Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Oddlužení online, nebo osobně?

Zatímco se dříve oddlužení online využívalo jen sporadicky a dluhoví poradci dávali přednost osobnímu jednání, v současné době přibývá klientů, kteří preferují online oddlužení.

Je třeba si říct, že obě varianty oddlužení jsou možné a záleží čistě na klientech, která jim více vyhovuje. I v naší advokátní kanceláři jim v tomto vycházíme vstříc. Než se ale rozhodnou, je dobré vědět, zda má oddlužení online nějaká úskalí?

Insolvenční návrh se musí pečlivě sepsat

Jak by měla být služba sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení poskytována? Detailní požadavky nejsou v insolvenčním zákoně stanoveny. Jedinou výjimkou je:

  1. požadavek na to, aby sepis a podání učinila některá z vyjmenovaných osob: advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo tzv. akreditovaná osoba;
  2. povinnost poučit dlužníka při sepisu návrhu (při poradě s ním) o jeho povinnostech v oddlužení. Povinnost poučit dlužníka mají všechny výše uvedené osoby (tj. insolvenční poradci).

Z ustálené praxe lze snadno vysledovat, že insolvenční poradce by měl vyslechnout dlužníka, posoudit jeho situaci, zhodnotit poskytnuté listiny, vyhodnotit splnění podmínek pro oddlužení, identifikovat nedostatky a tyto společně s dlužníkem odstranit, doplnit, a pak pečlivě sepsat návrh na povolení oddlužení a podat na soud.

Je-li poskytovatelem služby advokát, pak oddlužení poskytuje jako službu právní pomoci a musí respektovat i stavovské předpisy, zejména jednat v nejlepším zájmu klienta. Včetně porady.

Chci konzultaci zdarma

Oddlužení online – standardní řešení?

Možnost oddlužení online preferuje stále více klientů a je to naprostý standard. Důvodů může být porůznu. Valná část klientů nerada přiznává, že se dostala do tak závažných finančních problémů. Je jim nepříjemné o tom veřejně před cizí osobou mluvit. Obzvláště když od nich poradce při návrhu na povolení oddlužení potřebuje získat velké množství informací týkajících se právě financí a majetkových poměrů. Pro mnohé lidi je velmi obtížné vystavovat se znovu a znovu svým prohřeškům z minulosti.

Proto mnohdy bývá jednodušší zvolit si anonymnější způsob podání návrhu na povolení oddlužení. Online oddlužení není často tak komplexní jako schůzka ani rychlejší cestou k cíli, když k němu přičteme váš čas na skenování a přeposílání dokumentů mailem.

Insolvenční poradci poskytující službu na dálku mohou totiž jen s obtížemi posoudit celkovou právní situaci klienta (hlavně majetkové poměry). Nevidí klientovy reakce, neví, zda tomu rozumí, nezkontrolují na místě dokumenty.

Hůře se tak odhaluje neúčinné právní jednání a zohledňuje individuální stav klienta před a při sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení. Bez osobního setkání může být problematická i adekvátní reakce na výzvy k doplnění návrhu vydané insolvenčním soudem.

Nemusíte se bát ani osobní schůzky

Ačkoliv si u nás zakládáme na osobním setkání s klientem a zohlednění jeho situace, umíme vyjít vstříc i jeho individuálním potřebám. Rizika a úskalí s tím spojená dokážeme díky naší dlouholeté praxi minimalizovat a pomoci svým klientům na dálku.

Upřímně preferujeme osobní setkání, které je velkou výhodou v úspěšné spolupráci. Klient i my získáme jeden o druhém dostatek užitečných informací, díky kterým bude snazší dopracovat se k úspěšnému podání návrhu na oddlužení. Také při online jednání usilujeme o to, abychom pro každého (a tedy i online) klienta zpracovali návrh na oddlužení tzv. na první dobrou. Aby tak oddlužení bylo povoleno hned po prvním podání návrhu a náš klient tuto proceduru nemusel podstupovat znovu.

Zachraňujeme životy. Oddlužením. Přečtěte si recenze u konkrétních lidí z týmu na portálu abivia.cz.

JUDr. David Vozák

Autor působí jako ředitel sekce insolvencí v advokátní kanceláři Mgr. Martina Ludvíka. Problematice oddlužení a insolvencí se věnuje přes 10 let a pravidelně publikuje na téma oddlužení, insolvence a exekuce.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.