Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Změny v provádění exekucí od 1. 1. 2022

Začátek roku 2022 přináší několik zásadních změn v provádění exekucí, a to na základně novely občanského soudního řádu a exekučního řádu. Novela byla schválena loni v červenci a změny začaly platit začátkem letošního roku. Změny se týkají zastavení marných, bezvýsledných či nevymahatelných exekucí, pořadí splácení dluhu nebo snížení penále za neplacené zdravotní a sociální pojištění. Kterých situací se změny dotknou?

Zastavení marných exekucí do 1 500 Kč

Zastavení exekucíNa základně novely občanského soudního řádu a exekučního řádu dochází v letošním roce ke změnám v provádění exekucí.

Jednou ze změn je zastavení tzv. marných bezvýsledných exekucí, u kterých se déle než tři roky nic nevymohlo, a jistina dluhu nepřekročila 1 500 Kč.

Exekutor má takovou exekuci zastavit ve lhůtě tří měsíců od data účinnosti schváleného zákona, tedy od 1.1.2022.

Věřitel má po úhradě zálohy 500 Kč možnost exekuci prodloužit o 3 roky

Exekutoři pošlou věřitelům o tomto upozornění a věřitelé se mohou rozhodnout, zda nechají exekuci ukončit nebo mají možnost ji o další tři roky prodloužit. Prodloužení exekuce je možné pouze v případě, že věřitel uhradí do 30 dnů od výzvy zálohu na náklady exekuce ve výši 500 Kč. Pokud věřitel zálohu neuhradí, rozběhne se promlčecí lhůta a po jejím uplynutí se dluh smaže. Promlčecí lhůta je nejčastěji 3 roky.

U zastavených exekucí po 3 letech má oprávněný nárok na úhradu 30 %

Věřiteli za zastavenou exekuci náleží náhrada 30 % vymáhané pohledávky ve formě slevy na dani z příjmu. Exekutorovi na nákladech řízení pak připadne náhrada 30 % paušálních hotových výdajů, hrazená státem.

Zastavení dalších marných exekucí pro nevymahatelnost

Další novinkou je ukončení bezvýsledných exekucí pro nevymahatelnost a tyto se netýkají pouze jistiny do 1 500 Kč, ale i ostatních dluhů. Jedná se o exekuce, u nichž vymožená částka za posledních šest let nepokryje ani náklady exekuce a současně není postižena nemovitost. Pokud se exekutorovi nepodaří exekuci vymáhat, tak by se měla exekuce po 6 letech zastavit.

Týká se to bezvýsledných exekucí, které byly zahájeny od roku 2017. K prvnímu zastavení exekucí, by tedy mělo dojít až od začátku roku 2023.

Věřitel může složit zálohu 500 Kč a exekuci prodloužit o další 3 roky

Věřitelé mají i zde možnost složit zálohu 500 Kč a prodloužit tak exekuci o další tři roky. Mohou to udělat dvakrát, maximální délka vymáhání bezvýsledné exekuce bude tedy 12 let. Výjimku tvoří věřitelé, kteří vymáhají výživné, případně náhradu újmy z trestného činu.

Zastavení exekuce srážkami ze mzdy, pokud povinný dva roky nepobírá mzdu

Pokud vyjde v řízení najevo, že povinný po dobu 2 let nepobírá mzdu, soud nařízený výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy zastaví. Nařízený výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy zastaví soud i tehdy, vyjde-li v řízení najevo, že povinný nepobíral po dobu 3 let mzdu alespoň v takové výši, aby z ní mohly být srážky prováděny.

Návrh na zastavení exekuce srážkami ze mzdy může podat i plátce mzdy

Návrh na zastavení může podat i plátce mzdy. Měl by to udělat i sám exekutor, protože má o tomto přehled. Pokud chce mít povinný jistotu, je dobré podat návrh na zastavení výkonu rozhodnutí, pak se tím už exekutor zabývat musí.

Chci konzultaci zdarma

Změna pořadí splácení dluhu ve výkonu rozhodnutí a exekucí

Od letošního Nového roku dochází ke změně pořadí, ve kterém se jednotlivé části dluhů splácejí. Jako první se bude hradit celá jistina, následně úroky a náklady exekuce. Nebude tak docházet k nepřiměřenému nárůstu závazků.

Výkonu rozhodnutí nebo exekuci nepodléhá částka pro sociální služby

exekuce a sociální službyPokud se jedná o výkon rozhodnutí srážkami z důchodu fyzické osoby a ta si z něj hradí náklady za poskytování sociální služby (v pobytové formě), nepodléhá výkonu rozhodnutí právě částka potřebná na úhradu nákladů za poskytování sociální služby a částka, která se rovná povinnému zůstatku z příjmu fyzické osoby podle zákona o sociálních službách.

Bude tedy zajištěno, že povinnému zůstane z důchodu dost na to, aby nadále byl schopen hradit sociální službu.

Omezení exekuce na majetek

U osob, které mají nárok na starobní či invalidní důchod II. a III. by měla být nově omezena možnost exekuce na majetek. Omezení se taktéž týká exekucí, které vznikly pro dluh u mladistvých před 18 rokem života.

Omezení exekucí se i zde týká pouze běžných věcí v obvyklé hodnotě

Exekuce na majetek, by v takových případech byla možná jen pro některé dluhy, například pro exekuci na výživné, pohledávka náhrady škody způsobené trestným činem apod. Omezení exekucí na majetek, by se mělo týkat „běžných věcí“ (jejichž hodnota je „obvyklá“). Luxusnější majetek, jako je například nemovitost či automobil, by ale nadále podléhaly exekuci i u těchto dlužníků.

Sníží se penále za neplacené zdravotní a sociální pojištění

Dluhy na sociálním a zdravotním pojištění jsou časté. Týkají se osob samostatně výdělečně činných i obyčejných občanů. Úroky z prodlení činili 0,05 % denně a dluh tak razantně rostl. Nový úrok z prodlení by měl být přiměřený a vycházet z občanského zákoníku.

Dočkáme se změn v insolvenci?

V loňském roce se často hovořilo o novele insolvenčního zákona, která má přinést insolvenci na 3 roky pro všechny. Návrh novely byl sice parlamentem projednán, ale schválen již ne. Čekat tedy, zda a kdy k této změně dojde, nemá pro dlužníky smysl. Pokud na ně věřitelé a exekutoři tlačí, je vhodné řešit dluhy a zastavit narůstající exekuce co nejdříve. Nemálo lidí si v letošním roce dalo toto novoroční předsevzetí a věříme, že se jim to podaří dotáhnout do zdárného konce.

Insolvence na 3 roky

I v současné době mají dlužníci možnost ukončit oddlužení po 3 letech a to v případě, kdy uhradí minimálně 60 % přihlášených pohledávek věřitelů. Oddlužení probíhá pouze 3 roky také u starobních a invalidních důchodců II. a III., stejně jako u mladistvých dlužníků. Uplynutím 3 let od schválení je insolvence ukončena.

Zatočte s dluhy a exekucemi jednou provždy

Snadnou cestou pro vyřešení dluhů a exekucí je oddlužení. Díky oddlužení splácí dlužník jednu částku a po třech až pěti letech může začít zase normálně v klidu žít. Dluhy, které nestihne uhradit, jsou mu státem odpuštěny.

Vždy je nutné vyhodnotit situaci dlužníka, zda splňuje podmínky pro oddlužení a zda je pro něj oddlužení vhodné. Rádi vám pomůžeme! Napište si o bezplatnou konzultaci.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.