Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Milostivé léto 2023

Milostivé léto pokračuje i v letošním roce 2023. A vy máte opět příležitost zbavit se dluhů, mezi něž patří penále, úroky a exekuční náklady, které vám vznikly u České správy sociálního zabezpečení, Finanční nebo Celní správy a také u soudů a ministerstva financí. Co pro to musíte udělat?

Milostivé léto 2023 aneb milosrdné léto 3 – podmínky pro ženy i muže, tečka za dluhy na abivia.cz

Milostivé léto 3. Jaké jsou podmínky?

Co vám odpustí?

 • Dluhy na sociálním pojištění, které eviduje či vymáhá Česká správa sociálního zabezpečení.
 • Daňové nedoplatky, úroky, penále, pokuty za opožděné podání daňového přiznání a náklady řízení.
 • Dluhy vůči soudům a Vězeňské správě ČR.
 • Některé dluhy vymáhané územní samosprávou, pokud se k Milostivému létu 3 připojila.

Mám jiné dluhy a chci s tím pomoci

Milostivé léto a exekuce

Milostivé léto 3 se týká pouze dluhů evidovaných u příslušného úřadu a těch, které jsou vymáhány v exekuci správní či daňové. Nevztahuje se na penále vymáhané soudním exekutorem. O plošnou amnestii na exekuce 2023 se tedy nejedná.

Z jakého období musí být dluh?

Musí jít o dluh vzniklý před 30. zářím 2022 a v exekuci vymáhaný nejpozději k 30. 9. 2023. Z něj plynoucí penále, úroky, případně exekuční náklady jsou předmětem milostivého léta 3 (exekuční příkaz musí být vydaný nejpozději do 30. září 2022). Požádat o odpuštění dluhů lze od 1. července do 30. listopadu 2023.

Na koho se milostivé léto vztahuje?

 • Cílovou skupinou jsou hlavně fyzické osoby, podnikatelé i nepodnikatelé.
 • Zánik bagatelních dluhů se týká všech daňových dlužníků, tedy i právnických osob.

Krok za krokem, jak na dluh u ČSSZ

 1. Zjistěte si, zda a kolik dlužíte

  Využijte ePortál České správy sociálního zabezpečení. Tato služba vám zobrazí přehled aktuálně dlužného pojistného, splatného před 1. říjnem 2022, také vzniklého penále a exekuční náklady na základě exekučního příkazu vydaného do 30. září 2022. Pokud máte u České správy sociálního pojištění evidováno jen penále splatné před 30. zářím 2022, automaticky se vám odpustí a vy sami pro to nemusíte dělat nic.

 2. Informujte ČSSZ

  Pošlete oznámení České správě sociálního zabezpečení, že chcete využít akce Milostivé léto a zaplatit dlužné pojistné. Toto oznámení najdete také na ČSSZ, kde byla 10. 7. 2023 spuštěna nová online služba pro „plátce OSVČ“ a pro „plátce zaměstnavatel“. Musíte se přihlásit přes datovou schránku nebo Identitu občana. Pozor! Na tento krok nezapomeňte, protože jen uhrazení dluhu bez tohoto oznámení nemusí být uznáno jako splnění podmínek Milostivého léta a k odpuštění dluhů tak nemusí dojít!

 3. Zaplaťte dlužné pojistné

  A to nejpozději do 30. listopadu 2023. U vyšších dluhů je také možné se domluvit na úhradě prostřednictvím několika splátek, přičemž první splátka musí být uhrazena do 31. prosince 2023. Pozor! V případě neuhrazení jakékoli splátky v daném termínu zaniká možnost odpuštění penále!!! Po uhrazení dlužného pojistného se můžete na ePortálu ČSSZ ujistit, že byla platba zaevidována a penále (případně další náklady) odpuštěno.

Milostivé léto – vzor, jak se zbavit dluhu na daních

Výše dluhu

 • Kolik dlužíte, zjistíte na portálu Finanční správy MOJE daně nebo na cPortálu Celní správy ČR. Budete k tomu potřebovat datovou schránku nebo Identitu občana.
 • O informaci o případné výši nedoplatků můžete požádat také příslušný finanční, celní nebo jiný odpovídající úřad prostřednictvím doporučeného dopisu nebo elektronicky přes datovou schránku.
 • Projděte si i výpis z registru exekucí, na kterém získáte přehled všech dluhů vymáhaných soudními exekutory.

Jak podat žádost o odpuštění příslušenství daně?

 • Pro podání žádosti o odpuštění příslušenství daně použijte formuláře portál MOJE daně nebo cPortál Celní správy v termínu od 1. července do 30. listopadu 2023.
 • Můžete ji také podat přes datovou schránku, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, doporučeným dopisem či osobně na podatelně.

Úhrada dluhu

 • Pro odpuštění penále, úroků a dalších příslušenství dluhu musíte uhradit původní dluh, a to nejpozději do 30. listopadu 2023 (úhrada dluhu musí být připsána na účet nejpozději do tohoto data).
 • Tuto platbu označte „Daňové milostivé léto“.

Jak na splátky?

 • Pokud chcete uhradit dluh ve splátkách (pouze v případě, že váš dluh je vyšší než 5 000 Kč), požádejte o splátkový režim on-line na portálu MOJE daně nebo pomocí formuláře, který je volně ke stažení.
 • První splátka musí být uhrazena do 30. listopadu 2023 a potom vždy do konce následujícího měsíce.

Bylo vám odpuštěno?

 • Na portálu MOJE daně nebo na příslušném úřadě si poté můžete zkontrolovat, zda byla vaše platba zaevidována a bylo vám odpuštěno penále a další příslušenství daně.

Milostivé léto na obcích

K Milostivému létu se mohou přidat i některé obce a kraje, jejich Daňové milostivé léto se vztahuje na místní poplatky za odpady a za psy. Informace najdete přímo na příslušné obci či kraji. Do akce Milostivý podzim, jak tomu někteří také říkají, se přihlásilo např. Brno, Ústí nad Labem, Praha a další. Seznam měst, která odpouštějí

Milostivé léto i pro dluhy na zdravotním pojištění?

Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu, díky níž by bylo možné odpustit penále u dluhů na zdravotním pojištění. To by se ale nemělo týkat právnických osob a opět bude podmínkou, že tento dluh není vymáhán soudním exekutorem. Není však zatím znám termín, od kdy by tato novela měla platit.

►►► Nevztahuje se na vás Milostivé léto?

Milosrdné léto není záchrana pro všechny. Pokud jsou vaše dluhy větší nebo nesplňujete podmínky Milostivého léta, oddlužte se s námi. Udělejte s námi tečku za dluhy a začněte nový život s čistým štítem. Zbavte se bezesných nocí a neustálého strachu, kdy na vaše dveře zaklepe exekutor, dejte si do pořádku všechny své pohledávky a dopřejte si klidný spánek.

Chci oddlužit

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.