Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Insolvenční rejstřík

Co je insolvenční rejstřík? Veřejný elektronický informační systém, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Jsou v něm uvedeny všechny údaje o subjektech v České republice, u kterých probíhá insolvenční řízení. Najdeme zde seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a

Insolvenční rejstřík je registr dlužníků v České republice na justice cz

K čemu insolvenční rejstřík slouží a kdo jej spravuje?

Insolvenční rejstřík slouží k tomu, aby v něm kdokoli mohl zjistit informace o probíhajících insolvenčních řízeních a ukončených insolvenčních řízeních. Přístup k informacím je klíčový pro věřitele dlužníků (a jejich pohledávky za nimi) a dlužníky, kteří jsou v úpadku a rozhodnou se svou insolvenci řešit. Údaje z insolvenčního rejstříku jsou dostupné online komukoli a data z něj lze stahovat a aktualizovat dálkově.

Insolvenční rejstřík je hlavním zdrojem informací pro dlužníky, věřitele, insolvenční správce, zaměstnavatele dlužníků nebo jejich obchodní partnery. A velmi často je zdrojem jediným. Je vhodné mu věnovat pozornost a vědět, jak rejstřík funguje.

Insolvenční rejstřík spravuje a provozuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky a je dostupný na internetové adrese isir.justice.cz.

Co insolvenční rejstřík obsahuje a jak funguje?

Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný elektronický informační systém, ve kterém se zveřejňují informace o dlužnících (osobách i firmách) v insolvenčních řízeních. Dále informace o úkonech v insolvenčních řízeních, jako jsou rozhodnutí soudu, podání věřitelů, podání dlužníků a insolvenčních správců v těchto řízeních. K nalezení je v restříku kompletní spisová agenda každého insolvenčního řízení. Insolvenční rejstřík se skládá z několika částí.

 1. Vyhledávání v insolvenčním rejstříku konkrétních osob

  Základem je webová stránka pro vyhledávání konkrétních osob v rejstříku nebo vyhledání konkrétních řízení. Vyhledávat lze podle různých parametrů, podle jména a příjmení dlužníka, identifikačního čísla, rodného čísla, názvu právnické osoby, spisové značky insolvenčního řízení a dalších údajů.

  K dispozici je i webová služba poskytující zdarma přístup ke všem datům z rejstříku (například ke stažení nebo k monitorování změn v rejstříku).

 2. Kompletní seznam insolvenčních správců

  Insolvenční rejstřík obsahuje kompletní seznam insolvenčních správců. V něm se dají vyhledávat insolvenční správci, adresy jejich sídla a ohlášených provozoven a oprávnění k činnosti.

 3. Formuláře dokumentů

  Na portále insolvenčního rejstříku je k dispozici také oddíl s formuláři dokumentů, které jsou povinné pro podání souvisejících s insolvenčními řízeními. Zde najdou dlužníci, věřitelé a insolvenční správci všechny dokumenty, které insolvenční zákon či prováděcí vyhlášky předepisují. A to včetně pokynů k vyplnění a v některých případech i včetně předvyplněných vzorů.

  • Vzor návrhu na povolení oddlužení
  • Vzor přihlášky pohledávky věřitele
  • Vzor návrhu na mimořádné moratorium
  • Vzor zprávy o plnění oddlužení pro insolvenčního správce

Insolvenční rejstřík – infografika jako pomůcka na vyhledání seznamu insolvenčních správců, osob nebo důležitých formulářů

Jaké informace v insolvenčním rejstříku dlužník nebo věřitel najde?

V insolvenčním rejstříku najde dlužník a věřitel všechny podstatné informace a písemnosti týkající se insolvenčních řízení. Jsou uváděny chronologicky a s datem zveřejnění. Jedná se o rozhodnutí insolvenčního soudu o insolvenčních řízeních, veškerá podání, která se vkládají do soudních spisů probíhajících insolvenčních řízení, a další informace, které zákon ke zveřejnění v rejstříku určuje.

Příklady rozhodnutí insolvenčního soudu v insolvenčních řízeních o oddlužení

 • Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení
 • Rozhodnutí soudu o zjištění úpadku
 • Rozhodnutí o povolení oddlužení
 • Rozhodnutí o schválení oddlužení
 • Rozhodnutí o zrušení oddlužení
 • Rozhodnutí o ukončení oddlužení
 • Rozhodnutí o osvobození dlužníka po splnění oddlužení a další

Příklady podání, která se vkládají do soudních spisů probíhajících insolvenčních řízení

 • Přihlášky pohledávek věřitelů
 • Námitky věřitelů
 • Zprávy insolvenčního správce o průběhu oddlužení a ostatních insolvenčních řízení
 • Výzvy soudu na dlužníky, věřitele a správce
 • Insolvenční návrhy a přílohy k nim a další

Pozor na fikci doručení zveřejněním v rejstříku

Velký pozor si musí každý dát na to, že u mnoha rozhodnutí soudu a některých podání a informací zveřejňovaných v rejstříku platí tzv. fikce doručení zveřejněním v rejstříku. Jde o zákonem založenou fikci, že dané rozhodnutí soudu nebo jiné podání je doručeno adresátu rozhodnutí či podání již dnem jeho zveřejnění v rejstříku. To v praxi znamená, že zejména věřitelé musejí informacím zveřejňovaným v insolvenčním rejstříku věnovat pozornost, neboť není povinností soudu je o insolvencích jejich dlužníků a změnách v nich zvlášť informovat.

