Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Nezadlužte své děti kvůli nedoplatku za odpad

V případě narození dítěte má jeho zákonný zástupce povinnost nejpozději do 15 dnů ohlásit tuto skutečnost správci poplatku, kterým je příslušný městský nebo obecní úřad. Zákonný zástupce má v případě nezletilosti dítěte stejné procesní postavení jako poplatník. Za zaplacení poplatku odpovídají tedy oba společně a nerozdílně. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, obecní úřad se může rozhodnout, komu poplatek vyměří.

Poplatníkem komunálních poplatků jsou, až na zákonem vymezené výjimky, všechny fyzické osoby s trvalým pobytem v dané obci bez ohledu na svůj věk nebo finanční soběstačnost, tzn. fyzická osoba:

  • která má v obci trvalý pobyt,popelnice
  • které byl dle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  • která dle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  • které byla udělena mezinárodní ochrana dle zákona upravující azyl nebo dočasná ochrana dle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
  • která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Správce poplatku se může rozhodnout, komu poplatek vyměří

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku. Pokud není poplatek zaplacen ve lhůtě splatnosti nebo ve správné výši, správce může tuto částku při vymáhání zvýšit až na trojnásobek. Do roku 2012 byl při nedoplatku za odpad u nezletilého poplatníka vyměřen tento poplatek nezletilému.

Od roku 2013 v souladu se změnou v zákoně 565/1990 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, má správce možnost vyměřit nedoplatek buď nezletilému, nebo jeho zákonnému zástupci.

Vymáhání poplatků

Pokud není na zaslaný platební výměr reagováno, zasílají úřady ještě před zahájením exekuce vyrozumění o nedoplatku, kde jsou vyčísleny všechny nedoplatky na místním poplatku za odpad u konkrétní osoby. Pokud ani na toto vyrozumění o nedoplatku není reakce, přistoupí úřady k exekučnímu vymáhání. V praxi to znamená, že pokud nedoplatky na místním poplatku za odpad vznikly za dobu nezletilosti dítěte, mohou nastat tyto varianty vymáhání:

  • Pokud byl vyměřen nedoplatek nezletilému poplatníkovi – vymáhá se exekučně po nezletilém poplatníkovi, případně až v době jeho zletilosti.
  • Pokud byl vyměřen nedoplatek za nezletilého poplatníka jeho zákonnému zástupci – vymáhá se exekučně po tomto zákonném zástupci.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Pomohli jsme 11 143 lidem z dluhů ve výši 11 399 734 341 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky

S oddlužením pomáháme stále – ONLINE

Nemusíte se obávat! I v situaci s omezeními způsobenými koronavirem jsme vám neustále k dispozici! Využijte uvolněný čas k přípravě dokumentů. Jste již v oddlužení? Přečtěte si, zda mají krizová opatření vlády při epidemii dopad na průběh vašeho oddlužení

Pomáhejte s námi lidem!

Hledáme posilu do našeho týmu insolvenčních specialistů. Pokud vás zajímá oblast oddlužení a hledáte přátelský kolektiv, pak jste zde správně.