Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Insolvenční rejstřík

Co je insolvenční rejstřík? Veřejný elektronický informační systém, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Jsou v něm uvedeny všechny údaje o subjektech v České republice, u kterých probíhá insolvenční řízení. Najdeme zde seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků i povinných dokumentů k insolvenčnímu řízení.

Insolvenční rejstřík je registr dlužníků v České republice na justice cz

K čemu slouží insolvenční rejstřík? Kdo jej spravuje?

Veřejný insolvenční rejstřík slouží k tomu, aby v něm kdokoli mohl zjistit informace o probíhajících i ukončených insolvenčních řízeních. Přístup k informacím je klíčový pro věřitele dlužníků (a jejich pohledávky za nimi) a dlužníky, kteří jsou v úpadku a rozhodnou se svou insolvenci řešit. Údaje z insolvenčního rejstříku jsou dostupné online komukolivýpis z insolvenčního rejstříku lze stahovat a aktualizovat dálkově.

Insolvenční rejstřík je hlavním zdrojem informací pro dlužníky, věřitele, insolvenční správce, zaměstnavatele dlužníků nebo jejich obchodní partnery. A velmi často je zdrojem jediným. Je vhodné mu věnovat pozornost a vědět, jak rejstřík funguje.

Insolvenční rejstřík spravuje a provozuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky a je dostupný na isir.justice.cz.

Chci pomoc s insolvencí

Co insolvenční rejstřík obsahuje a jak funguje?

Insolvenční rejstřík online je veřejně přístupný elektronický informační systém, ve kterém se zveřejňují informace o dlužnících (osobách i firmách) v insolvenčních řízeních. Dále informace o úkonech v insolvenčních řízeních, jako jsou rozhodnutí soudu, podání věřitelů, podání dlužníků a insolvenčních správců v těchto řízeních. K nalezení je v rejstříku kompletní spisová agenda každého insolvenčního řízení. Insolvenční rejstřík se skládá z několika částí.

 1. Vyhledávání v insolvenčním rejstříku podle jména osoby

  Základem je webová stránka pro vyhledávání konkrétních osob v rejstříku nebo vyhledání konkrétních řízení. Vyhledávat lze podle různých parametrů: insolvenční rejstřík fyzické osoby podle jména a příjmení dlužníka, identifikačního čísla, rodného čísla, spisové značky insolvenčního řízení, podle názvu právnické osoby a dalších údajů.

  K dispozici je i webová služba poskytující zdarma přístup ke všem datům z rejstříku (například ke stažení nebo k monitorování změn v insolvenčním rejstříku justice).

 2. Kompletní seznam insolvenčních správců

  Insolvenční rejstřík obsahuje kompletní seznam insolvenčních správců. V něm se dají vyhledávat insolvenční správci, adresy jejich sídla a ohlášených provozoven a oprávnění k činnosti.

 3. Formuláře dokumentů

  Na portále insolvenčního rejstříku je k dispozici také oddíl s formuláři dokumentů, které jsou povinné pro podání souvisejících s insolvenčními řízeními. Zde najdou dlužníci, věřitelé a insolvenční správci všechny dokumenty, které insolvenční zákon či prováděcí vyhlášky předepisují. A to včetně pokynů k vyplnění a v některých případech i včetně předvyplněných vzorů.

  • Vzor návrhu na povolení oddlužení
  • Vzor přihlášky pohledávky věřitele
  • Vzor návrhu na mimořádné moratorium
  • Vzor zprávy o plnění oddlužení pro insolvenčního správce

Insolvenční rejstřík – infografika jako pomůcka na vyhledání seznamu insolvenčních správců, osob nebo důležitých formulářů

Jaké informace v insolvenčním rejstříku dlužník nebo věřitel najde?

V insolvenčním rejstříku najde dlužník a věřitel všechny podstatné informace a písemnosti týkající se insolvenčních řízení. Jsou uváděny chronologicky a s datem zveřejnění. Jedná se o rozhodnutí insolvenčního soudu o insolvenčních řízeních, veškerá podání, která se vkládají do soudních spisů probíhajících insolvenčních řízení, a další informace, které zákon ke zveřejnění v rejstříku určuje.

Příklady rozhodnutí insolvenčního soudu v insolvenčních řízeních o oddlužení

 • Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení
 • Rozhodnutí soudu o zjištění úpadku
 • Rozhodnutí o povolení oddlužení
 • Rozhodnutí o schválení oddlužení
 • Rozhodnutí o zrušení oddlužení
 • Rozhodnutí o ukončení oddlužení
 • Rozhodnutí o osvobození dlužníka po splnění oddlužení a další

Příklady podání, která se vkládají do soudních spisů probíhajících insolvenčních řízení

 • Přihlášky pohledávek věřitelů
 • Námitky věřitelů
 • Zprávy insolvenčního správce o průběhu oddlužení a ostatních insolvenčních řízení
 • Výzvy soudu na dlužníky, věřitele a správce
 • Insolvenční návrhy a přílohy k nim a další

Pozor na fikci doručení zveřejněním v rejstříku

Velký pozor si musí každý dát na to, že u mnoha rozhodnutí soudu a některých podání a informací zveřejňovaných v rejstříku platí tzv. fikce doručení zveřejněním v rejstříku. Jde o zákonem založenou fikci, že dané rozhodnutí soudu nebo jiné podání je doručeno adresátu rozhodnutí či podání již dnem jeho zveřejnění v rejstříku. To v praxi znamená, že zejména věřitelé musejí informacím zveřejňovaným v insolvenčním rejstříku věnovat pozornost, neboť není povinností soudu je o insolvencích jejich dlužníků a změnách v nich zvlášť informovat.

