Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Kdy mi skončí insolvence? Kdy dostanu osvobození od dluhů?

Kdy mi skončí oddlužení, když mám uhrazeno 100 % pohledávek věřitelů? Kdy dostanu osvobození od dluhů? Musím si o osvobození od dluhů po ukončení oddlužení žádat? Co mám dělat, když mám oddlužení splněno a můj správce je nečinný? Kdy si mohu po ukončení oddlužení vzít úvěr?

kdy bude konec insolvence a osvobození od dluhů

Kdy mi skončí oddlužení, když mám uhrazeno 100 % pohledávek věřitelů?

Oddlužení končí rozhodnutím soudu, kterým schvaluje tzv. zprávu insolvenčního správce o splnění oddlužení. Součástí tohoto rozhodnutí je i osvobození dlužníka od povinnosti platit v oddlužení nesplacené dluhy nebo dluhy, které do něj nebyly v době jeho schválení přihlášeny (a měly být).

Pokud máte uhrazeno 100 % na přihlášených pohledávkách nezajištěných věřitelů, měl by insolvenční správce bez dalšího vypracovat zprávu o splnění oddlužení a tuto zaslat insolvenčnímu soudu. Správce lze na tuto okolnost upozornit kdykoli.

Pokud je správce nečinný, může dlužník podat návrh na přezkoumání jeho postupu insolvenčnímu soudu. Návrh by měl být písemný a měl by obsahovat sdělení ohledně skutečnosti, že správce nekoná, i když by konat měl.

Kdy dostanu osvobození od dluhů?

Osvobození od povinnosti platit v oddlužení nesplacené a do něj nepřihlášené pohledávky dostane dlužník automaticky, spolu s rozhodnutím soudu o ukončení oddlužení.  Toto rozhodnutí soud vydává poté, co schválí zprávu insolvenčního správce o splnění oddlužení.

Musím si o osvobození od dluhů po ukončení oddlužení žádat?

Dlužník si o osvobození od dluhů po ukončení oddlužení žádat nemusí. Zákon soudu jasně ukládá, že pokud jsou splněny podmínky, má vydat osvobození dlužníka automaticky bez dalšího. V praxi se tak děje spolu s rozhodnutím o ukončení oddlužení. Do tohoto rozhodnutí soud osvobození dlužníka vloží.

Chci konzultaci zdarma

Co mám dělat, když mám oddlužení splněno a můj správce je nečinný?

Obrátit se na soud s žádostí o přezkoumání činnosti insolvenčního správce. Soud správce vyzve k podání vysvětlení a toto zpravidla stačí, aby správce začal své povinnosti plnit.

Mezi povinnosti insolvenčního správce po skončení oddlužení patří vypracování tzv. zprávy o splnění oddlužení a její zaslání soudu bez zbytečného odkladu. Tuto soud schvaluje před rozhodováním o ukončení oddlužení a zpráva je i podkladem pro rozhodnutí soudu, zda dlužníkovi osvobození vydá či nikoli.

Kdy si mohu po ukončení oddlužení vzít úvěr?

V zásadě kdykoli. Insolvenční zákon nezakazuje nikomu, aby dlužníkovi poskytl úvěr či půjčku. Potíž ale spočívá v ochotě věřitelů dlužníkovi po ukončení jeho oddlužení úvěr vůbec poskytnout.

Po ukončení oddlužení je ze zákona každé insolvenční řízení ještě 5 let vedeno v insolvenčním rejstříku. A evidence dlužníka v insolvenčním rejstříku je všemi bankovními a drtivou většinou nebankovních věřitelů považována za neodstranitelnou překážku pro poskytnutí úvěru či půjčky. V praxi tak dochází k tomu, že dlužník, který je stále veden v insolvenčním rejstříku, nedostane možnost získat úvěr.

Z insolvenčního rejstříku je dlužník vyškrtnut a záznam o předchozím insolvenčním řízení daného dlužníka odstraněn automaticky, a to po uplynutí zákonem pevně stanovené 5 leté lhůty.

§ 425 insolvenčního zákona

Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků
(1) Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí…

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.