Kalkulačka oddlužení
Nezvládáte dluhy?

Nezvládáte dluhy?
Potřebujete oddlužit?

Pomůžeme vám s oddlužením dle insolvenčního zákona

Připravíme vás na oddlužení a odborně vypracujeme veškerou dokumentaci včetně návrhu na povolení oddlužení. Jsme specialisté s dlouholetými zkušenostmi v oblasti oddlužení, insolvencí, exekucí a boji proti dluhům.

Nejste schopni splácet dluhy? Jste v tíživé situaci, bojíte se exekutorů a nevíte, jak dál? Může to potkat každého z nás. Přijdete o práci, stane se vám úraz, nebo vás opustí partner. Najednou jste na vše sami. Máte hypotéku, splátky na auto, a nemůžete dostát svým závazkům. Jednou z možností je oddlužení, tzv. osobní bankrot.

Nabízíme vám rychlou cestu, jak se dostat z „dluhové pasti“ – a to oddlužením
podle insolvenčního zákona. Provedeme vás všemi úskalími povolení oddlužení.
Stojíme při vás po celou dobu oddlužení.

 • Nechce se vám číst všechny informace?
  Sjednejte si nezávaznou konzultaci a náš insolvenční specialista vám vše srozumitelně vysvětlí.

 • Chci nezávaznou
  konzultaci zdarma
oddluzeni proces
Zobrazit proces oddlužení v plné velikosti.

Jak funguje oddlužení

Co je to oddlužení neboli tzv. "osobní bankrot"? K čemu dochází při vyhlášení osobního bankrotu?
Oddlužení neboli osobní bankrot je jediné legální řešení neschopnosti splácet vaše závazky vůči věřitelům. Při vyhlášení osobního bankrotu dochází ke sjednocení způsobu řešení všech vašich závazků vůči věřitelům.

Kdo vám povolí osobní bankrot?
Osobní bankrot povoluje soud, který také stanovuje konkrétní způsob oddlužení.

Co vám osobní bankrot přinese?
Oddlužením se zastavují probíhající exekuce a vymáhání dlužných splátek.

Osobní bankrot má ale i další výhody, a ty jsou následující:
 • Po celou dobu oddlužení jste chráněni před věřiteli a exekutory - jedná se o efekt tzv. zákonné ochrany dlužníka před věřiteli. Závazky jsou řešeny jen a pouze podle insolvenčního zákona a věřitel na vás již nemůže podat žalobu k soudu a nemůže vykonat exekuci. Může podat návrh na zahájení exekuce, ale řízení je bezodkladně ze zákona přerušeno a není možno v něm pokračovat.
 • Vaše dluhy dále nenarůstají – díky tzv. stop efektu nedochází v oddlužení k dalšímu narůstání objemu dluhů, ale řeší se dluhy ve výši aktuální ke dni rozhodnutí soudu o vašem úpadku.
 • Sníží se měsíční platby na vaše dluhy - v oddlužení je zákonem přesně stanoveno, kolik maximálně může být z vašich příjmů strháváno na splátky dluhů v oddlužení. A kolik vám z vašich příjmů musí zbýt.To vpraxi často znamená výrazné snížení splátek na dluhy.
 • Splácení dluhů je sjednoceno do jediné splátky.
 • Prominutí úhrady dluhů  – po skončení oddlužení při splnění zákonných podmínek obdržíte soudní prominutí úhrady všech v oddlužení nesplacených i nepřihlášených závazků.
 • Prominutí úhrady zbytku dluhů v oddlužení zpravidla vede k tomu, že celkový objem zaplacených dluhů se velmi výrazně sníží, a to i o destíky procent.
 • Je možné i oddlužení OSVČ a podnikatelů. Oddlužení
  podnikatelů má jasná pravidla – pokud vaši věřitelé nebudou
  nic namítat, soud povolí oddlužení i podniktelům a osobám
  samostatně výdělečně činným (OSVČ).
 • Nechce se vám číst všechny informace?
  Sjednejte si nezávaznou konzultaci a náš insolvenční specialista vám vše srozumitelně vysvětlí.

