Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Jak se vyznat v podílových fondech I. díl

AbiviaRozhodli jste se, že nechcete své peníze nechat znehodnocovat na běžném účtu, případně chcete pravidelně investovat s možností zajímavého výnosu? Líbí se vám možnost investice do podílových fondů, ale nemáte o nich žádné bližší informace? Tento článek by vám měl pomoci zorientovat se ve zdánlivě složitém světě podílových fondů.

V tomto dvoudílném článku vám přiblížíme konkrétní druhy podílových fondů.

Podílové fondy shromažďují peněžní prostředky od lidí, kteří se v tu chvíli stávají investory a za svůj podíl získají podílové listy. Fondy poté tyto finanční prostředky využijí k nákupu desítek až stovek různých druhů akcií, dluhopisů a jiných cenných papírů. Tím se snaží snížit riziko poklesu hodnoty celého portfolia svých cenných papírů.

V případě, že se rozhodnete vložit své peníze do podílových fondů, měli byste vědět, zda chcete investovat jednorázově větší sumu peněz nebo pravidelně menší částky. Poté byste si měli stanovit investiční horizont, tedy zhodnotit, za jak dlouho budete své peníze potřebovat. Nakonec si musíte stanovit, jak velký očekáváte od investice výnos a vyhodnotit, jaký pokles jste ochotni podstoupit. Na základě těchto informací vám investiční specialista dokáže přiblížit, které fondy pro vás mohou být vhodné.

Jednotlivé fondy se liší podle toho, jaké druhy cenných papírů nakupují.

Fondy peněžního trhu a krátkodobých investic

Fondy peněžního trhu a velmi krátkodobých investic jsou pro všechny konzervativní investory, kteří nechtějí podstupovat riziko ztráty peněz ve prospěch vyšších výnosů z investice. Tyto fondy nakupují státní pokladniční poukázky, krátkodobé státní dluhopisy, případně termínované vklady. Riziko investování do těchto fondů je mizivé, stejně tak i případný výnos. Jsou vhodné pro krátkodobé investování a využívají se především jako alternativa ke spořícím účtům a termínovaným vkladům.

Dluhopisové fondy

Tento druh fondů investuje do dluhopisů. To jsou cenné papíry s předem známou splatností. Jejich držitelé získávají každoročně vyplácený úrok od emitenta (toho, kdo dluhopis vydává) a v době jeho splatnosti získají zpátky jeho hodnotu. Investice do dluhopisů jsou o něco rizikovější než do fondů peněžního trhu a krátkodobých investic. Lze však také očekávat vyšší výnos. Doporučená doba pro investování je minimálně tři až pět let. Riziko investice do dluhopisů je odvozeno od délky do splatnosti a bonity emitenta.

Bonitou emitenta se rozumí jeho schopnost dostát svým závazkům. Bonita je hodnocena mezinárodními ratingovými agenturami pomocí ratingového stupně. Nejméně rizikové jsou státní dluhopisy, které jsou následovány dluhopisy investičního stupně. To jsou dluhopisy kvalitních společností s vysokým ratingem. Mezi nejrizikovější dluhopisy naopak patří dluhopisy s vysokým výnosem, tzv. High Yield a dluhopisy rozvojových zemí, tzv. Emerging Market.

Akciové fondy

Akciové fondy investují převážnou část svých peněz do akcií, které doplňují o dluhopisy a investice do ostatních nástrojů finančního trhu. Díky vysoké míře kolísavosti jsou investice do akciových fondů rizikovější a jsou vhodné spíše pro dlouhodobé investování. Doporučená doba pro investování je minimálně 5 let. Na druhou stranu nabízejí možnost vyššího zhodnocení investice.

Při investování do akciových fondů je důležité vybrat si fond, který má dobře diverzifikované portfolio, čili nakupuje takové cenné papíry, které co nejvíce sníží riziko poklesu hodnoty fondu. Akciové fondy se dělí podle toho, do čeho investují. Některé fondy jsou zaměřené na určitý region nebo zemi, jiné se zaměřují na určité odvětví. Dále si fondy vybírají, zda budou investovat do malých, středně velkých nebo velkých firem.

Smíšené fondy

Tyto fondy investují do akcií, dluhopisů a dalších tříd aktiv. Jsou vhodné pro střednědobé a dlouhodobé investování v horizontu 3 – 5 let. Míru kolísání a rizikovosti fondu ovlivňuje především výše podílu akcií a dluhopisů. Hlavní výhodou tohoto typu fondu by měla být diverzifikace portfolia, která snižuje rizikovost. Při výběru smíšeného fondu je tak nutné věnovat dobrou pozornost jeho složení a investiční strategii vzhledem k povaze investora. Tento typ fondů je vhodný zejména pro nezkušené investory, kteří se nechtějí svým portfoliem aktivně zabývat.

Oblíbeným typem smíšeného fondu jsou fondy životního cyklu. Využívají je především investoři, kteří mají před sebou dlouhý investiční horizont. V počátečních fázích fond investuje více do akcií, které jsou v průběhu vyměňovány za dluhopisy a jiné méně rizikové nástroje. Tím je pokryto riziko, aby v závěru investování nedošlo k výraznějšímu výkyvu hodnoty fondu a investor nepřišel o své peníze. V případě investice do smíšených fondů je důležitá odborná správa tohoto instrumentu.

V dalším díle se zaměříme na méně známé druhy podílových fondů, jako jsou zajištěné fondy, fondy fondů, fondy nemovitostí a komoditní fondy.

Autor: Ing. Jitka Šimarová, 18. 4. 2016

Pomohli jsme 13 503 lidem z dluhů ve výši 10 202 639 488 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení až po uši? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky