Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Nemocenská při oddlužení

Podléhá nemocenská (dávky nemocenského pojištění) srážkám pro oddlužení (insolvenci)? Jak dlouho můžu marodit při oddlužení (insolvenci)? Může nějak má dlouhodobá nemoc ovlivnit mé oddlužení? Sníží se mi nezabavitelná částka při oddlužení, pokud budu nemocný? Otázky na uvedené odpovědi naleznete níže.

nemocenská při oddlužení

Podléhá nemocenská (dávky nemocenského pojištění) srážkám pro oddlužení (insolvenci)?

Ano, podléhá. Dávky nemocenského pojištění jsou považovány za příjem podléhající srážkám ze mzdy pro potřeby oddlužení (insolvence). Dávky nemocenského pojištění, tzv. nemocenská, se poskytují jako náhrada mzdy při pracovní neschopnosti zaměstnance. Nejprve je platí nemocnému zaměstnavatel, poté Česká správa sociálního zabezpečení. Z poskytnutých dávek jsou prováděny srážky pro potřeby oddlužení obdobně, jako z jiných příjmů (nejčastěji mzdy).

Jak dlouho můžu marodit při oddlužení (insolvenci)?

Insolvenční zákon nijak neomezuje dlužníka v tom, jak dlouho má být nemocen (práce neschopen). Celková doba nemoci tak nijak neovlivňuje průběh dlužníkova oddlužení. Co může významně ovlivnit průběh oddlužení, je výše dávek nemocenského pojištění poskytovaných jako náhrada mzdy dlužníkovi při jeho nemoci (pracovní neschopnosti).

Nižší příjem kvůli nemocenské

Výpočet dávek nemocenského pojištění je nastaven tak, že dávky nemocenského pojištěné jsou vždy nižší, než normální mzda dlužníka. V praxi tak dochází k tomu, že v období pracovní neschopnosti (nemoci) jsou pro potřeby oddlužení odváděny nižší srážky z příjmů dlužníka, neboť došlo k poklesu příjmů dlužníka.

Záleží na přístupu insolvenčního správce

Pokud srážky pro oddlužení poklesnou kvůli sníženým příjmům dlužníka při nemoci příliš, nemusí dlužník plnit povinnost hradit v oddlužení věřitelům zákonem nastavenou minimální částku. A tato situace může vést i ke zrušení oddlužení pro jeho neplnění dlužníkem. Bohužel nelze přesně stanovit, od jaké výše příjmů oddlužení nebude dlužníkem plněno, ani jak dlouho může dlužník nízké příjmy mít, aby své oddlužení neohrozil. Vše totiž záleží na individuálních podmínkách dlužníkova oddlužení a zejména na přístupu insolvenčního správce.

Chci konzultaci zdarma

Při dlouhodobé nemoci je vhodné najít si dárce

V obecné rovině lze z praxe odvodit, že dočasný pokles příjmů dlužníka, tj. cca 3-6 měsíců, není důvodem pro zrušení oddlužení. Naopak dlouhodobý a výrazný pokles příjmů dlužníka může způsobit neplnění oddlužení dlužníkem a může být důvodem pro jeho zrušení. Pokles v příjmech lze za trvání oddlužení nahradit například příspěvkem (i přechodným) jiné osoby, která se zaváže, že dlužníkovi bude k jeho oddlužení poskytovat pravidelné finanční plnění tak, aby oddlužení bylo plněno alespoň v zákonem požadované minimální výši (tzv. darovací smlouva).

Může nějak má dlouhodobá nemoc ovlivnit mé oddlužení?

Ano může. Samotná nemoc (pracovní neschopnost) nijak oddlužení neovlivňuje, ani není důvodem pro jeho zrušení (jakkoli dlouho trvá). Co ale může být zdrojem komplikací v oddlužení je dlouhodobý pokles v příjmech dlužníka. Ten, jak je uvedeno výše, může ve svém důsledku znamenat neplnění zákonem stanovených podmínek pro oddlužení dlužníkem a může se stát důvodem pro jeho zrušení.

Je proto důležité pokles příjmů sledovat a v případě neplnění oddlužení přijmout adekvátní opatření a své příjmy i dočasně navýšit. Ať už příspěvkem jiné osoby k příjmům dlužníka.  nebo jednorázovým finančním darem či jiným mimořádným příjmem, který si dlužník opatří.

Sníží se mi nezabavitelná částka při oddlužení, pokud budu nemocný?

Nezabavitelná částka se při nemoci sníží, zpravidla ale pouze o několik málo desítek či stovek korun. Současně platí, že čím nižší jsou příjmy dlužníka, tím nižší je i pokles v nezabavitelné částce při čerpání nemocenského pojištění. Důvodem pro popsaný pokles je nastavení výpočtu nezabavitelných částek při srážkách ze mzdy. Tento výpočet je částečně navázán na celkovou výši dlužníkových příjmů. Platí, že čím vyšší jsou příjmy dlužníka, tím vyšší je i podíl z nich, který do nezabavitelné částky spadá. A naopak. Konkrétněji lze spočítat nezabavitelnou částku v insolvenční kalkulačce.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.