Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Co se děje po podání návrhu na povolení oddlužení na soud? Proces povolování oddlužení

Řada dlužníků se domnívá, že podáním návrhu na povolení oddlužení na soud mají vyhráno. Bohužel z pohledu soudu je podání návrhu pouhým začátkem procesu povolování oddlužení a schvalování jeho formy, obsahujícím řadu úkonů a závazných pokynů nejen pro dlužníka. Návrh na povolení oddlužení musí být vypracován na předepsaném formuláři a v podstatě obsahuje insolvenční návrh spojený s návrhem na řešení dlužníkova úpadku formou oddlužení. Jedná se tedy o dva návrhy, které jsou obsaženy v jednom dokumentu.

Podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení k místně příslušnému krajskému soudu v podstatě znamená impuls pro soud pro zahájení insolvenčního řízení. Soud je povinen zahájit ve lhůtě dvou hodin od obdržení návrhu insolvenční řízení a informaci o tomto zahájení zveřejnit v insolvenčním rejstříku.

Soud posuzuje návrh z hlediska kompletnosti a oprávněnosti

Následně soud posuzuje podaný návrh z hlediska kompletnosti, a to jak z pohledu předepsaných náležitostí pro insolvenční návrh, tak i z pohledu předepsaných náležitostí pro návrh na povolení oddlužení. Zjistí-li, že podaný návrh nesplňuje stanovené podmínky, vyzve soud navrhovatele, v našem případě dlužníka, aby návrh doplnil, je-li to možné.  Pokud ne, návrh odmítne a řízení zastaví.

Dále soud přistoupí k posouzení, zda je insolvenční návrh oprávněný, tj. zda existuje úpadek dlužníka. Není-li z insolvenčního návrhu úpadek dlužníka patrný, opět soud buď vyzve dlužníka, aby doplnil nejasné či chybějící údaje nezbytné pro identifikaci úpadku, nebo řízení zastaví. V opačném případě, tedy jeli úpadek dlužníka zřejmý, přistoupí soud k posouzení, zda situace dlužníka popsaná v návrhu splňuje i podmínky pro povolení oddlužení. Jeli tomu tak, vydá soud rozhodnutí o povolení oddlužení.

Stejně jako v jakémkoli jiném insolvenčním řízení, i v insolvenčním řízení o povolení oddlužení má soud možnost uložit navrhovateli povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Výše zálohy může činit až 50.000 korun. Pro dlužníky usilující o povolení oddlužení je však v insolvenčním zákoně zakotvena příznivá výjimka, která stanoví, že v případech, kdy soud může o návrhu bez dalšího rozhodnout tak, že oddlužení povolí, nesmí uložit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Důležité je splnit podmínky pro povolení oddlužení

Zásadní komplikace pro očekávání dlužníka, že mu bude povoleno oddlužení, může nastat v situaci, kdy soud sice z návrhu zjistí úpadek dlužníka, ale současně i zjistí, že dlužník nesplňuje podmínky pro povolení oddlužení. Takovýto případ totiž soud má povinnost řešit, neboť existuje úpadek. A jediným způsobem, jak v této situaci úpadek dlužníka řešit, je konkurs. V praxi při takovéto situaci soud uloží navrhovateli povinnost uhradit zálohu na nákladech insolvenčního řízení při horní hranici stanoveného padesátitisícového limitu. V takovýchto případech je na dlužníkovi, aby před úhradou stanovené zálohy důkladně posoudil, zda je pro něj případný konkurs přínosný či nikoli. Není-li tomu tak, nemusí zálohu hradit a v praxi dojde k zastavení nepříznivě se vyvíjejícího řízení.

Pro vydání rozhodnutí o povolení oddlužení není soudu stanovena žádná lhůta. Tímto je docíleno toho, aby byla zajištěna i při řešení insolvenčních případů nestrannost a nezávislost soudů při jejich rozhodování.

Soud stanoví termín přezkumného jednání

V rozhodnutí o povolení oddlužení soud prohlásí, že zjistil úpadek dlužníka, jenž je možno řešit oddlužením. Ustanoví insolvenčního správce a rozhodne o záloze na jeho odměnu v oddlužení. Stanoví insolvenčnímu správci povinnost zjistit majetek a dluhy dlužníka. Vyzve věřitele, aby ve lhůtě 30 dnů přihlásili své pohledávky vůči dlužníkovi do insolvenčního řízení, pokud tak ještě neučinili, a současně je vyzve, aby se sešli na schůzi věřitelů a mimo jiné rozhodli o tom, jakou ze dvou forem oddlužení se dle jejich požadavku má oddlužení dlužníka realizovat. Soud taktéž v rozhodnutí o povolení oddlužení stanoví termín přezkumného jednání, a to tak, aby se toto uskutečnilo v co nejkratší době po uplynutí třicetidenní lhůty pro přihlášení pohledávek věřitelů. Současně upozorní dlužníka na nezbytnost jeho účasti na tomto jednání. Případně soud stanoví i další povinnosti pro dlužníka či věřitele nebo insolvenčního správce.

Po vydání rozhodnutí o povolení oddlužení následuje sousled dalších úkonů soudu či insolvenčního správce, nebo i věřitelů v probíhajícím řízení, které povedou ke schválení oddlužení dlužníka. Které to jsou a jak se tyto úkony uskutečňují si povíme příště.

Autor: JUDr. David Vozák

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Pomohli jsme 10 061 lidem z dluhů ve výši 10 561 034 915 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky

Insolvenční den aneb vše o insolvenci

Nevíte, zda splňujete podmínky pro oddlužení? Máte dotazy ohledně insolvence? Připravili jsme pro vás Den otevřených dveří na pobočkách naší advokátní kanceláře. Zeptejte se zdarma na vše, co vás zajímá! Těšíme se na Vás!

Insolvenční specialista

Zajímavá pracovní příležitost

Hledáme novou posilu do našeho týmu insolvenčních specialistů. Dlouhodobá spolupráce, pružná pracovní doba, zajímavé finanční ohodnocení. Přidej se k nám a pomáhej s námi lidem!