Nezvládáte dluhy a potřebujete oddlužení?

Pak jste na správném místě. Oddlužení se věnujeme přes 10 let. Oddlužili jsme desítky tisíc klientů, pomohli jsme s dluhy za miliardy korun. Patříme k největším advokátním kancelářím v České republice, které se oddlužením zabývají.

Pomůžeme vám s oddlužením dle insolvenčního zákona

Připravíme vás na oddlužení a profesionálně vypracujeme návrh na povolení oddlužení včetně všech povinných příloh. Jsme specialisté s dlouholetými zkušenostmi v oblasti oddlužení, exekucí a boji proti dluhům.

Nejste schopni splácet dluhy? Potřebujete pomoci zjistit dluhy? Jste v tíživé situaci, bojíte se exekutorů a nevíte, jak dál? Může to potkat každého z nás. Přijdete o práci, stane se vám úraz nebo vás opustípartner. Najednou jste na vše sami. Hypotéka, splátky na auto, a nemůžete dostát svým závazkům. Jednou z možností je oddlužení, tzv. osobní bankrot neboli insolvence.

Nabízíme vám rychlé řešení, jak se dostat z „dluhové pasti“ – a to právní cestou pomocí oddlužení
dle insolvenčního zákona. Provedeme vás všemi úskalími povolení oddlužení.
Stojíme při vás po celou dobu oddlužení.

Nezvládáte splácet? Do oddlužení může kdokoli, kdo je v úpadku nebo v hrozícím úpadku. Obraťte na naše poradce pro oddlužení v ČR.

Jste zahlceni informacemi o oddlužení?
Sjednejte si nezávaznou konzultaci.
Náš insolvenční specialista vám vysvětlí, jak postupovat.

Chci konzultaci zdarma

Jak funguje oddlužení

Oddlužení je v České republice možné od roku 2007. Jde o cestu, jak vyřešit platební neschopnost.

Co je to oddlužení neboli insolvence či osobní bankrot?

Oddlužení neboli osobní bankrot je jediné legální řešení neschopnosti splácet závazky vůči věřitelům. Při vyhlášení osobního bankrotu dochází ke sjednocení způsobu úhrady všech závazků dlužníka vůči věřitelům. Výsledkem úspěšného oddlužení je osvobození dlužníka od dluhů.

Kdo vám povolí osobní bankrot?

Osobní bankrot povoluje soud, který také stanovuje konkrétní způsob oddlužení.

Co vám osobní bankrot čili oddlužení přinese?

 • Zastaví probíhající exekuce a vymáhání dlužných splátek.
 • Po celou dobu oddlužení jste chráněni před věřiteli a exekutory – jedná se o efekt tzv. zákonné ochrany dlužníka před věřiteli. Závazky jsou řešeny jen a pouze podle insolvenčního zákona a věřitel na vás již nemůže podat žalobu k soudu a nemůže vykonat exekuci. Může podat návrh na zahájení exekuce, ale řízení je bezodkladně ze zákona přerušeno a není možno v něm pokračovat.
 • Vaše dluhy už nenarůstají – díky tzv. stop efektu nedochází v oddlužení k dalšímu narůstání objemu dluhů, ale dluhy se řeší v aktuální výši ke dni rozhodnutí soudu o vašem úpadku.
 • Sníží se měsíční platby na vaše dluhy – v oddlužení je zákonem přesně stanoveno, kolik maximálně může být z vašich příjmů strháváno na splátky dluhů v oddlužení. A kolik vám z vašich příjmů musí zbýt. To v praxi často znamená výrazné snížení splátek na dluhy.
 • Splácení dluhů je sjednoceno do jediné splátky.
 • Prominutí úhrady dluhů – po skončení oddlužení při splnění zákonných podmínek obdržíte soudní prominutí úhrady všech v oddlužení nesplacených i nepřihlášených závazků.
 • Prominutí úhrady zbytku dluhů v oddlužení zpravidla vede k tomu, že celkový objem zaplacených dluhů se velmi výrazně sníží, a to i o desítky procent.
 • Je možné i oddlužení OSVČ a podnikatelů. Oddlužení podnikatelů má jasná pravidla – pokud vaši věřitelé nebudou nic namítat, soud povolí oddlužení i podnikatelům a osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ).

Oddlužení se někdy nepřesně říká i „oddlužnění“ či „odlužení“. Dokonce se s takovým výrazem lze setkat v médiích či novinách. Správný termín je „oddlužení“ (od slova „od-dlužit“) nebo také „insolvence“. Totéž znamená i „osobní bankrot“.

