Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Insolvence v manželství – dotazy ve videu

Video o insolvenci v manželství je volným pokračováním videoseriálu s dotazy na dluhy, oddlužení a manželství. V 2. části 3. dílu se zabýváme tím, jak se společně s manželem či manželkou oddlužit, když máme dluhy oba dva. Dá se na tom i nějak ušetřit?

Chceme pomoci s oddlužením

 1. Co je to společné oddlužení manželů? ↓ (0:40)
 2. Co je to společné jmění manželů? Co do něj patří a co ne? ↓ (1:44)
 3. Jak požádat o společné oddlužení manželů? ↓ (3.35)
 4. Jaké jsou výhody a nevýhody společného oddlužení manželů? ↓ (5:00)
 5. Co když v průběhu společného oddlužení dojde k rozvodu nebo úmrtí? ↓ (6:42)
 6. Co dělat, když společné oddlužení manželů „táhne“ jen jeden? ↓ (7:21)
 7. Jaké dopady má insolvence jednoho z partnerů na plánované manželství? ↓ (9:05)
 8. Co je to zúžení jmění manželů a proč se doporučuje párům, které mají dluhy? ↓ (9:20)
 9. A zajímavý příklad z praxe aneb všechno má své řešení! ↓ (10:43)

FAQ z videa Insolvence a manželství

Dobrý den, vážení posluchači a diváci, vítám vás dnes u dalšího dílu našeho videoseriálu, který se věnuje odpovědím na nejčastější otázky našich klientů. Mé jméno je Karolína Polochová a vítám zde kolegyni inženýrku Martinu Prudilovou. ~ Dobrý den. ~ Je to specialista v oblasti insolvenčního práva a společně obě pracujeme pro advokátní kancelář Mgr. Martina Ludvíka, kde pomocí webu abivia.cz pomáháme lidem s finančními dluhovými problémy.

Dnešní den bychom věnovali tématu manželství a oddlužení. Martino, zeptám se tě na jednu z nejčastějších otázek.

↓ Co je to společné oddlužení manželů?

Společné oddlužení manželů znamená, že manželé můžou jít do oddlužení oba a berou se jako jeden dlužník. Co se týká ochrany před věřiteli a exekutory, jsou chráněni oba manželé. Velkou výhodou je i to, že na konci procesu oddlužení, když splní všechny podmínky insolvence, mají manželé nárok na osvobození od úhrady zbylých dluhů. Nárok mají oba manželé.

To znamená, že oba manželé jsou chráněni a oba jsou zproštěni toho, aby museli doplatit zbytek dluhů. Kdyby šel do oddlužení jen jeden z manželů a dostal by osvobození od úhrady zbylých dluhů, půjde exekutor po druhém z manželů. Bude po něm chtít doplatit to, co bylo jednomu z nich osvobozeno. ~ Dobře, děkuji. A hned navazující otázka.

↓ Co je to společné jmění manželů?

Společné jmění manželů je majetek, do něhož se berou jak plusy, tak mínusy. To znamená, jak majetek ve formě nemovitosti nebo auta, tak i závazky a povinnosti něco platit. Z hlediska společného jmění manželů je to tak, že oba manželé jsou zodpovědní za nabytí i vznik třeba dluhů, i když to druhý manžel neposvětí. Jsou tam samozřejmě nějaké výjimky.

Když si manželka vezme půjčku, neřekne o tom manželovi, podepíše smlouvu o půjčce, manžel to neví, nic nepodepsal, nesouhlasí s tím, bere se to stejně tak, že dluh vznikl za dobu trvání společného jmění manželů. Tím pádem i druhý manžel, bohužel pro něj, má zodpovědnost za tento vzniklý dluh. Věřitel tedy může vymáhat dluh po manželovi v plné výši. Není to tak, že by společné jmění manželů spočívalo v tom, že každý má zodpovědnost za polovinu, ale oba mají zodpovědnost za celý dluh. Vlastní majetek ve 100 procentech.

