777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Oddlužení pro OSVČ bude po novele složitější? Jak se určí výše splátky?

Novela insolvenčního zákona nemá zcela jasná pravidla ani výsledek. Neví se, jak soudy budou situaci dlužníka posuzovat, a sám dlužník nebude po celou dobu vědět, zda oddlužení splňuje a na kolik %. Získat osvobození od dluhů již tak nebude vůbec snadné. Nepříjemnosti mohou očekávat především podnikatelé, jejichž splátky se budou nově určovat speciálním postupem.

Složité určování splátek pro OSVČ

Nepříjemnosti mohou očekávat také podnikatelé, jejichž splátky se budou nově určovat speciálním postupem dle nového §398b Insolvenčního zákona. V podstatě půjde o to, že musejí splácet minimální zálohovou splátku, která se určí z 1/12 jejich zisku dle předchozího daňového podání. A z této 1/12 se provedou srážky jako z normálních příjmů.

Pokud to ale určit nepůjde (nebude zisk), určí se částka pro srážky z rozdílu příjmů z podnikání a výdajů na něj. A pokud to nepůjde určit ani takto, určí se splátky z průměrné mzdy dosažené v národním hospodářství!

Pokud podnikatel odvede méně, musí rozdíl doplatit

Jednou za rok se pak provede zúčtování, a pokud bude odvedeno méně, než je skutečný měsíční průměr z podnikání, bude muset podnikatel doplatit rozdíl. Pokud zaplatí na zálohách více, pak to soud MŮŽE dlužníkovi vrátit. A vše se má dokládat listinami. Podnikatelé tak budou opravdu chudáci a speciální postup si užijí dosyta.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Pomohli jsme 15 045 lidem z dluhů ve výši 13 968 986 541 Kč.

Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

Kontaktujte svého poradce

Novinky