Nezvládáte dluhy?

Přišla vám výzva od
soudu a nevíte co dělat?

Nabízíme odbornou pomoc během celého insolvenčního řízení.

Oddlužení není jen o sepsání návrhu na jeho povolení a podání na soud. Má několik fází, ve kterých se často řeší komplikované majetkové a právní záležitosti a důležité požadavky soudu nebo insolvenčního správce. Může jít o odvolání proti rozhodnutí soudu, doplnění a reakce na výzvy soudu, námitky věřitelů či incidenční spory (spory o majetek dlužníka či osob blízkých). Výzvy soudu mají často šibeniční lhůtu 7 dní a je nutné na ně ihned a správně reagovat. Není na místě toto podceňovat, nevyplatí se to.

PROČ? Pokud dlužník nesplní své povinnosti nebo nedoloží včas všechny požadované dokumenty, proces oddlužení se zastaví a oddlužení bude zrušeno. Veškeré vynaložené úsilí dlužníka tak přijde vniveč.

 • Nechce se vám číst všechny informace?
  Sjednejte si nezávaznou konzultaci a náš insolvenční specialista vám vše srozumitelně vysvětlí.

 • Chci nezávaznou
  konzultaci zdarma

Co obnáší právní pomoc v oddlužení?

Dlužníci se často mylně domnívají, že mají v oddlužení po boku insolvenčního správce a ten jim musí v nepříjemných situacích pomoci. Opak je pravdou. Insolvenční správci nemají za úkol pomáhat dlužníkům. Komunikují s dlužníky velmi zřídka, není to jejich práce. Dlužník si musí poradit sám. Z vlastní zkušenosti ale víme, že sám si není schopen poradit a pomoci advokáta se nevyhne.

S námi to zvládnete! Naše advokátní kancelář vás zastoupí po celou dobu oddlužení a spolu s vámi vyřešíme všechny záležitosti a doložíme soudu požadované materiály. Při zastupování v insolvenčním řízení vždy hájíme a prosazujeme vaše práva a zájmy. Za dlouhá léta praxe víme, jak v různých případech postupovat, co je potřeba soudu doložit a jakým nejvhodnějším způsobem. Můžete se na nás polehnout a nemusíte se tak obávat zbytečných komplikací. Pravidelně emailem dostáváte upozornění na všechny změny ve vašem řízení přímo od soudu.

 • Nechce se vám číst všechny informace?
  Sjednejte si nezávaznou konzultaci a náš insolvenční specialista vám vše srozumitelně vysvětlí.

 • Chci nezávaznou
  konzultaci zdarma

Co vše se může během oddlužení stát
a s čím vám můžeme pomoci?

 • Popírání pohledávek věřitelů

  Pokud věřitel přihlásí pohledávku ve vyšší částce, než na kterou má nárok nebo přihlásí dávno promlčenou pohledávku, je vhodné tyto pohledávky popřít. Jak? Co když se insolvenční správce neúčastní a nechce pohledávky přezkoumat a popřít? Jak se bránit? Často se jedná o desítky i stovky tisíc, které jsou navíc placeny z prostředků dlužníka v oddlužení. Pomůžeme vám!

 • Dědictví

  Podle zákonem stanovených podmínek oddlužení nesmí dlužník dědictví odmítnout (s výjimkou případů, kdy je dědictví předluženo). Je povinen jej prodat a výtěžek poskytnout na mimořádné splátky věřitelům. Jak postupovat? Které dokumenty soudu či insolvenčnímu správci doložit? Jak se připravit na jednání s ním? Za jakou cenu správce majetek prodá? Zajistíme to za vás!

 • Darování

  Podobně jako s dědictvím je v oddlužení dlužník povinen naložit i s dary, které obdržel. Dlužník musí dary prodat a výtěžek použít na mimořádné splátky věřitelům. Kdy má tento postup smysl? A jak postupovat, abych se nedostal do zbytečných potíží nebo o majetek darovaný v dobré víře nepřišel? Pomůžeme vám vybrat nejvýhodnější postup!

 • Ztráta zaměstnání

  Dlužník je o ztrátě zaměstnání povinen informovat insolvenčního správce a doložit mu odpovídající dokumenty. Pozor! V oddlužení je možné vynechat pouze 3 splátky, jinak je zrušeno. Jak postupovat a oddlužení zachránit? Kdy je vhodné zažádat o přerušení oddlužení?
  S námi to zvládnete.

 • Nástup na rodičovskou dovolenou

  V případě mateřské a následně rodičovské dovolené se dlužnici sníží výrazně příjem. Co musím insolvenčnímu správci nahlásit a doložit? Jak zjistím, že i nadále splňuje podmínky pro oddlužení a nebude mi zrušeno? Jak si zajistí případnou darovací smlouvu? Jaké musí mít náležitosti a kdo ji sepíše? Jsme zde pro vás.

 • Žádost o nižší splátky v oddlužení

  Při snížení či ztrátě příjmu lze soud požádat o snížení splátek v oddlužení. Důvodem je právě změna okolností na straně dlužníka. Udržení zaměstnání, péče o osobu blízkou, vyšší výdaje na živobytí. Pro tyto okolnosti lze snížit splátky v oddlužení pod zákonem stanovenou hranici. Jak postupovat? Které důvody soud uzná a povolí nižší splátky? Naše zkušenosti vám pomohou.

 • Prodloužení oddlužení

  Dlužník může požádat i o prodloužení doby trvání oddlužení až o 6 měsíců. Tím se zvyšují šance dlužníka na splnění podmínek pro vydání osvobození od povinnosti platit zbytek dluhů. Jak o prodloužení požádat? Jak nejlépe soudu svou žádost odůvodnit? Odborná asistence je neocenitelná.


 • Přerušení oddlužení až na 1 rok

  Dlužník může soud požádat o přerušení oddlužení až na 1 rok. Zejména hrozí-li zrušení oddlužení pro jeho neplnění, je tato možnost neocenitelná. Co dělat v případě, že se dlužníkovi tato možnost hodí a potřebuje nutně oddlužení přerušit? Jakým způsobem a jaké důvody správně soudu doložit, aby dlužníkovi vyhověl? Na nás se můžete spolehnout.

 • Nechce se vám číst všechny informace?
  Sjednejte si nezávaznou konzultaci a náš insolvenční specialista vám vše srozumitelně vysvětlí.

 • Chci nezávaznou
  konzultaci zdarma

Komu je právní pomoc v oddlužení určena?

Pomáháme všem klientům. Dlužníkům, které jsme na oddlužení připravili v naší advokátní kanceláři, ale i osobám, které se na nás obrátí během svého oddlužení. Pro pomoc v oddlužení nemusíte být naším klientem od počátku svého oddlužení. Obraťte se na nás!

Naši advokátní kancelář máte po celou dobu oddlužení stále po ruce. Stane se vaším rádcem, kterého budete během insolvenčního řízení několikrát potřebovat a nejednou může vás i vaše oddlužení zachránit. Dbáme na otevřený a osobního přístup, kterého si naši klienti velmi cení. Samozřejmostí je vysoká odbornost a více než 10 let specializace na problematiku oddlužení. Díky zkušenostem v této oblasti jsme schopni pomoci lidem i v situacích, které se často jeví jako bezvýchodné.Reference klienta

Jana Heczková Kvůli svému zbrklému jednání jsem se dostala do nezvladatelné spirály dluhů. Včasným řešením a pomocí advokátní kanceláře jsem ale naštěstí našla cestu ven. Zjistila jsem, že rady kamarádů, internetu či televize nejsou vždy to pravé. Je důležité najít někoho, kdo tomu opravdu rozumí a dokáže vám pomoci nejen ze začátku, ale také během celého insolvenčního řízení. Všem doporučuji, využijte právního zastoupení od advokátní kanceláře. Jedině tak zvládnete vaše oddlužení do zdárného konce. Stačí dostat výzvu od soudu a netušíte, co dělat. Sama jsem právní pomoci využila již několikrát a vždy se na ně mohla spolehnout. Oddlužení mi jede dál a je to obrovská úleva!

Jana Heczková

 • Nechce se vám číst všechny informace?
  Sjednejte si nezávaznou konzultaci a náš insolvenční specialista vám vše srozumitelně vysvětlí.

 • Chci nezávaznou
  konzultaci zdarma

Co nyní udělat?

 • SJEDNETE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU KONZULTACI.

  Na ní nemusíte podepisovat žádnou smlouvu, ani se nám k ničemu zavazovat. Pro sjednání bezplatné konzultace vyplňte a odešlete jednoduchý formulář. Na základě vámi uvedeného PSČ vás do 24 hodin (v pracovní dny) bude kontaktovat insolvenční specialista přímo z vašeho okolí, což výrazně urychlí následnou komunikaci.

 • ZAVOLEJTE NÁM

  Na telefonním čísle 777 722 822 vám poradíme jak postupovat s vaším oddlužením.


Pole označená hvězdičkou (*) je nutné vyplnit.