Výzva od soudu. Co dělat? Právní zastoupení a pomoc lidem v insolvenci

Nabízíme odbornou pomoc během celého insolvenčního řízení, protože oddlužení není jen o sepsání návrhu na jeho povolení a podání na soud. Má několik fází, ve kterých se často řeší komplikované majetkové a právní záležitosti a důležité požadavky soudu nebo insolvenčního správce.

Může jít o odvolání proti rozhodnutí soudu, doplnění a reakce na výzvy soudu, námitky věřitelů či incidenční spory (spory o majetek dlužníka či osob blízkých).

Včasný zásah advokáta se vyplatí

Výzvy soudu mají často šibeniční lhůtu 7 dní a je nutné na ně ihned a správně reagovat. Není na místě toto podceňovat, nevyplatí se to. Proč? Pokud dlužník nesplní své povinnosti nebo nedoloží včas všechny požadované dokumenty, proces oddlužení se zastaví a oddlužení bude zrušeno. Veškeré vynaložené úsilí dlužníka tak přijde vniveč.

Nezvládáte dluhy? Máte obavy z oddlužení? Ptejte se na právní pomoc lidem v insolvenci – zkrátí Vám cestu z dluhů ven. Tisíce mužů a žen má s Abivia.cz dobré zkušenosti

Nechce se vám číst všechny informace?
Sjednejte si nezávaznou konzultaci a náš insolvenční specialista vám vše srozumitelně vysvětlí.

Chci konzultaci zdarma

Žena žádá o právní pomoc v oddlužení, např. zastupování dlužníka před soudem

Co obnáší právní pomoc v oddlužení?

Dlužníci se často mylně domnívají, že mají v oddlužení po boku insolvenčního správce a ten jim musí v nepříjemných situacích pomoci. Opak je pravdou. Insolvenční správci nemají v průběhu insolvence za úkol pomáhat dlužníkům. Komunikují s nimi velmi zřídka. Dlužník si musí poradit sám. Z vlastní zkušenosti ale víme, že sám si není schopen poradit a pomoci advokáta se nevyhne.

S právním zastoupením to zvládnete!

Naše advokátní kancelář vás zastoupí po celou dobu oddlužení a spolu s vámi vyřešíme všechny záležitosti a doložíme soudu požadované materiály. Při zastupování v insolvenčním řízení vždy hájíme a prosazujeme vaše práva a zájmy. Za dlouhá léta praxe víme, jak v různých případech postupovat, co je potřeba soudu doložit a jakým nejvhodnějším způsobem. Můžete se na nás spolehnout a nemusíte se tak obávat zbytečných komplikací. Vaše insolvenční řízení hlídáme a pravidelně vám oznamujeme vše důležité. E-mailem dostáváte upozornění na všechny změny ve vašem řízení přímo od soudu.

Nechce se vám číst? Zeptejte se: Insolvenční poradce vám řekne vše o právní pomoci lidem v insolvenci.

Chci konzultaci zdarma

V jakých životních situacích budete právní pomoc určitě potřebovat?

V každé fázi insolvenčního řízení dochází k mnoha komplikovaným situacím, které je nutné rychle a odborně řešit. Díky právnímu zastoupení jsme s našimi klienty po celou dobu oddlužení a mohou se na nás kdykoliv spolehnout.

Nepovolení oddlužení soudem

Nepovolil soud vaše oddlužení? Může ve vašem návrhu spatřovat nesrovnalosti, nepoctivý záměr nebo snahu poškodit věřitele. Důvodem mohou být i nedostatečné příjmy nebo chybějící povinné přílohy. Soud také nemusí jen porozumět vaší situaci. Braňte se účinným způsobem! Znalost právních předpisů a profesionální právní pomoc je v tomto okamžiku k nezaplacení.

Pomůžeme vám!

Darování

Podobně jako s dědictvím je v oddlužení dlužník povinen naložit i s dary, které obdržel. Dlužník musí dary prodat a výtěžek použít na mimořádné splátky věřitelům. Kdy má tento postup smysl? A jak postupovat, abych se nedostal do zbytečných potíží nebo o majetek darovaný v dobré víře nepřišel?

Pomůžeme vám vybrat nejvýhodnější postup!

Nástup na rodičovskou dovolenou

V případě mateřské a následně rodičovské dovolené se dlužnici sníží výrazně příjem. Co musím insolvenčnímu správci nahlásit a doložit? Jak zjistím, že i nadále splňuje podmínky pro oddlužení a nebude mi zrušeno? Jak si zajistí případnou darovací smlouvu? Jaké musí mít náležitosti a kdo ji sepíše?

