Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Vstup do oddlužení

opakovaná insolvence po 5 letech od osvobození od dluhů není možná pro tutéž osobu

Opakovaná insolvence: možnosti a omezení

Zajímá vás, zda je možné projít oddlužením více než jednou? Nejste sami. Proto odpovídáme v našem článku na četné otázky lidí, kteří se nás ptají: Je možná opakovaná insolvence? Získejte i vy přehled o podmínkách i omezeních opakovaného oddlužení, abyste mohli s jistotou plánovat svou budoucnost bez dluhů. Rada odborníků může zamezit budoucím potížím!

... čtěte více
Insolvence neboli oddlužení lze řešit splátkovým kalendářem

Jaké formy oddlužení existují?

Soud, resp. věřitelé, rozhodují v insolvenci mezi dvěma formami oddlužení: zpeněžením majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Mimo oddlužení lze řešit úpadek i tzv. konkursemreorganizací.

... čtěte více
Insolvenční rejstřík je registr dlužníků v České republice na justice cz

Insolvenční rejstřík

Co je insolvenční rejstřík? Veřejný elektronický informační systém, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Jsou v něm uvedeny všechny údaje o subjektech v České republice, u kterých probíhá insolvenční řízení. Najdeme zde seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků i povinných dokumentů k insolvenčnímu řízení.

... čtěte více
Advokáti vám vypracují prezizní návrh na povolení oddlužení

Podmínky insolvence (oddlužení) 2024

Výhodou insolvence je ochrana dlužníka před věřiteli, zastavení navyšování dluhů a osvobození od úhrady zbytku dluhů po ukončení oddlužení. Jaké jsou podmínky insolvence neboli oddlužení aktuálně v roce 2024? Co musí dlužník splnit, aby mohl vstoupit do insolvenčního řízení?

... čtěte více
Nač si dát pozor při insolvenci a oddlužení

Pomoc s oddlužením: Nač si dát při insolvenci pozor?

Aby vaše oddlužení proběhlo v pořádku, není důležité jen kvalitně zpracovat návrh na jeho povolení, ale především hlídat váš případ po celou dobu probíhající insolvence. Proč? Návrh na povolení oddlužení dokáže vypracovat téměř každý advokát či akreditovaná organizace. Jakmile se však objeví první problém, dávají od vašeho případu ruce pryč.

... čtěte více
dopravní nehoda

Do insolvence se může dostat každý…

Nezáleží na věku, vzdělání ani povolání. Oddlužení se může týkat každého. Negativní komentáře na sociálních sítích ohledně lidí v tíživé finanční situaci a insolvenci nejsou na místě. Jak se říká, nikdy neříkej „nikdy“, protože nevíš, co se ti v životě přihodí.

... čtěte více
trestná činnost nebrání oddlužení

Je čistý trestní rejstřík důležitý pro oddlužení (insolvenci)?

Insolvenci dlužníka nemusí trestní rejstřík nutně ovlivnit. Jak to chodí? Brání trestná činnost vstupu do oddlužení? Je trestná činnost považována za nepoctivý záměr? Jak se posuzují pohledávky z trestné činnosti v insolvenci? Májí pohledávky z trestné činnosti v insolvenci přednost před jinými dluhy? Bude po insolvenci dlužník osvobozen i od dluhů z trestné činnosti? Pro povolení oddlužení je trestní rejstřík nezbytný.

... čtěte více
Insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení

Sepis a podání insolvenčního návrhu

Co je to návrh na povolení oddlužení? Co je to insolvenční návrh? Jak se oba návrhy liší? Kdo může podat návrh na povolení oddlužení? Jak se spisuje návrh na povolení oddlužení? Jaké jsou přílohy k návrhu na insolvenci? Kam se návrh na zahájení insolvence podává? Kdy a kde se návrh zveřejňuje?

... čtěte více
Oddlužení na 3 roky

Insolvence na 3 roky a oddlužení důchodců

Poslední velká novela insolvenčního zákona z roku 2019 zavádí mimo jiné možnost tzv. zkráceného oddlužení na 3 roky. Zkrácení insolvence na 3 roky platí hlavně pro starobní důchodce a invalidní důchodce 2. či 3. stupně. Za splnění určitých podmínek ji však mohou využít všichni dlužníci.

... čtěte více