 • Chci nezávaznou
  konzultaci zdarma

Dosáhnu na oddlužení?
Podmínky osobního bankrotu

>Dosáhnu na oddlužení?

Komu je oddlužení určeno?

Oddlužení podle insolvenčního zákona je určeno pro všechny fyzické osoby a nepodnikatelské právnické osoby. Nejčastěji oddlužení využívají zaměstnanci, starobní a invalidní důchodci, rentiéři, podnikatelé nebo OSVČ. V naší advokátní kanceláři se zaměřujeme na oddlužení fyzických osob, včetně oddlužení podnikatelů (oddlužení OSVČ). Časté je také společné oddlužení manželů, které je výrazně výhodnější než oddlužení každého z manželů zvlášť.

Jaké jsou podmínky pro povolení oddlužení?

Dlužník musí splnit podmínky insolvenčního zákona. Zejména se musí nacházet v úpadku, tj. musí mít více než dva věřitele, peněžité závazky 30 dnů po splatnosti, které není schopen plnit, nebo se musí nacházet ve stavu, kdy úpadek hrozí. Oddlužení bude povoleno v případech, kdy lze předpokládat, že v oddlužení dlužník uhradí nezajištěným věřitelům na jejich pohledávkách minimálně stejnou částku, jakou činí hotové výdaje a odměna insolvenčního správce (900 Kč + DPH, resp. 1 350 Kč + DPH v případě společného oddlužení manželů) a současně musí být schopen splácet tzv. „superprioritní pohledávky“, mezi které patří zejména běžné výživné na nezletilé děti.

 • Nechce se vám číst všechny informace?
  Sjednejte si nezávaznou konzultaci a náš insolvenční specialista vám vše srozumitelně vysvětlí.

 • Chci nezávaznou
  konzultaci zdarma

Co o nás říkají naši klienti

 • Nechce se vám číst všechny informace?
  Sjednejte si nezávaznou konzultaci a náš insolvenční specialista vám vše srozumitelně vysvětlí.

 • Chci nezávaznou
  konzultaci zdarma

Proč řešit oddlužení s námi

 • Každá konzultace je vždy zdarma.
  Při konzultaci, za kterou nic neplatíte, nás seznámíte s vaší dluhovou situací, zjistíme, zda splňujete základní podmínky pro osobní bankrot, a vytvoříme rychlou analýzu proveditelnosti vašeho oddlužení. Zodpovíme též vaše dotazy a vy budete mít možnost si podmínky pro spolupráci a poskytnutí právních služeb promyslet v klidu domova. Během  konzultace se k ničemu nezavazujete.

  Působíme po celé ČR
  Od velkých až po malá města. Procesem osobního bankrotu vás provedou naši zaměstnanci na pobočkách naší kanceláře v Praze, Brně, Ostravě a dalších městech. Pobočky naší kanceláře najdete zde.

  Odborně připravíme každý insolvenční návrh
  Úspěšnost námivypracovaných insolvenčních návrhů u soudu přesahuje 96 %. Oddlužení není povoleno pouze v některých případech (4 %), v naprosté většině z důvodu neposkytnutí nezbytných důležitých informací ze strany klientů - např. existenci dalších závazků, převod majetku před podáním insolvenčního návrhu, a podobně. Pro klienty v kritické situaci nabízíme vypracování insolvenčního návrhu do 24 hodin. Ozvěte se nám a společně najdeme řešení vašeho problému.

  Když vaše žádost o oddlužení neprojde, zajistíme vám peníze zpět.
  V případě, že vaše žádost o oddlužení bude soudem zamítnuta z důvodu pochybení na naší straně, vrátíme vám uhrazenou odměnu za poskytnuté právní služby.

  Zaměstnáváme zkušené odborníky s lidským přístupem.
  Heslem naší kanceláře je, že naši pracovníci klientům poskytují jen to nejlepší. Naši zaměstnanci mají dlouholetou praxi a při jejich výběru je rozhodující vztah ke klientům. Přednost vždy mají kolegové s výborným proklientským přístupem.