Jsme zde pro vás.

Prodloužení oddlužení

Dlužník může požádat i o prodloužení doby trvání oddlužení až o 6 měsíců. Tím se zvyšují šance dlužníka na splnění podmínek pro vydání osvobození od povinnosti platit zbytek dluhů. Jak o prodloužení požádat? Jak nejlépe soudu svou žádost odůvodnit?

Odborná asistence je neocenitelná.

Dědictví

Podle zákonem stanovených podmínek oddlužení nesmí dlužník dědictví odmítnout (s výjimkou případů, kdy je dědictví předluženo). Je povinen jej prodat a výtěžek poskytnout na mimořádné splátky věřitelům. Jak postupovat? Které dokumenty soudu či insolvenčnímu správci doložit? Jak se připravit na jednání s ním? Za jakou cenu správce majetek prodá?

Zajistíme to za vás!

Ztráta zaměstnání

Dlužník je o ztrátě zaměstnání povinen informovat insolvenčního správce a doložit mu odpovídající dokumenty. Pozor! V oddlužení je možné vynechat pouze 3 splátky, jinak je zrušeno. Jak postupovat a oddlužení zachránit? Kdy je vhodné zažádat o přerušení oddlužení?

S právní pomocí to zvládnete.

Žádost o nižší splátky v oddlužení

Při snížení či ztrátě příjmu lze soud požádat o snížení splátek v oddlužení. Důvodem je právě změna okolností na straně dlužníka. Udržení zaměstnání, péče o osobu blízkou, vyšší výdaje na živobytí. Jak postupovat? Které důvody soud uzná a povolí nižší splátky?

Naše zkušenosti vám pomohou.

Přerušení oddlužení až na 1 rok

Dlužník může soud požádat o přerušení oddlužení až na 1 rok. Zejména hrozí-li zrušení oddlužení pro jeho neplnění, je tato možnost neocenitelná.  Jakým způsobem a jaké důvody správně soudu doložit, aby dlužníkovi vyhověl?

Na nás se můžete spolehnout.

Nechce se vám číst všechny informace?
Sjednejte si nezávaznou konzultaci a náš insolvenční specialista vám vše srozumitelně vysvětlí.

Chci konzultaci zdarma

Komu je právní zastoupení v oddlužení určena?

Pomáháme všem klientům. Dlužníkům, které jsme na oddlužení připravili v naší advokátní kanceláři, ale i osobám, které se na nás obrátí během svého oddlužení. Pro právní pomoc v oddlužení nemusíte být naším klientem od počátku svého oddlužení.

Naši advokátní kancelář máte po celou dobu oddlužení stále po ruce. Stane se vaším rádcem, kterého budete během insolvenčního řízení několikrát potřebovat a nejednou může vás i vaše oddlužení zachránit. Dbáme na otevřený a osobního přístup, kterého si naši klienti velmi cení. Samozřejmostí je vysoká odbornost a více než 10 let specializace na problematiku oddlužení. Díky zkušenostem v této oblasti jsme schopni pomoci lidem i v situacích, které se často jeví jako bezvýchodné.

Chcete vědět více o tom, co s našimi klienty v právním zastoupení řešíme? Stáhněte si přehled nejčastějších situací.

Právnička v advokátní kanceláři se připravuje na schůzku s klientem v oddlužení (insolvenci)

Reference klienta

Jana Heczková má zkušenosti s Abivia.cz a právní pomocí v insolvenci

Kvůli svému zbrklému jednání jsem se dostala do nezvladatelné spirály dluhů. Včasným řešením a pomocí advokátní kanceláře jsem ale naštěstí našla cestu ven. Zjistila jsem, že rady kamarádů, internetu či televize nejsou vždy to pravé. Je důležité najít někoho, kdo tomu opravdu rozumí a dokáže vám pomoci nejen ze začátku, ale také během celého insolvenčního řízení. Všem doporučuji, využijte právního zastoupení od advokátní kanceláře. Jedině tak zvládnete vaše oddlužení do zdárného konce. Stačí dostat výzvu od soudu a netušíte, co dělat. Sama jsem právní pomoci využila již několikrát a vždy se na ně mohla spolehnout. Oddlužení mi jede dál a je to obrovská úleva!

Jana Heczková

Nechce se vám číst všechny informace?
Sjednejte si nezávaznou konzultaci a náš insolvenční specialista vám vše srozumitelně vysvětlí.

Chci konzultaci zdarma

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.