Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Novela změny v evidenci v insolvenčním rejstříku nepřinese

Jak rychle zastavit exekuci, jak se dříve vymazat z insolvenčního rejstříku po oddlužení nebo co přinese chystaná novela insolvenčního zákona? Toto jsou v současnosti aktuální témata, o kterých se často v médiích hovoří.

Vláda na počátku listopadu 2021 odsouhlasila návrh novely insolvenčního zákona, který obsahuje změny týkající se procesu oddlužení. Hlavní změnou je zkrácení oddlužení na 3 roky pro všechny dlužníky, jak je tomu v jiných státech Evropské unie. Jaké další změny ale chystaná novela přinese obyčejným lidem či podnikatelům? Jde opravdu jen o zkrácení oddlužení nebo se znovu zpřísní podmínky a bude nutné splatit alespoň 30 % dluhů nezajištěným věřitelům?

Co obsahuje chystaná novela insolvenčního zákona

Co přinese insovlenční novela 2021Nejvýraznější změnou ve schvalované novele insolvenčního zákona je zkrácení oddlužení pro všechny dlužníky na 3 roky. Na rozdíl od nyní platné úpravy má oddlužení po novele trvat maximálně 3 roky bez rozdílu, o jakého dlužníka se jedná. Zkrácení oddlužení na 3 roky je nejvýznamnější změnou z chystané novely. Důvodem pro tuto změnu je snaha uvést do souladu délku oddlužení v CŘ s maximální délkou oddlužení nařízenou Evropskou unií.

Novela počítá s tím, že zkrácení oddlužení na 3 roky se bude týkat jen oddlužení, které budou zahájeny po jejím přijetí, nikoli již probíhajících oddlužení.

Majetek bude možné prodat i po ukončení insolvence

Návrh dále obsahuje i změny v oblasti prodeje majetku dlužníka. Nově jej bude možné prodat i po ukončení oddlužení dlužníka, pokud majetek spadal do majetkové podstaty a nestihl se do ukončení oddlužení prodat.

Návrh obsahuje i další drobné změny, například upřesnění stanovení splátek podnikatelů, novou povinnost dlužníka poskytnout součinnost správci i po konci oddlužení při pokračujícím prodeji majetku dlužníka, novou povinnost správce připravit na konci insolvence zprávu pro osvobození dlužníka, upřesnění pravidel pro vyškrtnutí dlužníka z insolvenčního rejstříku po skončení oddlužení a další. Máte dluhy a exekuce? Přijďte se o vašem oddlužení bezplatně poradit se specialistou.

Výmaz z insolvenčního rejstříku po 5 letech

Návrh vlády nepočítá se změnou v evidenci dlužníků v insolvenčním rejstříku. Každý dlužník je v něm nyní evidován po dobu 5 let následujících po ukončení jeho oddlužení. A na tom se nic nezmění.

Až po uplynutí této lhůty insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků vyškrtne a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní veřejnosti. Vyškrtnutí ze seznamu dlužníků je upraveno ustanovením § 425 insolvenčního zákona.

§ 425 insolvenčního zákona

Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků

(1) Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí.

(2) Při uchovávání znepřístupněných údajů se postupuje podle zvláštního právního předpisu 58).

(3) Je-li podán opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí podle § 142, ponechá insolvenční soud dlužníka v seznamu dlužníků a údaje o něm přístupné v insolvenčním rejstříku po dobu projednání opravného prostředku.

Chci konzultaci zdarma

V jaké fázi schvalovacího procesu se novela insolvenčního zákona nachází

Návrh novely insolvenčního zákona je nyní v Poslanecké sněmovně. Jeho projednání nebylo 12. 11. 2020 schváleno ve zrychleném jednání legislativní nouze, návrh tedy bude projednáván obvyklým postupem ve 3 čteních.

Odborník na oddlužení a insolvenci David Vozák Abivia„Dle mého odhadu bude klasické projednávání návrhu novely insolvenčního zákona trvat v Poslanecké sněmovně a Senátu nejméně 3 – 6 měsíců. Novela by tedy mohla začít platit kolem 30. 6. 2021. Není však jisté, zda právní úprava v navrhované podobě projde a kdy. Podle mě nemá smysl nyní s oddlužením vyčkávat,“ komentuje situaci odborník na oddlužení a insolvenci JUDr. David Vozák.

Kdo může insolvenční novelu ještě změnit?

Obsah novely insolvenčního zákona mohou změnit v prvé řadě poslanci. A to jak na doporučení sněmovních výborů, ve kterých se bude text novely projednávat, tak i vlastními návrhy. O tom, zda návrhy projdou, rozhoduje okamžitá situace ve Sněmovně.

Dále mohou text novely změnit i senátoři. A to při projednávání novely v Senátu. Pokud by tak učinili, vrací se pozměněná novela zpět do Sněmovny, kde o ní znovu hlasují poslanci.

Naopak vláda již nemůže text novely změnit. „Vláda má jedinou možnost, jak s novelou nyní manipulovat, a to návrh stáhnout jako celek. Toto ale není pravděpodobné, protože cílem novely je hlavně včas zařadit do českého právního řádu oddlužení pro všechny skupiny občanů do 3 let, jak to po naší republice vyžaduje platné unijní právo,“ doplňuje JUDr. David Vozák.

Jak dlouho trvá současné oddlužení?

Současná úprava oddlužení počítá s tím, že maximální délka oddlužení je 5 let. Od schválení oddlužení soudem. Pro vybrané skupiny obyvatel, jako jsou starobní důchodci, invalidní důchodci ve 2. a 3. stupni invalidity a mladiství dlužníci, nyní platí zkrácená délka oddlužení na 3 roky.

Oddlužení může trvat i déle než 5 let, a to o dobu přerušení oddlužení (maximálně 12 měsíců) nebo prodloužení oddlužení (maximálně 6 měsíců). O přerušení oddlužení nebo o jeho prodloužení může požádat pouze dlužník.

V insolvenci je velkým pomocníkem insolvenční rejstřík

Jste již v insolvenci a nevíte, jak jste na tom? Zachrání vás insolvenční rejstřík. Je základním zdrojem informací pro všechny dlužníky, kteří se nacházejí v oddlužení. Insolvenční rejstřík je elektronický seznam z možností dálkového přístupu, který vede Ministerstvo spravedlnosti.  Jsou v něm ze zákona uváděny všechny okolnosti všech insolvenčního řízení, která probíhají. Taky jsou v něm vedeny údaje o všech ukončených insolvenčních řízeních, a to po dobu 5 let od jejich ukončení.

V insolvenčním rejstříku tak může dlužník, věřitelé, správci i ostatní lidé kdykoli, online zjistit aktuální informace o průběhu jakéhokoli probíhající insolvence.

Návrh konkrétních změn novely insolvenčího zákona stejně jaké důvody pro ně můžete najít na níže uvedených odkazech.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.