Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Průběh oddlužení

Nezabavitelná částka 2024 pro výpočet nezabavitelného minima z čistého příjmu

Nezabavitelná částka 2024

Nezabavitelná částka v oddlužení se od 1. 1. 2024 snížila. Lidé v insolvenci či exekuci změnu pocítí hned po lednové výplatě, tedy v únoru 2024. Z čisté mzdy jim po odečtení srážek na umoření dluhu zbude méně peněz.

... čtěte více
V průběhu insolvence lze požádat o nižší měsíční platbu v oddlužení, zvláště když počítáte každou korunu a pořád to nevychází

Lze požádat o nižší platbu v insolvenci (oddlužení)?

Počet žádostí klientů v oddlužení o zvýšení nezabavitelné částky či žádostí o změnu fixní měsíční úhrady v poslední době narůstá. Klienti mezi důvody uvádějí zvyšující se náklady za energie nebo pokles příjmu. V jakém případě je možné požádat soud o zvýšení nezabavitelné částky, respektive o nižší platbu v insolvenci?

... čtěte více

Lze v průběhu insolvence snížit měsíční splátku pro oddlužení?

V současné době se nám zvedl počet žádostí klientů v insolvenci o zvýšení nezabavitelné částky či žádosti o fixní splátku. Jako důvody uvádění zvyšující se náklady za energii či snížení příjmu z důvodu covidu. V jakém případě je možné požádat soud o zvýšení nezabavitelné částky, respektive snížení splátky pro oddlužení?

... čtěte více
Prodej nemovitosti v insolvenci

Jak zůstat bydlet doma ve svém i po prodeji nemovitosti v insolvenci?

Co se děje s nemovitostí v insolvenci? Jak se nemovitost v insolvenci prodává? Jak může dlužník ovlivnit prodej nemovitosti? Může nemovitost u oddlužení nabýt osoba blízká? Lze si vybrat kupce nemovitosti z insolvence? V čem je výběr kupce pro dlužníka přínosný? Jak při výběru kupce postupovat? Jak se připravit na jednání s kupcem nemovitosti?

... čtěte více
Jak získat výživné, když je dlužník v insolvenci

Jak získat výživné, když je dlužník v oddlužení

Jak se uplatňuje dlužné výživné v oddlužení? Jak zajistit, aby mi bylo hrazeno běžné výživné z oddlužení povinného dlužníka? Co dělat, když správce neposílá alimenty? Jak se uplatňuje dlužné výživné v oddlužení? Co je to uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou? Je na uplatnění nějaká lhůta? Jak postupovat, pokud nárok na výživné vznikne během oddlužení povinného dlužníka?

... čtěte více

Vymáhání pohledávek SVJ po vlastnících bytů v insolvenci

V souvislosti s velkou novelou insolvenčního zákona v červenci 2017 mohla naší pozornosti ujít změna, která výrazně zlepšuje pozici společenství vlastníků jednotek jako věřitele v insolvenčním řízení. Od prosince 2017 se pozice SVJ výrazně zlepšila. Stále však platí, že právo náleží bdělým a žádné výhody nespadnou SVJ do klína automaticky. Co může SVJ jako věřitel v insolvenčním řízení čekat a co musí navíc udělat?

... čtěte více
Ručitel za dlužníka v insolvenci

Ručitel a náhrada jeho plnění za dlužníka v oddlužení

Ručitelem je ten, kdo se písemným prohlášením zaváže plnit pohledávku věřitele místo hlavního dlužníka. A to v případě, jestliže ji hlavní dlužník neuspokojí. Ručitel, který dluh splnil místo hlavního dlužníka, je oprávněn požadovat na dlužníkovi náhradu za plnění poskytnuté věřiteli. Pokud je ale dlužníkovi schváleno oddlužení, musí ručitel dodržet postupy stanovené insolvenčním zákonem, jinak o právo na plnění od dlužníka přijde.

... čtěte více