Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Příjmy a srážky v oddlužení

Které jsou zabavitelné příjmy v insolvenci?

Nepostižitelné příjmy a mimořádný příjem v insolvenci

Dlužník je při žádosti o insolvenci povinen doložit příjmy za posledních 12 měsíců. Děje se tak pomocí výplatních pásek, mzdového výměru nebo čestným prohlášením. Na jejich základě je v insolvenci vypočtena výše splátek. Ty se každý měsíc odvádějí insolvenčnímu správci pro účely oddlužení. Mimo pravidelné splátky je nutné odvádět i tzv. mimořádné příjmy.

... čtěte více
výpočet srážek pro insolvenci

Srážky ze mzdy 2024: kolik a z jakých příjmů se v insolvenci sráží?

V oddlužení splátkovým kalendářem splácí dlužník pohledávky věřitelů splátkami ze svých příjmů, nejčastěji srážkou ze mzdy. Splátky v insolvenci se vypočítávají podle pravidel pro provádění srážek ze mzdy a jiných příjmů. Jaká pravidla to jsou a které příjmy srážkám podléhají? Které příjmy jsou naopak ze srážek vyloučeny?

... čtěte více
Po zahájení insolvence nelze exekuce vykonat

Jak správně provádět srážky z příjmu dlužníka v exekuci po zahájení insolvenčního řízení

Oddlužení, tzv. osobní bankrot, je nástroj, jak řešit úpadek dlužníka. Dlužník je osobou, která o něj žádá a musí splnit stanovené podmínky. Je-li dlužník zaměstnán a jsou-li na jeho příjem nařízeny srážky ze mzdy v důsledku exekuce či výkonu rozhodnutí, musí se po zahájení insolvenčního řízení vypořádat zaměstnavatel, respektive jeho mzdová účetní, se situací, jak správně postupovat při provádění srážek z příjmů dlužníka.

... čtěte více
Darovací smlouva v insolvenci

Co je darovací smlouva pro oddlužení? Kdo může být dárcem?

Co je darovací smlouva pro oddlužení (smlouva o důchodu)? Kdo může být dárcem a jsou nějaká rizika? Může placení dluhů dlužníka v oddlužení přejít na dárce? Je dárce povinen platit darovací smlouvu (smlouvu o důchodu) po celou dobu oddlužení nebo se dá smlouva zrušit? Komu se platí příspěvek na oddlužení z darovací smlouvy (smlouvy o důchodu) a jakým způsobem?

... čtěte více