  Spolupráce na základě smlouvy
  Uzavření písemné smlouvy o poskytování právních služeb s vámi je pro nás samozřejmostí. Obsah smlouvy a její podmínky si můžete prostudovat v klidu vašeho domova. Až poté se rozhodnete, zda s námi budete chtít spolupracovat, či nikoliv.

 • Proč jít do oddlužení s námi

  Garantujeme cenu podle zákona a profesionální kvalitu
  Naše kancelář působí v oblasti insolvencí již více než 10 let. Víme, jak klientům návrh na povolení oddlužení sepsat a co je nutné doložit. Každý insolvenční návrh připravuje zkušený vysokoškolsky vzdělaný právník s dlouholetou praxí. Striktně dodržujeme ceny stanovené zákonem - 4 000 Kč + DPH u jednotlivce a 6 000 Kč + DPH u oddlužení manželů. Úhradu ceny lze dohodnout i zapodstatově, v rámci oddlužení. Dopředu pak neplatíte nic.

  Správa vašeho případu po dobu oddlužení
  Informace o průběhu vašeho oddlužení dostáváte od naší kanceláře e-mailem po celou dobu trvání oddlužení. Navíc všem klientům poskytujeme na vyžádání i právní poradenství  formou emailové či telefonické komunikace.

  Právní zastoupení v průběhu celého insolvenčního řízení
  S našimi klienty jsme po celou dobu oddlužení. Často při tom řešíme komplikované situace a požadavky soudu nebo insolvenčního správce. Za dlouhá léta praxe dobře víme, jak je správná reakce důležitá pro úspěšné oddlužení, a víme, jak v těchto případech postupovat, co je třeba soudu doložit a jakým způsobem. Naši klienti na to nejsou nikdy sami a mohou se na nás vždy a za každé situace spolehnout.  Více o výhodách právního zastoupení zde.

 • Nechce se vám číst všechny informace?
  Sjednejte si nezávaznou konzultaci a náš insolvenční specialista vám vše srozumitelně vysvětlí.

 • Chci nezávaznou
  konzultaci zdarma

Kalkulačka oddlužení

Následující kalkulačka vypočítá, zda splňujete podmínky pro oddlužení a kdy vám bude přiznáno osvobození od dluhů. Výsledek je orientační a pro ověření si doporučujeme sjednat nezávaznou úvodní konzultaci, která je zdarma.

Vyplňte všechna pole kalkulátoru a klikněte na tlačítko “Vypočítat oddlužení”.

Sice nesplňujete zákonné vstupní podmínky, ale ve většině případů si dokážeme také poradit. Prosím, kontaktujte nás nebo nám zanechte Vaše kontakty a my se Vám ozveme!
Splňujete zákonné podmínky pro automatické osvobození od dluhů do 3 let.
Míra splacení dluhu za 3 roky: %
Měsíční srážka ze mzdy:
Vyplacená měsíční mzda:
Splňujete zákonné vstupní podmínky, ale nesplňujete zákonné podmínky pro automatické osvobození od dluhů. O Vašem oddlužení rozhodne soud. Prosím, kontaktujte nás nebo nám zanechte Vaše kontakty a my se Vám ozveme!
Míra splacení dluhu po 3 letech: %
Míra splacení dluhu po 5 letech: %
Měsíční srážka ze mzdy:
Vyplacená měsíční mzda:
Splňujete zákonné podmínky pro automatické osvobození od dluhů do 5 let.
Míra splacení dluhu po 5 letech: %
Měsíční srážka ze mzdy:
Vyplacená měsíční mzda:

Co nyní udělat?

 • SJEDNETE SI KONZULTACI ZDARMA

  Na ní nemusíte podepisovat žádnou smlouvu, ani se nám k ničemu zavazovat. Pro sjednání bezplatné konzultace vyplňte a odešlete jednoduchý formulář. Na základě vámi uvedeného PSČ vás do 24 hodin (v pracovní dny) bude kontaktovat insolvenční specialista přímo z vašeho okolí, což výrazně urychlí následnou komunikaci.

 • ZAVOLEJTE NÁM

  Na telefonním čísle 777 722 822 vám poradíme jak postupovat s vaším oddlužením.


Pole označená hvězdičkou (*) je nutné vyplnit.