A co naopak do společného jmění manželů nepřipadá? To jsou výjimky, které už jsem zmínila. Do společného jmění manželů nepatří to, co výlučně a prokazatelně nabídne jeden z manželů.

Když se budeme bavit o větším majetku, například nemovitosti, nebo majetku, který jeden z manželů získá darem a má na ten majetek napsanou darovací smlouvu. Případně jde o dědictví, kdy má jeden z manželů usnesení soudu o tom, že dědictví je přiznané pouze jemu. Je důležité také rozlišovat majetek, který vznikl před manželstvím, a který vznikl za manželství. ~ Děkuji.

↓ Jak můžou manželé požádat o společné oddlužení?

Společné oddlužení má stejný formulář jak pro sepis a podání návrhu pro jednotlivce, tak pro sepis a podání návrhu manželů. Každý z manželů musí doložit příjmy a musí doložit své majetky a závazky tak, jako kdyby šel do oddlužení sám. Dále se dokládá oddací list pro potvrzení manželství. Manželé jsou navzájem vyživovanými osobami, proto je potřeba soudu prokázat, že manžel má být započten do vyživovaných osob.

Důležité je také to, jak jsme se bavili třeba o společném jmění manželů: Kdyby manželé měli z jakéhokoliv důvodu před vstupem do insolvence uzavřené oddlužení jmění manželů, musí v oddlužení být považován všechen majetek za společný.

Dokonce je k tomu povinná příloha, kterou oba manželé musí podepsat ověřenými podpisy. Pokud by jeden z manželů nesouhlasil s tím, aby některý majetek byl zahrnut do společného oddlužení, musel by jedině jít do oddlužení jen jeden z manželů. Nedá se to rozdělit pro účely oddlužení. ~ Marti, děkuji ti moc.

↓ Jaké jsou výhody společného oddlužení manželů oproti tomu, kdyby jednotlivec vstoupil do oddlužení sám?

Výhod je hned několik. Základní je v tom, jak už jsem i řekla, že na konci oddlužení dostanou osvobození od úhrady zbylých dluhů. Oba manželé se snaží vydat nějaké úsilí v rámci splácení, třeba i těch pět let, aby to nedopadlo tak, že jeden z manželů dostane osvobození a exekutoři „skočí“ na druhého manžela a boj začíná od začátku. Je to určitě důležité i jak pro psychologii, tak pro fungování rodiny.

A pak je výhoda i to, že oba dlužníci žijí ve společné domácnosti, mají společné náklady. A poplatky spojené se zřízením oddlužení a s tím, že insolvenční správce má nárok na nějakou odměnu, se nepočítají krát dva, ale naopak se násobí krát jeden a půl ve spolupodání.

A co naopak nevýhody? Nevýhody jsou ty, že když jeden z manželů přestane platit z jakéhokoliv důvodu, je závislý na druhém z manželů, kterému když na oddlužení záleží, musí zajistit příjem a splnění podmínek i za druhého manžela.

To se týká i případu úmrtí jednoho z manželů. Když umře jeden z manželů, oddlužení pokračuje nadále, protože dluhy pořád jsou a manžel, který přežije, by měl mít příjem takový, aby byl schopný hradit aspoň minimální splátku za oba dva v oddlužení. ~ Děkuju.

↓ Jak je to s rozvodem v průběhu společného oddlužení manželů?

Rozvod stejně jako úmrtí nehraje žádnou roli. Jediná změna může být, že by si třeba nebyli manželé vyživovanými osobami, protože jsou rozvedení. Co se týká splácení a průběhu oddlužení, probíhá nadále tak, jako kdyby manželi zůstali. Stejně tak majetek, který byl na začátku v oddlužení, je stále považovaný za společný. ~ Děkuju.

↓ Jeden z manželů neplatí, případně platí málo. Co ten druhý z manželů? Jaké má možnosti? Může nějak vymáhat polovinu po tom druhém?