Sledování insolvenčního rejstříku a změn v něm je ponecháno na každém zvlášť. Doporučujeme proto bedlivě sledovat insolvenční rejstřík a zvláště malým věřitelům prověřovat pravidelně své dlužníky, zda nejsou vedeni v rejstříku. A pokud ano, tak pravidelně prověřovat změny v insolvenčních řízeních jejich dlužníků.

Insolvenční rejstřík a muž, který se v tom sám nevyzná – požádejte o konzultaci zdarma

Jaká je struktura záznamu v insolvenčním rejstříku?

V insolvenčním rejstříku jsou všechna řízení vedena pod hlavičkou dlužníka. Fyzické osoby nebo právnické osoby. Pod dlužníkem jsou k nalezení všechna insolvenční řízení, která jsou o něm v rejstříku vedena. Jak aktuální, tak i minulá.

V přehledu o insolvenčním řízení lze vidět identifikaci dlužníka, údaje o přiděleném insolvenčním správci (byl-li už přidělen), datum zahájení řízení a datum poslední změny v něm a přehled o informacích a podáních zveřejněných v rejstříku u daného řízení.

Informace a podání jsou přitom rozdělovány mezi 5 oddílů označených písmeny A, B, C, D a P.

Oddíl A – Řízení do úpadku

V oddíle A se uvádí všechny informace a podání od zahájení řízení do vydání rozhodnutí soudu o zjištění úpadku dlužníka.

Oddíl B – Řízení po úpadku

V oddíle B se uvádí všechny informace a podání od rozhodnutí soudu o zjištění úpadku dlužníka do ukončení insolvenčního řízení.

Oddíl C – Incidenční spory

Oddíl C slouží ke zveřejnění informací a podání souvisejících s tzv. incidenčními spory (jde o spory v rámci probíhajícího řízení, například o pravost pohledávky věřitele nebo o určení majetku dlužníka).

Oddíl D – Ostatní

Oddíl D je určen pro ostatní záznamy v rejstříku.

Oddíl P – Přihlášky

Oddíl P je důležitý oddíl. Jsou v něm uvedeny všechny přihlášky pohledávek věřitelů za dlužníkem. V oddíle P se též zveřejňují události spojené s přihláškami pohledávek, například usnesení soudu o podřízeném nebo částečném uspokojení pohledávky nebo výzvy k doplnění, opravě či změně přihlášené pohledávky.

Záznam v jednotlivých oddílech vždy obsahuje okamžik zveřejnění v rejstříku, popis podání nebo informace a odkaz na dokument (někdy i odkaz na vedlejší dokument) s elektronickou kopií listiny obsahující dané podání nebo informaci. Dokumenty a vedlejší dokumenty jsou volně ke stažení.

Insolvenční rejstřík – tabulka 1: Jak vypadá výpis z insolvenčního rejstříku

Jak vyhledávat v rejstříku?

Pro úspěšné vyhledávání k v insolvenčním rejstříku je potřeba mít:

 • identifikační údaje dlužníka (jméno, příjmení, případně rodné číslo nebo název či identifikační číslo u podnikatelů a právnických osob), nebo
 • spisovou značku probíhajícího insolvenčního řízení.

Po zadání údajů do vyhledávacího formuláře rejstřík vyhledá všechny záznamy ke hledanému dlužníku nebo řízení. Následně je možné zobrazit detail každého záznamu řízení.

detailu k řízení pak lze zjistit všechny informace a podání v řízení zveřejněné. Pohodlnou prohlídkou jednotlivých oddílů lze zjistit stav řízení i provedené úkony v něm, zobrazením detailu dokumentu pak lze získat kopii konkrétního úkonu.

Nač se dlužníci nejčastěji ptají – lze odpovědi vyčíst z insolvenčního rejstříku?

Naši klienti nám často pokládají otázky týkající se jejich insolvenčního řízení a nevědí, že vše je možné najít právě v insolvenčním rejstříku. Mezi nejčastější otázky, na které lze v rejstříku najít odpověď, patří následující:

Mám zahájeno insolvenční řízení?

Pokud je insolvenční řízení zahájeno, bude v rejstříku u daného dlužníka uveden záznam o konkrétním insolvenčním řízení a v jeho detailu pak v oddíle A bude zveřejněna Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení. Na zveřejnění insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm má insolvenční soud lhůtu 3 pracovní dny od doručení návrhu.

Insolvenční rejstřík – tabulka 2: Detail insolvenčního řízení z rejstříku

Mám povoleno oddlužení?

