Co exekutor může po zahájení insolvenčního řízení ještě činit a co už nikoliv

pozor na exekutory

Co exekutor může po zahájení insolvenčního řízení ještě činit a co už nikoliv? Jaký je rozdíl mezi nařízením a provedením exekuce? Jak postupovat po splnění oddlužení vůči starým exekucím?

Mnozí dlužníci se domnívají, že po zahájení insolvenčního řízení jsou před exekutory absolutně chráněni. Opak je pravdou, protože exekutor má i přes zahájené insolvenční řízení určitá oprávnění.

Začátek insolvenčního řízení

V okamžiku, kdy je zveřejněn insolvenční návrh dlužníka v insolvenčním rejstříku, možnosti exekutora při vymáhání dluhu se značně zužují. Exekutor od tohoto okamžiku nemůže:

 • provádět exekuci, tj. bezprostřední realizace exekuce postihující majetek dlužníka,
 • prodat nemovitost v dražbě,
 • prodat movité věci a výtěžek použít na úhradu dluhu,
 • pokračovat ve srážkách ze mzdy,
 • srazit peníze z bankovního účtu na úhradu dluhu atd.

Na druhé straně exekutor může provádět tzv. zajišťovací úkony:

 • deponování srážek ze mzdy nebo jiných příjmů, tyto srážky budou i nadále prováděny, budou však zaměstnavatelem nebo přímo exekutorem deponovány,
 • zajištění nemovitých věcí např. zástavním právem,
 • zajištění movitých věcí jejich soupisem do soupisu majetku v exekuci nebo
 • zablokování bankovního účtu.

Pokud těmito úkony získá exekutor nějaké peníze (např. z účtu nebo ze srážek ze mzdy), nesmí je poslat věřiteli a nadále musí vyčkat na výsledek insolvenčního řízení. V případě schválení oddlužení ve formě splátkového kalendáře může dlužník požádat o jejich vydání.

Do kdy lze exekuci ještě nařídit?

I přes zahájené insolvenční řízení může být nařízena (=zahájena) nová exekuce pro dluhy, které vznikly před zahájením insolvenčního řízení. Nejpozději je to možné do vydání rozhodnutí, kterým insolvenční soud zjišťuje tzv. úpadek dlužníka (rozhodnutí o úpadku). Nařízením exekuce ještě nedochází k postihu majetku a není jím stanoven konkrétní způsob provedení exekuce.

V okamžiku, kdy bude v insolvenčním řízení vydáno i rozhodnutí o úpadku, nemůže již žádný exekutor exekuci ani nařídit, ani provést pro dluhy, které dlužníkovi vznikly před zahájením insolvenčního řízení. Pokud tedy do té doby žádná exekuce nařízena nebyla, po rozhodnutí o úpadku již zřejmě ani nebude.

Pozor na nové dluhy a exekuce během oddlužení

Situace, která by se neměla stávat, ale bohužel se občas stává, je vznik nových dluhů během samotného oddlužení splátkovým kalendářem. Pokud dlužník soudem schválený splátkový kalendář nezvládá a vznikají mu nové dluhy (např. z podnikání, na energiích, nájmu atd.), může nový věřitel dluh vymáhat i exekučně, a to bez omezení, která jsou uvedena výše.

Exekuční vymáhání nového dluhu během oddlužení splátkovým kalendářem je navíc důvodem pro zrušení oddlužení. Současně soud prohlásí na majetek dlužníka konkurz, bez možnosti dosáhnout osvobození od placení zbylých dluhů, což lze pouze v oddlužení.

Oddlužení mám úspěšně za sebou, co dál?

Po úspěšném splnění oddlužení by dlužník neměl zapomenout na zásadní věc: podat vůči exekutorům návrh na zastavení všech exekucí, které proti němu byly v době zahájení insolvenčního řízení vedeny, a to s odkazem na soudem vydané osvobození od placení zbylých dluhů. Toto soud vydává s rozhodnutím o ukončení insolvenčního řízení.

Jedině tak se dlužník vyhne situaci, kdy exekutor po skončení insolvenčního řízení a osvobození od placení zbylých dluhů znovu nařídí srážky ze mzdy, bude požadovat prodej majetku dlužníka nebo zablokuje bankovní účet (za účelem vymáhání dluhu, který byl zahrnut do oddlužení). Pokud dlužník v tomto případě nepodá návrh na zastavení exekuce, exekutorovi nic nebrání v dalším pokračování exekuce.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Pomohli jsme 11 429 lidem z dluhů ve výši 11 593 597 398 Kč.

Kalkulátor oddlužení

 • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
 • Najít řešení

Kontaktujte svého poradce

Novinky