Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Lze o oddlužení požádat i se sociálními dávkami?

Můžu o oddlužení požádat i se sociálními dávkami? Které sociální dávky jsou pro oddlužení použitelné a které nikoli? Mám v insolvenci nárok na sociální dávky nebo o ně přijdu? Můžu do oddlužení, když jsem na úřadu práce? Odpovědi na tyto otázky naleznete níže.

Ano, i se sociálními dávkami lze o oddlužení požádat. Pro potřeby posouzení splnění podmínek pro povolení oddlužení se sociální dávky považují za příjem, ze kterého lze provádět srážky pro potřeby oddlužení. V podstatě tak stačí, aby byly sociální dávky dostatečně vysoké, a to alespoň tak, aby byly splněny podmínky pro povolení oddlužení.

Je ovšem nutno rozlišovat, o jaké sociální dávky se jedná. Z některých se srážky pro potřeby oddlužení provádět smějí, z jiných nikoli.

Které sociální dávky jsou pro oddlužení použitelné a které nikoli?

Sociální dávky nepodléhající režimu provádění srážek pro potřeby oddlužení jsou:

 • peněžité dávky státní sociální péče (tj. příspěvek na péči v jakékoli formě),
 • dávky pomoci v hmotné nouzi (tj. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádní okamžitá pomoc),
 • příspěvek na bydlení,
 • dávky státní sociální podpory vyplácené jednorázově (tj. porodné a pohřebné),
 • dávky pěstounské péče vyplácené jednorázově (tj. příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla a příspěvek při ukončení pěstounské péče).

Ostatní sociální dávky mohou být pro potřeby oddlužení (tj. pro provádění srážek z nich pro splátky věřitelům) použity. Mezi příjmy, které lze pro potřeby oddlužení použít samozřejmě náleží i podpora v nezaměstnanosti. 

Mám v insolvenci nárok na sociální dávky nebo o ně přijdu?

Oddlužení nebo samo insolvenční řízení o oddlužení neruší nárok na výplatu žádné ze sociálních dávek. Dlužníkovi v oddlužení tedy zůstávají všechny sociální dávky.

Výjimkou jsou případy, kdy dlužník potřebuje pro oddlužení doplnit své příjmy o příjmy další. A to pro to, aby splnil podmínku minimálního plnění věřitelům v oddlužení, kterou stanoví insolvenční zákon.

Navýšení příjmů pomocí darovací smlouvy

Doplnění se děje formou smlouvy darovací či smlouvy o důchodu, kdy se další osoba zaváže, že bude přispívat dlužníkovi po dobu oddlužení finanční částkou tak, aby podmínku minimálního plnění věřitelům, stanovenou pro povolení oddlužení, splnil.

Potíž je v tom, že toto dodatečné plnění, poskytované jen a pouze po potřeby oddlužení a splnění podmínky minimálního plnění věřitelům v něm, považují některé orgány státní správy za příjem dlužníka. A jeho obdržením může dlužník ztratit nárok na některé ze sociálních dávek. Typicky takto postupuje Úřad práce při vyplácení podpory v nezaměstnanosti.

Nejste si jistí, zda splňujete podmínky pro oddlužení? Spočítejte si to v naší kalkulačce oddlužení.

Chci konzultaci zdarma

§ 317 občanského soudního řádu

(2) Výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory a pěstounské péče

§ 299 občanského soudního řádu

(1) Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově. Srážky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž jsou

a) náhrada mzdy nebo platu,

b) nemocenské 80b),

c) peněžitá pomoc v mateřství 80b),

d) důchody,

e) stipendia,

f) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,

g) odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání,

h) peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,

i) náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti,

j) dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku,

k) výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů,

l) příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.