Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Mobiliární exekuce lze znovu provádět

V rámci snížení dopadů epidemie COVID-19 byly do 31. 1. 2021 pozastaveny mobiliární exekuce a exekuce prodejem nemovitostí, ve kterých má dlužník místo trvalého bydliště. Pozastavení exekucí vyplývalo ze zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru.

Exekutor může tedy v současné době znovu tyto exekuce provádět. 

Co je mobiliární exekuce?

Mobiliární exekuce jsou znovu povolenyMobiliární exekuce znamená zabavení movitých věcí a jejich odvezení ke zpeněžení. Mobiliární exekuce provádějí vykonavatele exekutora. Nejdříve v místě pořídí soupis všech věcí, zaevidují je a označí nálepkou. Poté jsou věci zabaveny a určeny k prodeji ve veřejné dražbě. Vyňaty z exekuce jsou ze zákona pouze snubní prstýnek, lednice, pračka, věci osobní potřeby a předměty klíčové pro zaměstnání. Ostatní může exekutor zabavit kdykoli.

Exekutorská komora požaduje, aby exekutoři své zaměstnance vybavili příslušnými ochrannými a desinfekčními prostředky, aby tak nebylo ohroženo zdraví zúčastněných osob.

Co dělat při návštěvě exekutora? 

Při návštěvě exekutora je nutné dodržovat určitá pravidla. Jako první je vhodné zkontrolovat jeho doklady a raději zavolat policii, aby vše proběhlo v pořádku. Pokud exekutor nepřišel kvůli vám, ale dlužníkem je někdo blízký, svůj majetek si ochráníte pouze tak, že doložíte a potvrdíte vlastnictví dané věci. Originály dokladů od movitých věcí nedávejte raději z rukou, postačí kopie či fotografie. 

Jak exekuce vyřešit jednou provždy? 

Jak vyřešit dluhy a exekuce jednou provždyV případě, že máte více exekucí a nevíte kudy kam, vhodným řešením může být oddlužení. Velkou výhodou oddlužení je, že jste po celou dobu oddlužení chráněni před exekutory a vaše dluhy dále nenarůstají. Máte jednu splátku a sníží se měsíční platby na vaše dluhy.

Průběh insolvence (oddlužení) má několik fází. Začíná zahájením a posouzení žádosti o ni, přes povolení oddlužení a schůzku s insolvenčním správcem, až po schválení insolvence. Výsledkem oddlužení je prominutí úhrady všech v oddlužení nesplacených a nepřihlášených závazků a možnost začít zase znovu v klidu žít bez dluhů. V oddlužení může být dlužníkovi odpuštěno i více než 70 % dluhů. 

Je výhodnější exekuce nebo oddlužení? 

Často se setkáváme s komentáři dlužníků, že je pro ně výhodnější být v exekuci než požádat o oddlužení. Prý jim zůstává více peněz. Jak to opravdu je? Chcete se dozvědět podrobnosti? Přečtěte si velké srovnání výhod a nevýhod exekuce a oddlužení z pohledu dlužníka. Pokud se rozhodnete vaše dluhy a exekuce řešit, rádi vám s oddlužení pomůžeme. Naše pobočky a insolvenční poradce najdete po celé České republice. Rádi se s vám setkáme osobně nebo vaše oddlužení zvládneme bez problémů online.

Zdroje: Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.

      Potřebujete pomoci?

      Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

      Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.