Ne, nemůže. Vyplývá to i z toho, co už jsme si řekli. Manželé jsou v oddlužení oba dohromady. A tím pádem mají oba manželé povinnost platit, jako by byli sami. To znamená, v okamžiku, kdy jeden manžel neplatí a druhý manžel nemá dostatečný příjem na to, aby splácel za oba minimální splátku, je variantou i to, že se oddlužení manželů zruší a do oddlužení vstoupí jen jeden z manželů. S tím, že většinou vztahy už jsou v takové chvíli dosti porušené a nezáleží na tom, jestli osvobození dostane ten druhý, nebo ne.

Někdy se stane zásadní věc a nejsou mezi sebou schopni komunikovat. I když vysvětluji všechna úskalí toho, když jde do toho jenom jeden nebo druhý, nedá se to už spravit. Mám i takové případy, kdy společné oddlužení skončí. Poté podáváme znovu návrh za manžela, který je připravený plnit podmínky sám za sebe.

To je velmi důležitá informace pro lidi, kteří mají nějaké problémy a přitom jsou ve společném oddlužení.

↓ Jsem v insolvenci a chci vstoupit do manželství. Jaké to bude mít na budoucího manžela dopady?

V první fázi (nejdůležitější věc) doporučuji jít za notářem a sepsat smlouvu o zúžení jmění manželů ještě předtím, než manželství nastane. Protože v tom okamžiku, kdy zúžení manželů neudělám, přijmu manžela i s dluhy. I když by bylo prokazatelné, že dluhy vznikly jenom jednomu manželovi, nebo některý majetek není postižitelný, stejně to exekutoři zkouší. Aby měli větší šanci, je jeden z nich chráněný.

Exekuce se sice zastavují, ale v okamžiku, kdy se exekutor dozví, že tam je i někdo další, kdo může splácet dluhy (většinou jsou exekutoři tak aktivní), jde se i po druhém manželovi. A poté trvá i několik měsíců, než prokážeme exekutorovi, že jeho snaha je neoprávněná a že exekuce má být zastavena.

Máme tady i takové případy, kdy jsme získali zpět zabavené prostředky, ale taková situace je stresující a opravdu není na krátko. Když máte zablokovaný účet a nemůžete fungovat, počítáte každý den, kdy už se to spraví a kdy to bude v pořádku.

Děkuju ti. Marti, jak je vidět, jsi opravdu velký profesionál v téhle oblasti, když mluvíš naprosto spatra a nic nemáme předem připravené. Proto bych tě ještě chtěla požádat o…

↓ … Případ z praxe

Měli jsme případ manželů, kdy nastaly dluhy a do oddlužení šla pouze manželka. S tím, že manžel chce podnikat a obává se toho, že by ho oddlužení omezovalo, aby měl dostatečný příjem. Manželka šla do oddlužení sama. Úspěšně oddlužení ukončila, dostala osvobození od úhrady zbytku dluhů. Manžel ale nebyl své dluhy schopný zaplatit a přišel i o možnost přivýdělku. Přišli na to, že do oddlužení potřeboval manžel. Ale aby byla chráněná i manželka, doporučili jsme zkusit, ať jdou manželé společně.

Platí legislativa, že když má dlužník jednou osvobození od úhrady zbytku dluhu, že dalších deset let do oddlužení nikdo nemůže, pokud nejsou okolnosti zvláštního zřetele, které by odůvodňovaly to, proč by do insolvence dlužník měl jít znovu.

Zkusili jsme to. Soud to nevzal, řekl, že s tím měli počítat oba manželé, podle toho se zařídit a udělat si rezervu. I přesto spolupodání manželů neprošlo, do insolvence šel tedy sám manžel. Bude se snažit splatit 100 % celkové dlužné částky, protože v tom okamžiku už nebude co vymáhat po manželce.

Děkuju ti moc. Tímto bych ukončila dnešní třetí díl. Těšíme se na vás společně u dalšího.

Odkazy

Společné oddlužení manželů; Rozvod manželů v oddlužení; Dluhy před uzavřením manželství; Zúžení společného jmění manželů

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.