Nechce se vám číst všechny informace?
Sjednejte si nezávaznou konzultaci a náš insolvenční specialista vám vše srozumitelně vysvětlí.

Chci konzultaci o oddlužení zdarma

Dosáhnu na oddlužení?

Oddlužení podle insolvenčního zákona je určeno pro všechny fyzické osoby a nepodnikatelské právnické osoby. Nejčastěji oddlužení využívají zaměstnanci, starobní a invalidní důchodci, rentiéři, podnikatelé nebo OSVČ.

V naší advokátní kanceláři se zaměřujeme na oddlužení fyzických osob, včetně oddlužení podnikatelů (oddlužení OSVČ). Také společné oddlužení manželů je výrazně výhodnější než oddlužení každého z manželů zvlášť.

Pomůžeme vám s oddlužením dle insolvenčního zákona

Dlužník musí podat návrh na povolení oddlužení včetně všech povinných příloh. Jsme specialisté s dlouholetými zkušenostmi v oblasti oddlužení, exekucí a boji proti dluhům.

Vypočítejte si, zda splňujete podmínky oddlužení

Spočítat oddlužení

Dosáhnu na oddlužení? Nic nepočítejte jako lidé na obrázku, ale přineste podklady a my vám s oddlužením pomůžeme.

Jaké jsou podmínky pro povolení oddlužení?

Dlužník musí splnit podmínky insolvenčního zákona. Zejména se musí nacházet v úpadku, tj. musí mít více než dva věřitele, peněžité závazky 30 dnů po splatnosti,které není schopen plnit, nebo se musí nacházet ve stavu, kdy úpadek hrozí. Oddlužení bude povoleno v případech, kdy lze předpokládat, že v oddlužení dlužník uhradí nezajištěným věřitelům na jejich pohledávkách minimálně stejnou částku, jakou činí hotové výdaje a odměna insolvenčního správce (900 Kč + DPH, resp. 1 350 Kč + DPH v případě společného oddlužení manželů). Současně musí být schopen splácet tzv. „superprioritní pohledávky“, mezi které patří zejména běžné výživné na nezletilé děti.

Jaké je nezabavitelné minimum v oddlužení? S námi snadno propočtete finance v oddlužení

Chci konzultaci ZDARMA

Pozor, podmínky pro vstup do oddlužení nejsou splněny! Většinu případů ale dokážeme úspěšně vyřešit! Volejte 777 722 822, nebo zanechejte kontakt. Ozveme se!
Splňujete podmínky pro oddlužení a osvobození od dluhů do 3 let.
Procento dluhů splacených po 3 letech:  %
Měsíční splátka pro oddlužení:
Mzda k výplatě:
Splňujete zákonné vstupní podmínky, ale nesplňujete zákonné podmínky pro automatické osvobození od dluhů. O Vašem oddlužení rozhodne soud. Prosím, kontaktujte nás nebo nám zanechte Vaše kontakty a my se Vám ozveme!
Míra splacení dluhu po 3 letech:  %
Míra splacení dluhu po 5 letech:  %
Měsíční srážka ze mzdy:  Kč
Vyplacená měsíční mzda:  Kč
Splňujete podmínky pro oddlužení a osvobození od dluhů do 5 let.
Procento dluhů splacených po 5 letech:  %
Měsíční splátka pro oddlužení:  Kč
Mzda k výplatě:  Kč
Insolvenční kalkulačka byla naposledy aktualizována 1. 1. 2024     

Vysvětlení

Procento dluhů splacených po 3 (5) letech – ukazatel, kolik procent z dluhů dlužníka bude v oddlužení za 3 (5) let uhrazeno. Procento splacených dluhů je důležité pro přiznání osvobození od dluhů dlužníkovi po splnění oddlužení. Je-li míra úhrady vyšší než 30 % za 5 let (nebo 60 % už za 3 roky), je osvobození dlužníkovi přiznáno automaticky. Při nižším procentu splacených dluhů závisí přiznání osvobození na rozhodnutí soudu.

Měsíční splátka pro oddlužení – část příjmů dlužníka, která v oddlužení bude sražena a použita na úhradu dluhů. Srážky z příjmů jsou prováděny na měsíční bázi a odvádí je přímo zaměstnavatel dlužníka. U podnikatelů jde o orientační ukazatel.

Mzda k výplatě – část příjmů dlužníka, která mu zůstává po provedení srážky na splátku pro věřitele.

Kalkulačka na insolvence může posloužit také jako exekuční kalkulačka (kalkulačka – exekuce) v situaci, kdy má dlužník povinnost uhradit v exekuci přednostní pohledávky. Pozor – pokud jsou jeho pohledávky v exekuci jen nepřednostní, bude se výše splátek lišit. Pravidla pro výpočet exekucí a insolvencí vycházejí z občanského soudního řádu. Kdy je výhodnější exekuce, kdy oddlužení a proč?

Proč řešit oddlužení s námi

Každá konzultace je vždy zdarma

Při konzultaci, za kterou nic neplatíte, nás seznámíte s vaší dluhovou situací, zjistíme, zda splňujete základní podmínky pro osobní bankrot, a vytvoříme rychlou analýzu proveditelnosti vašeho oddlužení. Zodpovíme vaše dotazy a vy budete mít možnost si podmínky pro spolupráci a poskytnutí právních služeb promyslet v klidu doma. Během konzultace nic nepodepisujete ani se k ničemu nezavazujete. Pro sjednání bezplatné konzultace nám můžete zavolat na telefonní číslo 777 722 822 (stačí prozvonit) nebo vyplnit a odeslat jednoduchý formulář dole. Zařídíme oddlužení online i bez nutnosti se osobně scházet.

Působíme po celé ČR

Naše kanceláře a insolvenční poradce najdete od velkých měst po malá. Procesem osobního bankrotu vás provedou kolegové v Praze, Brně, Zlíně, Ostravě a dalších městech.

Odborně připravíme každý insolvenční návrh

Úspěšnost námi vypracovaných insolvenčních návrhů u soudu přesahuje 98 %. Oddlužení není povoleno pouze ve výjimečných případech. V naprosté většině z důvodu neposkytnutí nezbytných důležitých informací ze strany klientů – např. existenci dalších závazků, převod majetku před podáním insolvenčního návrhu a podobně. Pro klienty v kritické situaci nabízíme vypracování insolvenčního návrhu do 24 hodin. Ozvěte se nám a společně najdeme řešení vašeho problému.

Když vaše žádost o oddlužení neprojde, zajistíme vám peníze zpět

V případě, že vaše žádost o oddlužení bude soudem zamítnuta z důvodu pochybení na naší straně, vrátíme vám uhrazenou odměnu za poskytnuté právní služby.

Zaměstnáváme zkušené odborníky s lidským přístupem

Heslem naší kanceláře je, že naši pracovníci klientům poskytují jen to nejlepší. Naši zaměstnanci mají dlouholetou praxi a při jejich výběru je rozhodující vztah ke klientům. Přednost vždy mají kolegové s výborným proklientským přístupem.

Spolupráce na základě smlouvy

Uzavření písemné smlouvy o poskytování právních služeb s vámi je pro nás samozřejmostí. Obsah smlouvy a její podmínky si můžete prostudovat v klidu vašeho domova. Až poté se rozhodnete, zda s námi budete chtít spolupracovat, či nikoliv.

Garantujeme cenu podle zákona a profesionální kvalitu

Naše kancelář působí v oblasti insolvencí již více než 10 let. Víme, jak klientům návrh na povolení oddlužení sepsat a co je nutné doložit. Každý insolvenční návrh připravuje zkušený vysokoškolsky vzdělaný právník s dlouholetou praxí. Striktně dodržujeme ceny stanovené zákonem – 4 000 Kč + DPH u jednotlivce a 6 000 Kč + DPH u oddlužení manželů. Úhradu ceny lze dohodnout i zapodstatově, v rámci oddlužení.

Správa vašeho případu po dobu oddlužení

Informace o průběhu vašeho oddlužení dostáváte od naší kanceláře e-mailem po celou dobu trvání oddlužení. Navíc všem klientům poskytujeme na vyžádání právní poradenství formou e-mailové či telefonické komunikace.

Právní zastoupení v průběhu celého insolvenčního řízení

S našimi klienty jsme po celou dobu oddlužení. Při tom řešíme komplikované situace a požadavky soudu nebo insolvenčního správce. Za dlouhá léta praxe dobře víme, jak je správná reakce důležitá pro úspěšné oddlužení. Víme, jak v těchto případech postupovat, co je třeba soudu doložit a jakým způsobem. Díky právní pomoci v oddlužení na to nejsou naši klienti nikdy sami a mohou se na nás vždy spolehnout.

Proč jít do oddlužení s námi – máme zkušené poradce na oddlužení

Nechce se vám číst všechny informace?
Sjednejte si nezávaznou konzultaci s naším insolvenčním specialistou.

Chci konzultaci ZDARMA

Další časté dotazy

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.