Sledování insolvenčního rejstříku a změn v něm je ponecháno na každém zvlášť. Doporučujeme proto bedlivě sledovat insolvenční rejstřík a zvláště malým věřitelům prověřovat pravidelně své dlužníky, zda nejsou vedeni v rejstříku. A pokud ano, tak pravidelně prověřovat změny v insolvenčních řízeních jejich dlužníků.

Chci pomoc s insolvencí

Insolvenční rejstřík a muž, který se v tom sám nevyzná – požádejte o konzultaci zdarma

Jaká je struktura záznamu v insolvenčním rejstříku?

V insolvenčním rejstříku jsou všechna řízení vedena pod hlavičkou dlužníka. Fyzické osoby nebo právnické osoby. Pod dlužníkem jsou k nalezení všechna insolvenční řízení, která jsou o něm v rejstříku vedena. Jak aktuální, tak i minulá.

V přehledu o insolvenčním řízení lze vidět identifikaci dlužníka, údaje o přiděleném insolvenčním správci (byl-li už přidělen), datum zahájení řízení a datum poslední změny v něm a přehled o informacích a podáních zveřejněných v rejstříku u daného řízení (rozděleno do 5 oddílů).

Oddíly označené písmeny A, B, C, D a P

A – Řízení do úpadku

V oddíle A se uvádí všechny informace a podání od zahájení řízení do vydání rozhodnutí soudu o zjištění úpadku dlužníka.

B – Řízení po úpadku

V oddíle B se uvádí všechny informace a podání od rozhodnutí soudu o zjištění úpadku dlužníka do ukončení insolvenčního řízení.

C – Incidenční spory

Oddíl C slouží ke zveřejnění informací a podání souvisejících s tzv. incidenčními spory (jde o spory v rámci probíhajícího řízení, například o pravost pohledávky věřitele nebo o určení majetku dlužníka).

D – Ostatní

Oddíl D je určen pro ostatní záznamy v rejstříku.

P – Přihlášky

Oddíl P je důležitý oddíl. Jsou v něm uvedeny všechny přihlášky pohledávek věřitelů za dlužníkem. V oddíle P se též zveřejňují události spojené s přihláškami pohledávek, například usnesení soudu o podřízeném nebo částečném uspokojení pohledávky nebo výzvy k doplnění, opravě či změně přihlášené pohledávky.

Záznam v jednotlivých oddílech vždy obsahuje okamžik zveřejnění v rejstříku, popis podání nebo informace a odkaz na dokument (někdy i odkaz na vedlejší dokument) s elektronickou kopií listiny obsahující dané podání nebo informaci. Dokumenty a vedlejší dokumenty jsou volně ke stažení.

Insolvenční rejstřík – tabulka 1: Jak vypadá výpis z insolvenčního rejstříku

Chci pomoc s insolvencí

Jak vyhledávat v rejstříku?

Pro úspěšné vyhledávání k v insolvenčním rejstříku je potřeba mít:

 • identifikační údaje dlužníka (jméno, příjmení, popř. rodné číslo nebo název či identifikační číslo u podnikatelů a právnických osob), nebo
 • spisovou značku probíhajícího insolvenčního řízení.

Používá se nejčastěji insolvenční rejstřík podle jména. Po zadání údajů do vyhledávacího formuláře rejstřík vyhledá všechny záznamy ke hledanému dlužníku nebo řízení. Následně je možné zobrazit detail každého záznamu řízení.

detailu k řízení pak lze zjistit všechny informace a podání v řízení zveřejněné. Pohodlnou prohlídkou jednotlivých oddílů lze zjistit stav řízení i provedené úkony v něm, zobrazením detailu dokumentu pak lze získat kopii konkrétního úkonu.

Nač se dlužníci nejčastěji ptají – lze odpovědi vyčíst z insolvenčního rejstříku?

Klienti nám často nevědí, že jejich insolvenční řízení najdou právě v insolvenčním rejstříku. Mezi nejčastější otázky, na které lze v rejstříku najít odpověď, patří následující:

Mám zahájeno insolvenční řízení?

Pokud je insolvenční řízení zahájeno, bude v rejstříku u daného dlužníka uveden záznam o konkrétním insolvenčním řízení a v jeho detailu pak v oddíle A bude zveřejněna Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení. Na zveřejnění insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm má insolvenční soud lhůtu 3 pracovní dny od doručení návrhu.

Insolvenční rejstřík – tabulka 2: Detail insolvenčního řízení z rejstříku

Mám povoleno oddlužení?

Informaci o povolení oddlužení lze najít v detailu insolvenčního řízení, konkrétně v oddíle A na jeho konci, nebo v oddíle B na začátku. Nejčastěji se bude jednat o záznam nazvaný Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení. Případně jen Usnesení o povolení oddlužení.

Insolvenční rejstřík – tabulka 3: Usnesení o úpadku v insolvenčním řízení

Je má insolvence schválena?

Schválení insolvence (oddlužení) dlužníka lze poznat z insolvenčního rejstříku tak, že v oddíle B detailu insolvenčního řízení je zveřejněn dokument s rozhodnutím soudu o schválení oddlužení. Nejčastěji půjde o dokument nazvaný Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Insolvenční rejstřík – tabulka 4: Usnesení o schválení oddlužení vyznačeno žlutě v insolvenčním rejstříku

Kteří věřitelé se přihlásili se svými pohledávkami do insolvence?

Přehled všech věřiteli podaných přihlášek pohledávek lze najít v oddíle P detailu insolvenčního řízení. Zde je zveřejněna každá věřitelem podaná přihláška pohledávky. Při kontrole, zda věřitel svou pohledávku přihlásil, doporučujeme prověřit i oddíl C (incidenční spory), ve kterém se zveřejňují informace o sporech rozhodovaných soudem v rámci insolvenčního řízení. A mezi tyto spory patří i spory o pravost, výši a pořadí přihlášených pohledávek. Laicky – soud zde rozhoduje o tom, zda pohledávky věřitele existují či ne a v jaké výši.

Insolvenční rejstřík – tabulka 5

Chci pomoc s insolvencí

Jak to vypadá s plněním mého oddlužení? Na kolik oddlužení plním?

V insolvenčním rejstříku jsou zveřejněny i všechny podání a informace, které je povinen podávat soudu insolvenční správce. Jedním z těchto povinných dokumentů je i Zpráva o plnění oddlužení (často i jako Sdělení správce o plnění oddlužení). Zprávu o plnění oddlužení (nebo Sdělení) správce podává soudu pravidelně, nejméně jedenkrát za půl roku.

Ve Zprávě o plnění oddlužení správce mimo jiné uvádí i to, jak je dlužníkova insolvence plněna. To znamená, zda dlužník plní oddlužení v zákonem požadované minimální výši. Navíc zde správce soudu sděluje i to, zda dlužník plní nebo neplní ostatní povinnosti stanovené mu v oddlužení, a dále zde správce navrhuje, jak by mělo oddlužení dlužníka pokračovat. Jedná se tedy o důležitý dokument, jehož sledování se dlužníkovi jistě vyplatí.

Insolvenční rejstřík – tabulka 6 a insolvenční správce

Chci pomoc s insolvencí

Jak dlouho se záznamy v insolvenčním rejstříku evidují?

Zákon stanoví, že v insolvenčním rejstříku je provozovatel povinen evidovat všechny záznamy o probíhajících insolvenčních řízeních.

Navíc zákon stanoví, že provozovatel je povinen evidovat v rejstříku i záznamy o insolvenčních řízeních, která byla ukončena, a to po dobu 5 let od jejich ukončení.

Znamená to, že v insolvenčním rejstříku musí být vždy uvedeny všechny záznamy o probíhajících insolvenčních řízeních a i záznamy o ukončených insolvenčních řízeních, od jejichž ukončení ještě neuplynulo 5 let. Výmaz z registru dlužníků – insolvenčního rejstříku – provede soud automaticky po této době. Obejít tuto povinnost nijak nelze.

Vzory dokumentů na insolvenčním portále

Dlužník, věřitel a insolvenční správce mají v zákonem stanovených případech povinnost použít při svém jednání s insolvenčním soudem formuláře dokumentů vydané Ministerstvem spravedlnosti. Všechny tyto povinné formuláře dokumentů jsou zveřejněny na insolvenčním portále, kde je umístěn insolvenční rejstřík.

Vedle povinných formulářů dokumentů jsou často zveřejněny i pokyny k jejich vyplnění a někdy i vzory pro jejich správné vyplnění.

Ke stažení jsou formuláře těchto dokumentů:

 • hlasovací lístek pro hlasování věřitele na schůzi věřitelů nebo mimo ni,
 • návrh na povolení oddlužení (včetně pokynů k vyplnění),
 • přihláška pohledávky věřitele (s pokyny),
 • popření pohledávky přihlášené věřitelem (s pokyny a vzorem vyplnění),
 • návrh na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele (s pokyny a vzorem vyplnění),
 • seznam přihlášených pohledávek,
 • vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou (s pokyny a vzorem vyplnění),
 • soupis majetkové podstaty,
 • konečná zpráva,
 • zpráva o plnění reorganizačního plánu,
 • zpráva pro oddlužení a o přezkumu,
 • zpráva o plnění oddlužení,
 • zpráva o splnění oddlužení,
 • návrh na mimořádné moratorium.

Ministerstvo spravedlnosti čas od času povinné formuláře dokumentů aktualizuje. Pro lepší orientaci je údaj o poslední aktualizaci zveřejněn i v přehledu povinných formulářů.

 

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.