Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Existence úpadku – jedna z podmínek pro oddlužení. Kdy je dlužník v úpadku?

Abivia - oddlužení s jistotouVyhlášení osobního bankrotu je často jediným efektivním řešením, jak vyřešit své dluhy. Aby dlužník mohl využít možnosti oddlužení, musí splnit několik základních pravidel stanovených insolvenčním zákonem. Jedním z nich je skutečnost, že se dlužník nachází v úpadku nebo mu úpadek hrozí. 

Insolvenční zákon nabízí řešení dlužníkova úpadku (existujícího i teprve hrozícího) pod dohledem soudu, a to takovým způsobem, aby pohledávky jeho věřitelů byly uspokojeny v co největší míře a pokud možno spravedlivě.

Dlužník se nachází v úpadku, jestliže:

Má více než dva věřitele – podmínka není splněna v případě, má-li dlužník více závazků vůči jednomu věřiteli.

Má peněžité závazky více než 30 dnů po lhůtě splatnosti

Tyto závazky není schopen plnit – podmínka je splněna, jestliže nastane alespoň jedna z následujících situací:

 • dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků,
 • dlužník neplní své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po jejich splatnosti,
 • není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek za dlužníkem výkonem rozhodnutí nebo exekucí,
 • dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy svého majetku, závazků a zaměstnanců, kterou mu uložil insolvenční soud.

Dlužník se nachází v úpadku i tehdy, jestliže je předlužen. Tzn. má-li více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Hrozícím úpadkem se pak rozumí stav, kdy lze se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

Způsoby řešení úpadku

Úpadek lze řešit třemi způsoby:

 • Konkursem – tímto způsobem lze řešit úpadek kteréhokoli dlužníka
 • Reorganizací – používá se v případě dlužníků podnikatelů
 • Oddlužením – v případě, kdy je dlužníkem fyzická osoba nebo nepodnikající právnická osoba. Dlužník nesmí mít dluhy z podnikání, ovšem existují výjimky.

Úpadek se může týkat také finančních institucí. Pro řešení úpadku finančních institucí existuje speciální právní úprava a platí poněkud jiná pravidla. Finančními institucemi se rozumí například banky, úvěrová a spořitelní družstva, pojišťovny a investiční společnosti. Pro tyto finanční instituce platí určité výjimky z obecného režimu insolvenčního zákona, které korespondují s příslušnými předpisy Evropského společenství.

Proč využít možnosti oddluženíAbivia

Oddlužení bude soudem povoleno v případě, kdy lze důvodně předpokládat, že v oddlužení dlužník uhradí nezajištěným věřitelům na jejich pohledávkách nejméně 30 % z jejich hodnoty. Díky tzv. stop efektu nedochází k dalšímu narůstání objemu dluhů a celkový dluh může být snížen až o 70 %. Přečtěte si, jak funguje oddlužení.

Proč jít do oddlužení s námi

 • V oblasti oddlužení nejsme nováčkem, ba naopak máme na trhu dlouholetou tradici. Společnost Abivia byla založena již v roce 2006.
 • Úspěšně jsme pomohli oddlužit více než 8 570 lidí se závazky v celkové hodnodě přesahující 6,4 miliardy korun.
 • Naše úspěšnost schválení insolvenčního návrhu soudem je 98 %. Průměrná úspěšnost v ČR je pouhých 64 % (rok 2013).
 • Garantujeme vypracování každého insolvenčního návrhu advokátem.
 • Neuspějete u soudu z naší viny? Podáme návrh znovu, případně vám vrátíme peníze.logo_fr2013
 • Jsme firmou roku Moravskoslezského kraje 2013
 • Chráníme vaše práva. Cítíte se poškozeni v procesu oddlužení? Pomůže Vám náš Specialista pro ochranu práv dlužníků v insolvenci.
 • Garantujeme kvalitu našich služeb. Na váš případ dohlížejí dva odborníci – Poradce a Garant kvality. 
 • Naši klienti mají po celou dobu oddlužení poradenství zdarma.

Tým zkušených a certifikovaných specialistů je vám k dispozici po celé České republice. V případě, že si nejste jisti, zda splňujete podmínky pro oddlužení, případně potřebujete získat další informace, neváhejte a kontaktujte specialistu v místě vašeho bydliště. Na bezplatné a nezávazné schůzce vám vše vysvětlí.

Autor: Ing. Jana Kubešová, 12. 3. 2015

Tíží vás dluhy? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s konsolidací, refinancováním či oddlužením?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

 

 

Pomohli jsme 13 136 lidem z dluhů ve výši 9 881 529 416 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení až po uši? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky