Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Existence úpadku – jedna z podmínek pro oddlužení. Kdy je dlužník v úpadku?

Abivia - oddlužení s jistotouVyhlášení osobního bankrotu je často jediným efektivním řešením, jak vyřešit své dluhy. Aby dlužník mohl využít možnosti oddlužení, musí splnit několik základních pravidel stanovených insolvenčním zákonem. Jedním z nich je skutečnost, že se dlužník nachází v úpadku nebo mu úpadek hrozí. 

Insolvenční zákon nabízí řešení dlužníkova úpadku (existujícího i teprve hrozícího) pod dohledem soudu, a to takovým způsobem, aby pohledávky jeho věřitelů byly uspokojeny v co největší míře a pokud možno spravedlivě.

Dlužník se nachází v úpadku, jestliže:

Má více než dva věřitele – podmínka není splněna v případě, má-li dlužník více závazků vůči jednomu věřiteli.

Má peněžité závazky více než 30 dnů po lhůtě splatnosti

Tyto závazky není schopen plnit – podmínka je splněna, jestliže nastane alespoň jedna z následujících situací:

 • dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků,
 • dlužník neplní své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po jejich splatnosti,
 • není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek za dlužníkem výkonem rozhodnutí nebo exekucí,
 • dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy svého majetku, závazků a zaměstnanců, kterou mu uložil insolvenční soud.

Dlužník se nachází v úpadku i tehdy, jestliže je předlužen. Tzn. má-li více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Hrozícím úpadkem se pak rozumí stav, kdy lze se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

Způsoby řešení úpadku

Úpadek lze řešit třemi způsoby:

 • Konkursem – tímto způsobem lze řešit úpadek kteréhokoli dlužníka
 • Reorganizací – používá se v případě dlužníků podnikatelů
 • Oddlužením – v případě, kdy je dlužníkem fyzická osoba nebo nepodnikající právnická osoba. Dlužník nesmí mít dluhy z podnikání, ovšem existují výjimky.

Úpadek se může týkat také finančních institucí. Pro řešení úpadku finančních institucí existuje speciální právní úprava a platí poněkud jiná pravidla. Finančními institucemi se rozumí například banky, úvěrová a spořitelní družstva, pojišťovny a investiční společnosti. Pro tyto finanční instituce platí určité výjimky z obecného režimu insolvenčního zákona, které korespondují s příslušnými předpisy Evropského společenství.

Proč využít možnosti oddluženíAbivia

Oddlužení bude soudem povoleno v případě, kdy lze důvodně předpokládat, že v oddlužení dlužník uhradí nezajištěným věřitelům na jejich pohledávkách nejméně 30 % z jejich hodnoty. Díky tzv. stop efektu nedochází k dalšímu narůstání objemu dluhů a celkový dluh může být snížen až o 70 %. Přečtěte si, jak funguje oddlužení.

Proč jít do oddlužení s námi

 • V oblasti oddlužení nejsme nováčkem, ba naopak máme na trhu dlouholetou tradici. Společnost Abivia byla založena již v roce 2006.
 • Úspěšně jsme pomohli oddlužit více než 8 570 lidí se závazky v celkové hodnodě přesahující 6,4 miliardy korun.
 • Naše úspěšnost schválení insolvenčního návrhu soudem je 98 %. Průměrná úspěšnost v ČR je pouhých 64 % (rok 2013).
 • Garantujeme vypracování každého insolvenčního návrhu advokátem.
 • Neuspějete u soudu z naší viny? Podáme návrh znovu, případně vám vrátíme peníze.logo_fr2013
 • Jsme firmou roku Moravskoslezského kraje 2013
 • Chráníme vaše práva. Cítíte se poškozeni v procesu oddlužení? Pomůže Vám náš Specialista pro ochranu práv dlužníků v insolvenci.
 • Garantujeme kvalitu našich služeb. Na váš případ dohlížejí dva odborníci – Poradce a Garant kvality. 
 • Naši klienti mají po celou dobu oddlužení poradenství zdarma.

Tým zkušených a certifikovaných specialistů je vám k dispozici po celé České republice. V případě, že si nejste jisti, zda splňujete podmínky pro oddlužení, případně potřebujete získat další informace, neváhejte a kontaktujte specialistu v místě vašeho bydliště. Na bezplatné a nezávazné schůzce vám vše vysvětlí.

Autor: Ing. Jana Kubešová, 12. 3. 2015

Tíží vás dluhy? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s konsolidací, refinancováním či oddlužením?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

 

 

Pomohli jsme 13 503 lidem z dluhů ve výši 10 202 639 488 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení až po uši? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky