777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Podmínky insolvence (oddlužení) 2023

Výhodou insolvence je ochrana dlužníka před věřiteli, zastavení navyšování dluhů a osvobození od úhrady zbytku dluhů po ukončení oddlužení. Jaké jsou podmínky insolvence neboli oddlužení aktuálně v roce 2023? Co musí dlužník splnit, aby mohl vstoupit do insolvenčního řízení? Jak je to s podmínkami osobního bankrotu u podnikatelů, seniorů a manželů? Liší se nové podmínky oddlužení od předcházejících let?

3 základní podmínky pro povolení oddlužení

Podmínky oddlužení: mít dluhy aspoň u 2 věřitelů, mít příjem pro splátky, sepsat insolvenční návrh s oprávněnou osobou

→ Nejste si jistí, zda podmínky pro insolvenci splňujete? Konzultujte zdarma!

× Nesplňujete podmínky pro osobní bankrot, ale potřebujete se svou situací pomoci? Společně najdeme řešení vašich závazků. Ne vždy je insolvence nejlepší cestou.

1. Podmínka insolvence – návrh na povolení oddlužení sepsaný odborníkem

Advokáti vám vypracují precizní návrh na povolení oddlužení, podmínky osobního bankrotu znají dokonaleAby dlužník získal od soudu osvobození od svých dluhů, musí udělat první krok: požádat o zahájení insolvenčního řízení. To se zahájí podáním insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Insolvenční návrh může vyhotovit pouze odborník, k tomu oprávněný insolvenčním zákonem. Nejjednodušší je obrátit se na advokáta. Sám dlužník si podat návrh nesmí, s výjimkou situace, kdy má právní vzdělání.

Nejčastějšími důvody, proč soudy insolvenční návrhy zamítají, jsou vady insolvenčních návrhů a chybějící podklady. Součástí návrhu je spousta dokumentů (příloh) a není radno přípravu podcenit. Se sepisem a podáním insolvenčního návrhu se vyplatí obrátit se na insolvenční poradce, kteří jej vypracují rychle, precizně a bez nedostatků.

2. Podmínka insolvence – úpadek

Aby dlužník mohl o oddlužení požádat, musí se nacházet v tzv. úpadku. V úpadku se dlužník nachází, pokud:

 • má minimálně 2 různé věřitele,
 • má u nich alespoň závazky po splatnosti více než 30 dní,
 • není je schopen splácet.

S podáním insolvenčního návrhu nemusí dlužník čekat, až budou všechny dluhy 30 dní po splatnosti. O oddlužení může požádat i tehdy, kdy své dluhy zatím splácí, ale v budoucnu to zkrátka nezvládne. To už je stav tzv. „hrozícího úpadku“ a i v něm lze žádat o osobní bankrot. Čím dříve dlužník zahájí oddlužení, tím nižší celkovou částku bude splácet!

→ Podrobněji o tom, co je to úpadek, předlužení a hrozící úpadek

3. Podmínka insolvence – dostatečný příjem

Podmínky oddlužení se nezměnily od roku 2019. Projdeme si je společně na konzultaci zdarmaAby soud dlužníkovi oddlužení povolil, musí být splněna podmínka o minimální úhradě v oddlužení.

Dlužník usilující o osobní bankrot musí svým věřitelům měsíčně splácet minimálně stejnou částku, jako je odměna insolvenčního správce a náhrada jeho výdajů. Odměna správce a náhrada jeho výdajů činí nejméně 1 089 Kč měsíčně, proto minimální splátka v oddlužení musí být 2 178 Kč. První polovina je určena na úhradu závazků věřitelům a druhá polovina činí měsíční odměnu insolvenčního správce. Tato podmínka se také nazývá podmínkou úhrady 1 + 1.

Vedle toho se musí přihlédnout k povinnosti hradit i další, tzv. superprioritní pohledávky. Těmi jsou například pohledávky na výživném a zákonem stanovená odměna za sepis a podání insolvenčního návrhu sepisovateli. Přítomnost superprioritních pohledávek pro dlužníka znamená, že je nutno je k podmínce úhrady 1 + 1 přičíst. Pro splnění podmínky minimální úhrady je nutné, aby měl dlužník zajištěny dostatečné prostředky.

Prostředky si dlužník může zajistit 3 způsoby:

 1. Odpovídajícím příjmem: mzdou, platem, sociální dávkou či jiným příjmem, z kterého je možno provádět insolvenční srážky. Kompletní přehled příjmů použitelných pro oddlužení a nezabavitelných příjmů
 2. Při nedostatečných příjmech z tzv. smlouvy o důchodu (nebo darovací smlouvy). Jde o způsob řešení nízkého anebo žádného příjmu dlužníka, který chce jít do oddlužení. Plátce důchodu (nebo dárce) pomocí smlouvy dlužníkovi pravidelně přispívá na oddlužení. Tím se příjmy dlužníka zvýší.
 3. Ze zpeněžení majetku dlužníka alespoň v hodnotě odpovídající minimální splátce v oddlužení (např. nemovitost, vozidlo, cenné papíry aj.)

Po novele insolvenčního zákona účinné od 1. 6. 2019 již není podmínkou pro úspěšné splnění insolvence úhrada 30 % dluhů věřitelům, ale zkoumá se, zda dlužník po celou dobu oddlužení vynaložil k uspokojení pohledávek svých věřitelů maximální úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat. A zda po celou dobu oddlužení plnil soudem uložené povinnosti (například pracoval nebo o práci usiloval, zpeněžil dědictví a dar a použil je jako mimořádné příjmy, předkládal 2× ročně přehled o příjmech, nezatajoval žádný ze svých příjmů, nezvýhodňoval věřitele, nepřijímal nové závazky a další).

Překážky vedoucí k zamítnutí insolvenčního návrhu

Důvodem pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení může být kromě nesplnění některé ze tří základních podmínek i existence některé z následujících okolností:

 • Dlužník podáním návrhu sleduje nepoctivý záměr – pokud není dlužníkovi povoleno oddlužení pro nepoctivý záměr (převod majetku na třetí osobu, nezodpovědný přístup vůči věřitelům, zadlužování se na poslední chvíli). Nemůže navíc o oddlužení požádat znovu po dobu dalších 5 let.
 • Dlužník v předcházejících 10 letech již obdržel osvobození od placení pohledávek po dřívějším oddlužení.
 • Dlužník byl v posledních 5 letech trestán pro majetkovou či hospodářskou trestnou činnost.
 • Dlužník je dále omezen v případě opětovného podávání návrhu k soudu. Pokud návrh k soudu podá a následně vezme zpět, nový návrh bude moci podat nejdříve za 3 měsíce. Důvodem je současné zneužívání a opětovné podávání návrhů, aby se dlužníci vyhnuli exekucím.

Podmínky pro oddlužení ve zvláštních případech

Insolvence u OSVČ – podmínky

Vstup do oddlužení je pro podnikatele od novely z roku 2019 upraven stejně jako pro osoby nepodnikající. Pokud OSVČ splňuje podmínky vyhlášení insolvence, není zde žádná překážka bránící úspěšnému oddlužení podnikatelů.

Oddlužení důchodců

Změna podmínek insolvence od roku 2019Insolvenci jako řešení zadlužení mohou využít i důchodci. Dokonce jsou pro ně nastaveny mírnější podmínky pro vyhlášení insolvence, například doba trvání oddlužení pouze na 3 roky. Bylo by chybou, pokud by senioři oddlužení nevyužívali, protože nejen že vyřeší své dluhy, ale dosáhnou i toho, že dluhy nepřejdou na jejich potomky. Ti následně nemusejí přemýšlet, jak se ochránit před zděděním dluhů

Společné oddlužení manželů

Při oddlužení manželů dochází ke společnému vyřešení všech dluhů obou manželů a nezáleží na tom, kterému z nich a kdy závazky vznikly. Společné oddlužení přináší manželům i řadu výhod, například nižší celkovou dlužnou částku, než kdyby šel do insolvence každý zvlášť.

Podmínkou společného oddlužení manželů je existence manželství. Není možné, aby o společnou insolvenci požádali druh a družka či registrovaní partneři.

Oddlužení nezaměstnaných, nesvéprávných či mladistvých

Při splnění veškerých výše uvedených podmínek můžou do oddlužení i nezaměstnaní, nesvéprávní či mladiství. Zaměstnání, svéprávnost ani dosažení určitého věku není podmínkou pro vyhlášení osobního bankrotu.

Pozn.: Podmínky insolvence 2022, 2021, 2020 nejsou nové. Poslední velká novela insolvenčního zákona proběhla v roce 2019 a určuje podmínky oddlužení (osobního bankrotu) doposud.

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pomohli jsme 15 949 lidem z dluhů ve výši 14 549 723 529 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky

   • V březnu se začaly vyplácet vratky na daních a daňové bonusy. Co si dlužník v insolvenci nebo exekuci může ponechat?
   • Sleva na dani a vrácení daně v insolvenci a exekuci 2023 (za rok 2022)

    V březnu 2023 začíná finanční úřad vyplácet první vrácené daně za uplynulý rok 2022. Jaké jsou přesné termíny podání daňového přiznání a vyplácení přeplatků na dani? Vrací finanční úřad přeplatek automaticky? Může si dlužník v insolvenci nebo exekuci vyplacenou vratku daně ponechat? Je to stejně i s daňovým bonusem (slevou na dani)? A věděli jste, že letos jde poprvé uplatnit […]

   • Michael N. - oddlužení podnikatelů, Martina Prudilová
   • Příběh klienta Michaela N. – dluhy z podnikání

    Publikováno: 28. 2. 2023 Všechno to začalo, když mi nevycházelo podnikání v pohostinství podle představ. Nevěděl jsem, jak řešit dluhy z podnikání, zda i jako OSVČ můžu do oddlužení. Má situace ovšem vyžadovala radikální řešení, proto jsem se po konzultaci s insolvenční specialistkou Ing. Martinou Prudilovou z webového portálu Abivia.cz rozhodl vyhlásit insolvenci neboli osobní bankrot. Díky paní Prudilové, která mi pomohla sepsat […]