníženou splátkou uhradit minimálně 50 % vůči nezajištěným věřitelům za pět let splácení (+ odměnu insolvenčního správce). Ani této žádosti nemusí soud vyhovět (stále jde o žádost nenárokovou).

Jak dlouho oddlužení může trvat?

Zákon omezuje dobu trvání oddlužení horní hranicí – 5 let. Od okamžiku schválení oddlužení splátkovým kalendářem tak může oddlužení trvat nejvýše pět let (60 měsíců). Prodloužení splátkového kalendáře není možné (a to ani ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů).

To však neznamená, že v případě krátkodobého výpadku příjmů bude oddlužení zrušeno. Pokud dojde k dočasné ztrátě zaměstnání, poskytuje insolvenční správce přiměřenou lhůtu pro opětovné získání příjmů. Pokud i s tímto výpadkem příjmů bude dlužník schopen uhradit minimálně 30 % (resp. 50 %) pohledávek vůči nezajištěným věřitelům a odměnu insolvenčního správce, není zde důvod pro zrušení oddlužení.

Oddlužení může trvat i kratší dobu než 5 let, a to jedině při uhrazení 100 % pohledávek vůči přihlášeným nezajištěným věřitelům. Pokud není uhrazeno 100 %, nelze o dřívější ukončení oddlužení žádat.

Autor: Mgr. Vladimíra Fojtů, 9. 5. 2016

Tíží vás dluhy? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s konsolidací, refinancováním či oddlužením?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Pomohli jsme 13 503 lidem z dluhů ve výši 10 202 639 488 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení až po uši? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky