Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Sociální dávky a příspěvek na bydlení v insolvenci

Lidé se ptají, zda mohou o oddlužení žádat i bez zaměstnání či zda je existence hlavního pracovního poměru podmínkou. V zásadě není. Pro kalkulaci srážek v oddlužení ovšem záleží na přesném typu příjmu dlužníka. Z některých sociálních dávek v insolvenci provádět srážky lze, z jiných nikoliv. Např. příspěvek na bydlení se nesráží.

Mám nárok na příspěvek na bydlení, když jsem v insolvenci?

Podmínkou vstupu do oddlužení není mít hlavní pracovní poměr. Do insolvence může vstoupit i dlužník, který pracuje na DPP, DPČ, je na nemocenské nebo na úřadu práce a pobírá sociální dávky. Při posouzení splnění podmínek pro povolení oddlužení se příjem z „dohod“, nemocenská i některé sociální dávky považují za příjmy, ze kterých lze provádět srážky pro oddlužení. Důležité je mít tyto příjmy dostatečné, a to tak, abyste v insolvenci splnili aspoň minimální úhradu věřitelům – cca 2 200 Kč měsíčně.

Jaké jsou časté mýty ohledně vstupu do oddlužení? Jak je to ve skutečnosti?
Musím mít hlavní pracovní poměr. Nemusíte.
Musím mít po zkušební době. Nemusíte.
Nemůžu být na úřadu práce. Můžete.
Nemůžu být na mateřské/rodičovské. Můžete.

Chci konzultaci zdarma

Pojďme se nyní zaměřit na sociální dávky. Zde je nutno rozlišovat, jaké konkrétně dlužník pobírá. Z některých se srážky pro potřeby oddlužení provádět smějí (jsou zabavitelné), z jiných nikoli (jsou nezabavitelné).

Insolvence a sociální dávky – které jsou použitelné?

Pro insolvenci (tj. pro srážky a splátky věřitelům) se použijí všechny sociální dávky kromě:

 • peněžité dávky státní sociální péče (např. přídavky na děti),
 • dávky pomoci v hmotné nouzi (tj. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádní okamžitá pomoc),
 • příspěvek na bydlení, na dopravu
 • dávky státní sociální podpory vyplácené jednorázově (porodné, pohřebné),
 • dávky pěstounské péče vyplácené jednorázově (tj. příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla a příspěvek při ukončení pěstounské péče).

Z výše jmenovaných příjmů nelze provádět srážky pro potřeby oddlužení.

» Více o postižitelných a nepostižitelných příjmech a individuální situaci u příspěvku na péči

Přídavky na děti insolvence nevezme.

Mám nárok na sociální dávky v insolvenci? Přijdu o ně?

Oddlužení (insolvence) neboli osobní bankrot neruší nárok na výplatu žádné ze sociálních dávek. Dlužníkovi v oddlužení zůstávají všechny sociální dávky, na které měl nárok před vstupem do insolvence.

Výjimka!
Dlužník může (ale nemusí) o dávku přijít, když potřebuje pro oddlužení doplnit své příjmy o příjmy další. A to proto, aby splnil podmínku minimálního plnění věřitelům v oddlužení (cca 2 200 Kč měsíčně). Tu stanovuje insolvenční zákon.

Navýšení příjmů pomocí darovací smlouvy

Doplnění příjmů v oddlužení se děje formou darovací smlouvy či smlouvy o důchodu. Jde o situaci, kdy se třetí osoba písemně zaváže, že bude přispívat dlužníkovi po dobu insolvence finanční částkou tak, aby dlužník splnil podmínku minimálního plnění věřitelům, stanovenou pro povolení oddlužení.

Potíž je v tom, že toto dodatečné plnění, poskytované jen a pouze po potřeby oddlužení považují některé orgány státní správy za příjem dlužníka. Není to pravidlem, ale může se stát, že toto navýšení pro účely insolvence berou jako další příjem dlužníka a vyplácení některých sociálních dávek na jeho základě zastaví nebo omezí.

TIP: Nejste si jistí, zda splňujete podmínku dostatečného příjmu pro oddlužení? Spočítejte si to v naší kalkulačce oddlužení.

Nevylučuje se příspěvek na bydlení a insolvence?

Ne, pro rozhodnutí o přiznání příspěvku na bydlení není podstatná dlužníkova probíhající insolvence. Pouze se při jeho výpočtu nebudou zohledňovat probíhající srážky ze mzdy. Rozhodný je pouze čistý příjem žadatele.

Chci konzultaci zdarma

Veškeré typy příjmů najdete v zákoně

§ 317 občanského soudního řádu

(2) Výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory a pěstounské péče.

§ 299 občanského soudního řádu

(1) Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z platu, ze služebního příjmu, ze služebního platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků, z výživného a z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově. Srážky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž jsou

a) náhrada mzdy nebo platu,

b) nemocenské,

c) peněžitá pomoc v mateřství,

d) důchody,

e) stipendia,

f) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,

g) odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání, služebního poměru nebo výkonu veřejné funkce (dále jen „odstupné“),

h) peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,

i) náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti,

j) dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku,

k) výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů,

l) mzdové nároky podle zákona upravujícího ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

» Nejste v insolvenci? Možná se vás týká téma exekuce na sociální dávky a rodičovský příspěvek:

Exekuce na rodičovský příspěvek. Může exekutor vzít rodičák?

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.