Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Dluhy před uzavřením manželství. Pomůže předmanželská smlouva?

Budoucí manželé by měli o sobě mimo charakterových vlastností vědět také to, jaká je jejich vzájemná majetková situace. Jedná se nejen o jejich majetek, ale také závazky a dluhy. Měli by se dohodnout, jakým způsobem a z jakých prostředků se budou jejich případné dluhy hradit.

Obecně za dluhy vzniklé před manželstvím odpovídá pouze ten, který je k jejich placení zavázán. Nicméně případná exekuce se může dotknout i části majetku spadajícího do společného jmění manželů.

Dluh před manželstvím je možné vymáhat také ze SJM

V manželství je třeba pamatovat na to, že i když jde o dluh pouze jednoho z manželů, tedy nepatří do společného jmění manželů, může se věřitel domáhat uspokojení své pohledávky i z majetku ve společném jmění manželů. Často se jedná o exekuci na majetek ve společném jmění manželů.

Majetek v SJM lze pro tento dluh postihnout pouze do výše vypořádacího podílu na majetku v SJM, jako by došlo k zániku SJM, tzn. do „poloviny hodnoty“ tohoto majetku. Pokud je společné jmění manželů smluvně upraveno (zúženo), tak pouze do poloviny takto zúženého SJM. Nezadlužený manžel je tak chráněn a má jistotu, že mu, jednoduše řečeno, vždy zůstane alespoň polovina majetku v SJM.

Zúžení majetku pomocí předmanželské smlouvy

Předmanželská smlouva hovoří o tom, jak budou vypadat majetkové poměry manželů po svatbě. Jde o určení správy majetku po svatbě i po případném rozpadnutí manželství. V předmanželské smlouvě si lze sjednat, že veškerý majetek, který si za své peníze pořídí jeden z budoucích manželů během manželství, je jeho výhradním vlastnictvím a nespadá do společného jmění manželů.

Dohoda se může týkat i podmínek péče o děti, včetně výživného. Manželé se tak mohou vyvarovat i porozvodových tahanic. Stejně tak může předmanželská smlouva obsahovat ujednání, že veškeré dluhy, které na sebe převezme jeden z manželů, jsou pouze jeho výlučnými dluhy.

Předmanželská smlouva musí být ověřena notářem a obsahovat tyto údaje:

 • Místo, den, měsíc a rok úkonu
 • Jméno, příjmení a sídlo notáře
 • Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo účastníků
 • Prohlášení o způsobilosti k právním úkonům
 • Způsob ověření totožnosti účastníků
 • Obsah úkonu
 • Údaj o schválení zápisu po přečtení jednotlivými účastníky
 • Podpisy účastníků
 • Otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

Bohužel statistiky nelžou a rozvod a s ním spojený boj o majetek jsou v ČR denní záležitostí. Majetkové vyrovnání po rozvodu pak není vůbec jednoduché. Předmanželská smlouva na vás může působit jako obchod, ale je třeba uvažovat racionálně. Předmanželská smlouva má své opodstatnění a předejde mnoha neshodám a problémům.

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.