Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Pravidla exekuce

Co exekutor po zahájení insolvence ještě může a co naopak ne?

Změny v provádění exekucí od 1. 1. 2022

Začátek roku 2022 přináší několik zásadních změn v provádění exekucí, a to na základně novely občanského soudního řádu a exekučního řádu. Novela byla schválena loni v červenci a změny začaly platit začátkem letošního roku. Změny se týkají zastavení marných, bezvýsledných či nevymahatelných exekucí, pořadí splácení dluhu nebo snížení penále za neplacené zdravotní a sociální pojištění. Kterých situací se změny dotknou?

... čtěte více
Mobiliární exekuce jsou znovu povoleny

Mobiliární exekuce lze znovu provádět

V rámci snížení dopadů epidemie COVID-19 byly do 31. 1. 2021 pozastaveny mobiliární exekuce a exekuce prodejem nemovitostí, ve kterých má dlužník místo trvalého bydliště. Pozastavení exekucí vyplývalo ze zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru.

... čtěte více

Exekuce na majetek ve společném jmění manželů

Od ledna 2014 mají manželé, popřípadě snoubenci, více možností, jak si sjednat rozsah společného jmění a jak ho spravovat. Pokud se manželé rozhodnou, že si majetkové poměry upraví jinak, než jak stanovuje občanský zákoník, musejí mezi sebou uzavřít písemnou smlouvu. Od července 2015 jsou tyto smlouvy důležité i pro případné exekuční řízení. Jak?

... čtěte více
Jak probíhá exekuční řízení

Exekuce: Jak probíhá exekuční řízení v roce 2024?

Pokud dlužník neplní své závazky, věřitel má možnost podat na něj žalobu k soudu. Uzná-li soud nárok věřitele, vydá rozsudek, ve kterém stanoví dlužníkovi povinnost uhradit dlužnou částku ve stanovené lhůtě. Pokud po právní moci rozsudku dlužník sám dobrovolně nesplní, co mu soud uložil, věřitel může podat návrh na zahájení exekučního řízení exekutorovi.

... čtěte více
Které dluhy může exekutor vymáhat ze společného jmění manželů

Které dluhy může exekutor vymáhat z majetku v SJM?

V článku Exekuce na majetek ve společném jmění manželů jste se mohli dozvědět, který majetek ve společném jmění manželů (SJM) lze postihnout exekucí. Zabývali jsme se tím, z čeho se může věřitel při vymáhání své pohledávky uspokojit, pokud je SJM smluvně upraveno. Ne všichni věřitelé však mají právo se uspokojit i z majetku v SJM, případně mohou, ale pouze do poloviny jeho hodnoty. Jak lze dluhy exekucí vymáhat i z majetku v SJM?

... čtěte více
Co je lepší – exekuce, nebo insolvence? Zjistěte si o tom víc, abyste nelitovali jako žena na obrázku

Oddlužení, nebo exekuce? Co je výhodnější?

Nabízíme velké srovnání výhod a nevýhod insolvence vs. exekuce z pohledu dlužníka. Často slýcháme od osob, které se na nás obracejí s žádostí o pomoc od dluhů, že oddlužení není lepší než exekuce, že si oddlužením nepomohou a že jim v exekuci zůstane více peněz. Jak to ve skutečnosti je? Je oddlužení skutečně horší než exekuce?

... čtěte více