Informaci o povolení oddlužení lze najít v detailu insolvenčního řízení, konkrétně v oddíle A na jeho konci, nebo v oddíle B na začátku. Nejčastěji se bude jednat o záznam nazvaný Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení. Případně jen Usnesení o povolení oddlužení.

Insolvenční rejstřík – tabulka 3: Usnesení o úpadku v insolvenčním řízení

Je má insolvence schválena?

Schválení insolvence (oddlužení) dlužníka lze poznat z insolvenčního rejstříku tak, že v oddíle B detailu insolvenčního řízení je zveřejněn dokument s rozhodnutím soudu o schválení oddlužení. Nejčastěji půjde o dokument nazvaný Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Insolvenční rejstřík – tabulka 4: Usnesení o schválení oddlužení vyznačeno žlutě v insolvenčním rejstříku

Kteří věřitelé se přihlásili se svými pohledávkami do insolvence?

Přehled všech věřiteli podaných přihlášek pohledávek lze najít v oddíle P detailu insolvenčního řízení. Zde je zveřejněna každá věřitelem podaná přihláška pohledávky. Při kontrole, zda věřitel svou pohledávku přihlásil, doporučujeme prověřit i oddíl C (incidenční spory), ve kterém se zveřejňují informace o sporech rozhodovaných soudem v rámci insolvenčního řízení. A mezi tyto spory patří i spory o pravost, výši a pořadí přihlášených pohledávek. Laicky – soud zde rozhoduje o tom, zda pohledávky věřitele existují či ne a v jaké výši.

Insolvenční rejstřík – tabulka 5

Chci pomoc s insolvencí

Jak to vypadá s plněním mého oddlužení? Na kolik oddlužení plním?

V insolvenčním rejstříku jsou zveřejněny i všechny podání a informace, které je povinen podávat soudu insolvenční správce. Jedním z těchto povinných dokumentů je i Zpráva o plnění oddlužení (často i jako Sdělení správce o plnění oddlužení). Zprávu o plnění oddlužení (nebo Sdělení) správce podává soudu pravidelně, nejméně jedenkrát za půl roku.

Ve Zprávě o plnění oddlužení správce mimo jiné uvádí i to, jak je dlužníkova insolvence plněna. To znamená, zda dlužník plní oddlužení v zákonem požadované minimální výši. Navíc zde správce soudu sděluje i to, zda dlužník plní nebo neplní ostatní povinnosti stanovené mu v oddlužení, a dále zde správce navrhuje, jak by mělo oddlužení dlužníka pokračovat. Jedná se tedy o důležitý dokument, jehož sledování se dlužníkovi jistě vyplatí.

Insolvenční rejstřík – tabulka 6 a insolvenční správce

Jak dlouho se záznamy v insolvenčním rejstříku evidují?

Zákon stanoví, že v insolvenčním rejstříku je provozovatel povinen evidovat všechny záznamy o probíhajících insolvenčních řízeních.

Navíc zákon stanoví, že provozovatel je povinen evidovat v rejstříku i záznamy o insolvenčních řízeních, která byla ukončena, a to po dobu 5 let od jejich ukončení.

Znamená to, že v insolvenčním rejstříku musí být vždy uvedeny všechny záznamy o probíhajících insolvenčních řízeních a i záznamy o ukončených insolvenčních řízeních, od jejichž ukončení ještě neuplynulo 5 let. Výmaz z registru dlužníků – insolvenčního rejstříku – provede soud automaticky po této době. Obejít tuto povinnost nijak nelze.

Vzory dokumentů na insolvenčním portále

Dlužník, věřitel a insolvenční správce mají v zákonem stanovených případech povinnost použít při svém jednání s insolvenčním soudem formuláře dokumentů vydané Ministerstvem spravedlnosti. Všechny tyto povinné formuláře dokumentů jsou zveřejněny na insolvenčním portále, kde je umístěn insolvenční rejstřík.

Vedle povinných formulářů dokumentů jsou často zveřejněny i pokyny k jejich vyplnění a někdy i vzory pro jejich správné vyplnění.

Ke stažení jsou formuláře těchto dokumentů:

 • hlasovací lístek pro hlasování věřitele na schůzi věřitelů nebo mimo ni,
 • návrh na povolení oddlužení (včetně pokynů k vyplnění),
 • přihláška pohledávky věřitele (s pokyny),
 • popření pohledávky přihlášené věřitelem (s pokyny a vzorem vyplnění),
 • návrh na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele (s pokyny a vzorem vyplnění),
 • seznam přihlášených pohledávek,
 • vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou (s pokyny a vzorem vyplnění),
 • soupis majetkové podstaty,
 • konečná zpráva,
 • zpráva o plnění reorganizačního plánu,
 • zpráva pro oddlužení a o přezkumu,
 • zpráva o plnění oddlužení,
 • zpráva o splnění oddlužení,
 • návrh na mimořádné moratorium.

Ministerstvo spravedlnosti čas od času povinné formuláře dokumentů aktualizuje. Pro lepší orientaci je údaj o poslední aktualizaci zveřejněn i v přehledu povinných formulářů.

 

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.