Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Co dělat při návštěvě exekutora? Co exekutor může?

Exekutor vychází při exekuci z předpokladu, že věci, které dlužník ovládá, jsou také v jeho vlastnictví. Proto exekutor může zabavit i věci, které jsou v bytě dlužníka, ale ve skutečnosti mu nepatří. Patří například spolubydlícímu, družce nebo rodičům. Aby se exekuce na věci třetích osob nevztahovala, musí se v exekučním řízení prokázat vlastnictví jiné osoby než dlužníka.

Návštěva exekutora vás může položit na záda. Zkontrolujte doklady, zda jde skutečně o exekutory!Prokazování vlastnictví věci je v praxi obvykle složité. Většina domácností nakupuje pouze prostřednictvím účtenky, na které není vlastník uveden.

Obecně platí, že dlužníkem se stává každý, kdo je povinný ze závazkového právního vztahu k plnění vůči věřiteli, tzn. má vůči věřiteli dluh. Pokud dlužník svůj dluh a insolvenci včas neřeší, může být na něj uvalena exekuce.

Jakým způsobem se exekuce vykonává

Dle výzkumů Exekutorské komory ČR se v České republice vykonává nejvíce exekucí tradičně v Praze, Moravskoslezském kraji a na severu Čech. Exekuce vykonávají exekutoři nejčastěji zabavením části mzdy nebo obstavením účtu. Mohou vzít dlužníkovi také i část nemocenské, mateřské, důchodu či podpory v nezaměstnanosti. Další možností je zabavení a prodej majetku dlužníka.

Co exekutor nesmí zabavit?

Zahájení exekuce začíná rozhodnutím o nařízení exekuce. Jak bude exekuce provedena se dlužník dozví v tzv. exekučním příkazu.

Exekutor může vstoupit do jakýchkoliv prostor a omezit uživatelská práva osob, které nemají s dluhem nic společného, dokonce i bez jejich přítomnosti. Exekutor nesmí zabavit pouze snubní prstýnek, osobní věci, hygienické potřeby a předměty klíčové pro zaměstnání. Do exekuce při tom mohou být zahrnuty často i bezcenné věci, mnohdy i jiných osob než dlužníka, pro které tyto osoby mohou pocítit újmu. Pokud si dlužník není jistý, může se poradit online právě na Exekutorské komoře ČR.

Chci konzultaci zdarma

Co dělat v případě návštěvy exekutora?

Nejste si jisti, proč vás navštívil exekutor? Může se jednat o vašeho blízkého, který s vámi žije.  Myslete na to, že pokud má váš blízký exekuci, jste stejně ohrožen jako on. Svůj majetek si ochráníte pouze tak, že doložíte a potvrdíte vlastnictví dané věci.

Nejlépe dodržujte následující pravidla

 • Zkontrolujte doklady exekutora a řádně si je zaznamenejte – požadujte předložení soudního rozhodnutí o nařízení exekuce a exekučního příkazu, na jehož základě se vstupu do vašeho bytu domáhá. Opište si jméno exekutora a číslo služebního průkazu.
 • Přivolejte raději policii ČR – policie by měla přijet v každém případě, aby byl zdokladován vstup do nemovitosti a postup a způsob dokumentace majetku.
 • Originály dokladů nedávejte z ruky – pokud majetek není dlužníka, je třeba o tom na místě exekutora či exekutory informovat, tyto informace uvést do protokolu (soupisu) o exekuci a nejlépe na místě předložit doklady prokazující vlastnictví věci jinou osobou než dlužníkem.
 • Nechejte si vystavit kopii protokolu (soupisu) podepsánu exekutorem – při sepisování všech věcí trvejte na přesném popisu všeho, co je zabavováno. Nejlepší je pořídit si i fotodokumentaci. Kopii soupisu věcí si vyžádejte ihned, exekutor vám ji musí vydat.
 • V případě obstavení věcí ve vlastnictví jiné osoby než dlužníka učiňte výhradu soupisu – exekutor nesmí sepsat věci, u kterých je na místě nepochybně prokázáno, že nepatří povinnému. V případě, že chce exekutor sepsat i takové věci, volejte policii a podejte na něho stížnost pro porušení zákona.
 • Věc není povinného, podejte návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu – v případě, že jste majitelé sepsaných věcí, ale nejste povinní z exekuce, podejte u soudního exekutora návrh na vyškrtnutí těchto věcí ze soupisu. Nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy jste se o tom dozvěděli. Pokud vám exekutor nevyhoví, můžete do 30 dnů od doručení jeho rozhodnutí podat žalobu na vyloučení věcí z exekuce u soudu, který exekuci nařídil.

V případě neoprávněného jednání exekutora či neoprávněné exekuce je třeba se bránit.

Jedinou šancí je nákup na fakturu

Jedinou účinnou prevencí, jak vyhrát, je nákup jakéhokoliv majetku na velký daňový doklad (fakturu). Tento doklad se nevystavuje standardně a je třeba o něj požádat samostatně. Na faktuře jsou uvedeny osobní údaje kupujícího. Prodávající ho musí na požádání vždy vystavit.

Exekuci lze zamezit též úhradou dluhu. Pokud však na úhradu dluhu dlužník nemá, měl by okamžitě konat. Dluh mu zahájením exekuce několikanásobně naroste. Řešením, jak zastavit exekuce, může být oddlužení neboli osobní bankrot.

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.