Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Exekuce: Co dělat – dotazy ve videu

Video o exekucích je volným pokračováním videoseriálu s dotazy na dluhy a oddlužení. V 8. dílu najdete návod na nejlepší řešení exekuce, abyste se jí co nejrychleji zbavili jednou pro vždy.

Vyřešit mé dluhy

 1. Co dělat, když se dozvím, že je proti mě zahájena exekuce? ↓ (0:54) – začít dluhy řešit, nemanipulovat s majetkem
 2. Kde najdu informace o exekuci? Je evidence zdarma? ↓ (1:58) – u své mzdové účetní, na okresním soudě, online i u nás. Výpis z registru exekucí je zpoplatněn.
 3. Musím zpřístupnit exekutorovi obydlí? ↓ (2:59) – ano, v opačném případě má právo exekutor vstoupit i bez souhlasu dlužníka
 4. Můžu v exekuci převádět svůj majetek?  ↓ (3:48) – ne
 5. Co nesmí exekutor zabavit? ↓ (4:45) – běžné vybavení domácnosti, věci osobní potřeby, snubní prsten a další zákonem stanovené věci
 6. Co dělat, když je zabaven majetek 3. osob? ↓ (5:34) – podat vylučovací žalobu
 7. Co dělat, když mi exekutor obstaví účet? ↓ (6:18) – požádat o jednorázové vyplacení trojnásobku životního minima, zřídit chráněný účet
 8. Jak se v exekuci bránit, když exekutor jedná neoprávněně? ↓ (7:31) – obrátit se na soud, který exekuci nařídil, popřípadě na exekutorskou komoru
 9. Srovnání exekuce a insolvence – co je výhodnější?↓ (8:15) – záleží na výši dluhu. Insolvence má oproti exekuci časový strop 5 let a chrání dlužníka před navyšováním exekucí
 10. Co může exekutor po zahájení insolvence ještě dělat? ↓ (9:21) – může exekuci nařídit, nesmí ji provést (může majetek zabavit, nesmí ho prodat) – stále může provádět srážky, ty jsou ale do tzv. deponace
 11. Kdy mi bude v insolvenci odblokován účet? ↓ (10:44) – většinou po povolení oddlužení
 12. Jak zastavit exekuci po oddlužení? ↓ (11:36) – zaslat rozsudek o osvobození od úhrady zbytku dluhů příslušnému exekutorskému úřadu

Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho videoseriálu o oddlužení. Dnes se budeme zabývat tématem exekuce. Konkrétně půjde o to, jak při zjištění exekuce správně postupovat, jak se proti ní bránit. Zmíníme práva a povinnosti dlužníka i exekutora, srovnáme výhody exekuce a insolvence. Odpovídat bude insolvenční specialista. Proto se na nás neváhejte v případě jakýchkoliv problémů s dluhy obrátit.

↓ Co dělat, když se dozvím, že je proti mně zahájena exekuce? (0:54)

Tak určitě začít jednat. Najít si telefon na nějakou právní poradnu, popřípadě zavolat přímo nám. Pokud už je zahájena exekuce, je to v podstatě poslední instance, jak dluhy začít konečně řešit, aby byl klid. V oddlužení je nutné neskrývat majetek, nemanipulovat s ním, nepřevádět ho na jiné osoby. Je třeba vše nechat být, informovat se a také hlídat soupis zabaveného majetku. Pokud už je prováděn výkon exekuce, to znamená, že přijde exekutor a jak se říká lidově, začne olepovat věci, popřípadě je začne zabavovat, musí vydat i soupis majetku, který zabavuje. Je třeba ho převzít a zkontrolovat, co je v něm napsáno.

↓ Kde najdu informace o exekuci? Je evidence zdarma? (1:58)

Existují registry exekucí, nicméně já dnes říkám všem lidem, kteří mají zaměstnání, jsou v něm déle a exekuce jim naběhla na plat, že nejjednodušší varianta je zajít za mzdovou účetní, slušně ji požádat, popřípadě s pytlíkem kafe požádat, aby mi ty exekuce vydala, abych měl něco v ruce. Další a nejlevnější varianta je zajít si na okresní soud v místě trvalého bydliště, kde udělají výpis exekucí, popřípadě potom se obrátit na nás. Jsme schopni sehnat všechny potřebné výpisy, které jsou potom zpoplatněny (platíme je my a potom i klient, pokud si je nechá udělat). Tedy dokážeme veškeré exekuce i dluhy z různých registrů zjistit za vás, včetně dokumentů ztracených při stěhování, a tak dále.

↓ Jaké jsou mé povinnosti a jaká jsou práva exekutora po zahájení exekuce? Musím zpřístupnit exekutorovi obydlí? (2:59)

Pokud už je vydán samotný exekuční příkaz a je prováděn výkon exekuce, jsem povinen zpřístupnit bytový či nebytový prostor. Nejsem-li doma, exekutor může vstoupit i za přítomností zámečníka (nezúčastněné osoby) do obydlí a začít provádět výkon exekuce. Na souhlasu dotyčného povinného dlužníka už tedy nezáleží.

↓ Můžu v exekuci převádět svůj majetek? (3:48)

V okamžiku, kdy je nařízena exekuce, nesmí se nakládat s jakýmkoliv majetkem, ať je movitý či nemovitý. Tedy žádné převody nemovitostí nebo movitých věcí. Spousta lidí se mě ptá, jestli si mohou převést auto na svého bratra, maminku a podobně. Ne, tenhle postup je zakázaný a mohl by být vyhodnocen jako neúčinný právní úkon, nepoctivý záměr. Soud by dlužníkovi oddlužení zamítl.

↓ Co nesmí exekutor zabavit? (4:45)

Exekutor v podstatě nemůže vzít postel, ledničku, pračku, tedy věci, které člověk potřebuje k životu. Nepotřebuje k životu televizi, PlayStation, rádio, magnetofon a podobně (tyto věci jsou zabavitelné – dle výše dluhu). Nezabavitelné jsou také věci osobní potřeby. Pokud se jedná o zlato, tak snubní prstýnek je nezabavitelný. Naopak, zlaté řetízky a podobné věci, i ostatní prstýnky jsou zabavitelné, je to klasický movitý majetek.

↓ Co dělat, když je zabaven majetek třetích osob? (5:34)

Pokud se zabaví cizí věci, jejich majitelé mohou podat do 30 dnů od vydání exekuce vylučovací žalobu. Prokazují se účtenkami, fakturami, ale i svědectvím a čestným prohlášením, například sousedů. Záleží na konkrétním exekutorovi, jak se k tomu postaví.

↓ Co dělat, když mi exekutor obstaví účet? (6:18)

To už jsou samozřejmě poslední věci, které exekutor může udělat. Nicméně, pokud mám zablokovaný účet, můžu požádat v bance o vydání trojnásobku životního minima. A pak už začít jednat a vyřizovat si insolvenci, tam už jiná cesta není. Nemá smysl zakládat jiné účty – exekutor na to vždy přijde. S exekucí se však pojí založení chráněného účtu, na němž vždy zůstane částka potřebná k životu.

↓ Jak se v exekuci bránit, když exekutor jedná neoprávněně? (7:31)

Můžu se dovolávat u soudu, který exekuci nařídil, popřípadě u exekutorské komory. Poslední instance je ministerstvo spravedlnosti. My dokážeme bránit vaše práva proti exekutorům, a stejně tak podat stížnost příslušnému orgánu.

↓ Co je z pohledu dlužníka výhodnější při srovnání exekuce a insolvence? (8:15)

Záleží samozřejmě na výši dluhu. Dnes se setkávám i s exekucemi, které jsou třeba ve výši 1500, 2000 korun. Ty je nejjednodušší zaplatit i s náležitými poplatky. Pokud jsou exekuce už vyšší, tak pochopitelně zase začít jednat a začít si vyřizovat insolvenci. Je to jednoduché, protože insolvenci stanovuje insolvenční zákon, a víme, že časový strop je maximálně 5 let.

Ovšem exekuce se může táhnout třeba 10 let. Řeknu zase příklad z praxe: pán měl dluhy v hodnotě nějak 650 000 korun, kdy mu byla 5 let strhávaná z platu ta exekuce, a když si to propočítal, tak si řekl, že už to měl mít dávno zaplaceno. Nicméně dotazem na mzdové účtárně zjistil, že ještě pořád dluží 400 000 korun. Je to tím, že u exekucí pořád nabíhají penále, úrokové sazby a podobně. A to je vlastně největší zlo, které potom dlužníkům dělá ty problémy.

↓ Co může exekutor po zahájení insolvence ještě dělat? (9:21)

Pokud už je rozjetá insolvence nebo je podán insolvenční návrh, tak velká výhoda je, že nemůže být proveden výkon exekuce. To znamená, objevím se v insolvenčním rejstříku, a od té doby nemůže být proveden výkon exekuce, což je, že přijde exekutor, věci sebere a následně je prodá. Nesmí už je prodat. Exekutoři ve většině případů opravdu čekají na rozhodnutí soudu, jak se bude celá situace vyvíjet dál.

Připomeňme, že exekuční srážky můžou probíhat vlastně i po část insolvence, ale jenom do schválení oddlužení. Budou takzvaně deponovány, a v případě schválení insolvence přebírá tuto deponovanou částku insolvenční správce a použije ji pro účely oddlužení.

↓ Kdy mi bude v insolvenci odblokován účet? (10:44)

Ve většině případů exekutor odblokuje zablokovaný účet, když je povoleno oddlužení a je vyloučen insolvenční správce. Nicméně jsou i případy, že exekutor blokuje účet po celou dobu oddlužení, to znamená, dokud dlužníkovi není odpuštěn samotný dluh. Ale to je výjimka. Obvykle, pokud začneme řešit samotnou insolvenci, do dvou měsíců dochází k odblokaci.

↓ Jak zastavit exekuci po oddlužení? (11:36)

Pokud mám vydaný rozsudek o osvobození, je třeba ho zaslat (e-mailem) na exekutorský úřad a trvat na tom, že jsem byl osvobozen a zbaven placení všech zbývajících dluhů, protože jsem si řádně splnil insolvenční zákon. Poté si nechat zaslat doručenku a počkat, jak se k tomu exekutor postaví.

Samozřejmě, se vším z těchto věcí vám můžeme pomoci. A to je pro dnešek vše. Opět se nebojte nám napsat nebo zavolat na číslo 777 722 822. Je to naše infolinka, na kterou stačí pouze prozvonit a zavoláme vám zpátky. S naší více než desetiletou praxi si poradíme, troufám si říci, skoro se vším. Video prosím lajkujte, komentujte a sdílejte s ostatními, ať se dluhy a exekucemi netrápí zbytečně další lidé. Navíc k videu vkládáme odkazy na naše články, kde se jednotlivým tématům věnujeme podrobně. Abivia.cz je zde pouze pro vás. Těšíme se na vaše komentáře, přejeme hezké dny a na shledanou příště.

Odkazy:

Průběh exekučního řízení, Jak zjistit dluhy a exekuce, Jak se bránit proti exekuci, Co dělat při návštěvě exekutora, Obstavení účtu exekutorem, Co exekutor může po zahájení insolvence, Chráněný účet, Srovnání insolvence a exekuce z pohledu dlužníka

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.