777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Lze v průběhu insolvence snížit měsíční splátku pro oddlužení?

Publikováno: 4. 1. 2022

V současné době se nám zvedl počet žádostí klientů v insolvenci o zvýšení nezabavitelné částky či žádosti o fixní splátku. Jako důvody uvádění zvyšující se náklady za energii či snížení příjmu z důvodu covidu. V jakém případě je možné požádat soud o zvýšení nezabavitelné částky, respektive snížení splátky pro oddlužení?

Insolvenční zákon pamatuje i na situaci, kdy dlužník během probíhající insolvence žádá jinou výši měsíčních splátek a to v ust. § 398 odst. 5. Uvádí zde, že insolvenční soud může stanovit jinou výši měsíčních splátek i po schválení oddlužení, jestliže o to požádá dlužník pro změnu poměrů.

Podmínkou snížení splátek pro oddlužení je dostatečná míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů

Soud vyhoví ve snížení splátek pro oddlužení jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že je výše dosavadních splátek způsobilá ohrozit plnění splátkového kalendáře nebo že míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů bude vyšší i při jiné výši měsíčních splátek.

Nemůže tedy dojít k situaci, kdy například při zákonné srážce mělo být uspokojeno 50 % přihlášených pohledávek věřitelů a po snížení splátky by bylo uspokojeno pouze 15 %.

Snížit splátku je možné i v případě, kdy dlužník neplní min. 50 % nezajištěných pohledávek věřitelů

Novelou tohoto ustanovení byla odstraněna podmínka, kdy dlužník mohl žádat o snížení splátek pouze v případě plnění min. 50 % nezajištěných pohledávek věřitelů. Dlužník nyní tedy může žádat o snížení splátky pro oddlužení, i když neuhradí 50 %, avšak vždy je třeba nabídnout věřitelům co nejvyšší možnou splátku, aby bylo dosaženo naplnění zásad insolvenčního řízení.

Jak postupovat při zvýšení nezabavitelné částky v insolvenci?

zvýšení nezabavitelné částky v oddluženíPokud tedy dlužník požaduje, aby mu bylo ponecháváno více, než jaká je nezabavitelná částka, je potřeba soudu prokázat, že u něj došlo ke změně poměrů, které ohrozí plnění splátkového kalendáře.

Tedy nejprve je vhodné, aby dlužník důkladně sepsal veškeré své náklady, tj. náklady spojené s bydlením, se zaměstnáním, náklady na potraviny, bydlení, hygienické potřeby a případně další náklady, které dlužník musí vynakládat.

Soudu je třeba zvýšení nezabavitelné částky pro oddlužení dostatečně zdůvodnit

Poté co bude k dispozici přehled nákladů, je potřeba stanovit částku, o kterou se má nezabavitelná částka navýšit, případně nabídnout soudu pevnou měsíční splátku.

Aby tato žádost byla úspěšná je potřeba soudu dostatečně zdůvodnit, zejména naplnit podmínku změny poměrů, což znamená, že v době rozhodnutí o schválení oddlužení byla situace odlišná, když nyní došlo ke zvýšení určitých nákladů, a proto je pro další řádné plnění splátkového kanceláře potřebné, aby došlo k úpravě srážek.

Soud bere v potaz míru uspokojení pohledávek věřitelů

Dalším důvodem pro změnu měsíční výše srážek je předpoklad vyššího uspokojení pohledávek věřitelů i při jiné výši srážek, zde se nabízí zejména případ, kdy dlužník i při nižší splátce je schopen uhradit 100% přihlášených pohledávek.

Se snížením splátek vám pomůžeme

poradci abivia oddluzeni a insolvenceLze tedy říci, že dlužník může o jinou výši měsíční splátky požádat i v průběhu oddlužení, je však potřeba, aby svou žádost řádně zdůvodnil a svá tvrzení podložil listinnými důkazy. 

Pokud splňujete podmínky pro snížení splátek v oddlužení, rádi vám se zpracováním žádosti pro soud pomůžeme. Stačí si vyhledat zkušeného kolegu dle místa vašeho bydliště. Do 24h vám zavolá a vše s vámi podrobně probere. 

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

   Potřebujete pomoci? Napište nám!

   Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
   PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

   Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

   Pomohli jsme 15 949 lidem z dluhů ve výši 14 549 723 529 Kč.

   Kalkulátor oddlužení

   • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
   • Najít řešení

   Kontaktujte svého poradce

   Novinky

    • V březnu se začaly vyplácet vratky na daních a daňové bonusy. Co si dlužník v insolvenci nebo exekuci může ponechat?
    • Sleva na dani a vrácení daně v insolvenci a exekuci 2023 (za rok 2022)

     V březnu 2023 začíná finanční úřad vyplácet první vrácené daně za uplynulý rok 2022. Jaké jsou přesné termíny podání daňového přiznání a vyplácení přeplatků na dani? Vrací finanční úřad přeplatek automaticky? Může si dlužník v insolvenci nebo exekuci vyplacenou vratku daně ponechat? Je to stejně i s daňovým bonusem (slevou na dani)? A věděli jste, že letos jde poprvé uplatnit […]

    • Michael N. - oddlužení podnikatelů, Martina Prudilová
    • Příběh klienta Michaela N. – dluhy z podnikání

     Publikováno: 28. 2. 2023 Všechno to začalo, když mi nevycházelo podnikání v pohostinství podle představ. Nevěděl jsem, jak řešit dluhy z podnikání, zda i jako OSVČ můžu do oddlužení. Má situace ovšem vyžadovala radikální řešení, proto jsem se po konzultaci s insolvenční specialistkou Ing. Martinou Prudilovou z webového portálu Abivia.cz rozhodl vyhlásit insolvenci neboli osobní bankrot. Díky paní Prudilové, která mi pomohla sepsat […]