Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Nač by si měli OSVČ před požádáním o oddlužení dát pozor

V lednu to bude již rok, co mohou fyzické osoby podnikatelé požádat o tzv. osobní bankrot. Co by měli vědět, než se pro osobní bankrot rozhodnou? Jaké jsou podmínky, za nichž mohou o oddlužení požádat?

Fyzická osoba podnikatel, stejně jako jiné fyzické osoby, může o oddlužení požádat v případě, kdy se nachází v úpadku nebo mu úpadek hrozí. Jedná se o situaci, kdy má nejméně dva věřitele, u kterých jsou závazky po splatnosti nejméně 30 dnů a tyto závazky není schopen ze svých současných příjmů uhradit. Hrozící úpadek je nejčastěji situace, kdy lze ke všem okolnostem předpokládat, že se s největší pravděpodobností v nejbližší době do úpadku dostane. Ostatním osobám není oddlužení povoleno.

Pro následné povolení oddlužení OSVČ mohou být problémem závazky z podnikání. Tento problém se může dotýkat většiny OSVČ, kteří o oddlužení uvažují. Podnikatelé by se proto měli ještě před požádáním o oddlužení o své případné závazky z podnikání zajímat a zjistit, zda nebudou překážkou pro povolení jejich oddlužení.Následnému povolení oddlužení nevadí tři typy závazků z podnikání:

Závazky, které prošly konkursem

Následnému povolení oddlužení nevadí závazky, které dříve byly zahrnuty do konkursu prohlášeného na dlužníka a toto řízení bylo ukončeno pro nedostatek majetku na straně dlužníka, nebo po splnění rozvrhového usnesení soudu v konkursu. Jde tedy o situaci, kdy podnikatel před žádostí o oddlužení absolvoval konkurs, ve kterém nebyly jeho závazky uspokojeny.

Tzv. zajištěné závazky

Pokud je závazek zajištěný, nebrání povolení oddlužení. Věřitel má v případě nesplnění závazku k dispozici náhradní řešení, jak svůj závazek uspokojit.  Insolvenční zákon uznává tyto formy zajištění:

  • zástavní právo
  • zajišťovací převod práv
  • omezení převodu nemovitosti
  • zadržovací právo
  • postoupení pohledávky.

Závazky odsouhlasené věřiteli

Následnému povolení oddlužení nevadí závazky z podnikání, u nichž věřitel souhlasil s tím, aby tento závazek byl řešen v rámci dlužníkova oddlužení. Postupy soudů se v praxi sice liší, ale pokud chce mít žadatel o oddlužení jistotu, že jeho závazek nebude překážkou pro povolení oddlužení, musí svého věřitele předem o souhlas požádat a takovýto souhlas doložit ke svému návrhu na povolení oddlužení. V opačném případě se může stát, že bude na dlužníka prohlášen konkurs.

Pokud si nejste jistí, zda splňujete podmínky pro oddlužení a zda Vaše závazky z podnikání nejsou překážkou pro povolení oddlužení, obraťte se na odborníky.

Autor: Ing. Jana Kubešová, 17. 12. 2014

Tíží vás dluhy? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s konsolidací, refinancováním či oddlužením?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Pomohli jsme 13 503 lidem z dluhů ve výši 10 202 639 488 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení až po uši? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky