Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Nač by si měli OSVČ před požádáním o oddlužení dát pozor

V lednu to bude již rok, co mohou fyzické osoby podnikatelé požádat o tzv. osobní bankrot. Co by měli vědět, než se pro osobní bankrot rozhodnou? Jaké jsou podmínky, za nichž mohou o oddlužení požádat?

Fyzická osoba podnikatel, stejně jako jiné fyzické osoby, může o oddlužení požádat v případě, kdy se nachází v úpadku nebo mu úpadek hrozí. Jedná se o situaci, kdy má nejméně dva věřitele, u kterých jsou závazky po splatnosti nejméně 30 dnů a tyto závazky není schopen ze svých současných příjmů uhradit. Hrozící úpadek je nejčastěji situace, kdy lze ke všem okolnostem předpokládat, že se s největší pravděpodobností v nejbližší době do úpadku dostane. Ostatním osobám není oddlužení povoleno.

Pro následné povolení oddlužení OSVČ mohou být problémem závazky z podnikání. Tento problém se může dotýkat většiny OSVČ, kteří o oddlužení uvažují. Podnikatelé by se proto měli ještě před požádáním o oddlužení o své případné závazky z podnikání zajímat a zjistit, zda nebudou překážkou pro povolení jejich oddlužení.Následnému povolení oddlužení nevadí tři typy závazků z podnikání:

Závazky, které prošly konkursem

Následnému povolení oddlužení nevadí závazky, které dříve byly zahrnuty do konkursu prohlášeného na dlužníka a toto řízení bylo ukončeno pro nedostatek majetku na straně dlužníka, nebo po splnění rozvrhového usnesení soudu v konkursu. Jde tedy o situaci, kdy podnikatel před žádostí o oddlužení absolvoval konkurs, ve kterém nebyly jeho závazky uspokojeny.

Tzv. zajištěné závazky

Pokud je závazek zajištěný, nebrání povolení oddlužení. Věřitel má v případě nesplnění závazku k dispozici náhradní řešení, jak svůj závazek uspokojit.  Insolvenční zákon uznává tyto formy zajištění:

  • zástavní právo
  • zajišťovací převod práv
  • omezení převodu nemovitosti
  • zadržovací právo
  • postoupení pohledávky.

Závazky odsouhlasené věřiteli

Následnému povolení oddlužení nevadí závazky z podnikání, u nichž věřitel souhlasil s tím, aby tento závazek byl řešen v rámci dlužníkova oddlužení. Postupy soudů se v praxi sice liší, ale pokud chce mít žadatel o oddlužení jistotu, že jeho závazek nebude překážkou pro povolení oddlužení, musí svého věřitele předem o souhlas požádat a takovýto souhlas doložit ke svému návrhu na povolení oddlužení. V opačném případě se může stát, že bude na dlužníka prohlášen konkurs.

Pokud si nejste jistí, zda splňujete podmínky pro oddlužení a zda Vaše závazky z podnikání nejsou překážkou pro povolení oddlužení, obraťte se na odborníky.

Autor: Ing. Jana Kubešová, 17. 12. 2014

Tíží vás dluhy? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s konsolidací, refinancováním či oddlužením?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Pomohli jsme 13 136 lidem z dluhů ve výši 9 881 529 416 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení až po uši? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky