777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Chráněný účet poskytuje dlužníkům v exekuci větší jistotu

V současné době exekutor může postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí jakýkoli účet dlužníka a vůbec nerozlišuje, jaké prostředky na něj dorazily. Často tak exekutor postihne prostředky, které již dříve byly postiženy jinou exekucí nebo prostředky, které jsou nezabavitelnou částkou dlužníka. Od 1. července nastala však dlouho očekávaná změna.

Banky zřizují tzv. chráněné účty, kde bude nezabavitelná částka dlužníka skutečně chráněna a nebude moci podléhat exekuci ani další exekuci v pořadí. Šanci uchránit si část peněz pomocí chráněného účtu existuje, ale nikoho to exekucí nezbaví. Stojí za to vědět, jaké výhody má oddlužení oproti exekuci.

Jaké jsou výhody chráněného účtu?

Chráněný účet pomůže dlužníkům v exekuciChráněný účet je banka povinna zřídit a vést bez poplatků. Prostředky, které jsou na chráněný účet poukazovány, nelze postihnout exekucí nebo již byly dříve jinou exekucí postiženy.

Zamezí se tak dvojímu či vícerému opakovanému postižení prostředků dlužníka, ke kterému dosud v exekuci často docházelo.  Nezabavitelná částka dlužníka tak bude důsledně chráněna. Dlužník získá větší jistotu a také se sníží riziko jeho případného zadlužování u lichvářů.

Jak zřídit chráněný účet?

 • Chráněný účet si mohou zřídit občané s exekucemi již od 1. 7. 2021
 • Chráněný účet se zřizuje pouze fyzické osobě a na její žádost
 • Žádost o založení chráněného účtu lze podat po doručení usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky
 • Banka je povinna zřídit chráněný účet do 5 pracovních dnů ode dne, kdy o něj dlužník požádá
 • Na chráněný účet už tak nelze nařídit výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky
 • Chráněný účet musí být bez poplatků za zřízení a bez poplatků za vedení. Jinak se stejnými podmínkami, jako účet povinného u banky, který je postižen exekucí
 • Každý občan (fyzická osoba) může mít jen jeden chráněný účet. Chráněných účtů nelze zřídit více.
 • Má-li osoba více chráněných účtů, určí soud, jenž exekuci nařídil, který je ten jediný chráněný účet povinného a ostatní budou zařazeny mezi nechráněné účty (ze kterých lze provádět výkon rozhodnutí nebo exekuci neomezeně)

Co patří mezi chráněné prostředky?

Nezabavitelná částka v exekuci – chráněný účet vám zajišťuje dostupné penízeZákon jde tak daleko, že vyjmenovává prostředky, které mají banky na chráněný účet automaticky posílat z účtu povinného postiženého exekucí.

Jde zejména o mzdu nebo podobný příjem povinného, který už byl postižen exekucí (zpravidla srážkami ze mzdy a jiných příjmů).  Dále se bude jednat o příjmy povinného z podnikání (zde je možné provádět srážky z těchto příjmů jen do výše 2/5 z nich, zbytek je chráněným příjmem. V neposlední řadě je chráněným příjmem výživné, které je určeno osobě, o kterou povinný pečuje.

Další chráněné prostředky

 • peněžité dávky sociální péče
 • dávky pomoci v hmotné nouzi
 • daňový bonus
 • příspěvek na bydlení
 • jednorázové vyplácené dávky státní sociální podpory a pěstounské péče
 • pojistné plnění určené na nové bydlení či opravu obydlí, vyplácené vlastníku chráněného účtu

Banka posílá prostředky na chráněný účet automaticky 

Všechny chráněné prostředky, které dorazí na postižený účet (původní účet na který je nařízena exekuce) po zřízení chráněného účtu, banky automaticky přeposílají na nově zřízený chráněný účet. Prostředky převede banka na chráněný účet týž den, kdy dorazily na postižený účet.

Půjde nejčastěji o prostředky dlužníka zasílané zaměstnavatelem, plátcem výživného na dítě, které má v péči povinný, prostředky povinného z podnikatelské činnosti povinného, nepostižitelné příjmy a dávky vyplácené státními institucemi a úřady.

Odesílatel chráněných prostředků je povinen vystavit potvrzení

Na chráněný účet potřebujete razítko a potvrzení bankyK identifikaci účtů, ze kterých jsou chráněné prostředky posílány, jsou povinni odesílatelé vystavit povinnému nebo soudu potvrzení. Ten jej předá bance, aby tato mohla snadno identifikovat účet a odesílatele k automatickému přeposílání chráněných prostředků na chráněný účet.

Odesílatelé chráněných prostředků, tzv. dlužníci z chráněných příjmů, musí od vystavení potvrzení vyplácet jen chráněné pohledávky, tj. prostředky, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí. Nic jiného. Podrobnější informace o chráněném účtu můžete najít v článku přímo na stránkách ČNB.

Změny ve výplatě jednorázové dávky z obstaveného účtu a ochrana účtu manžela povinného

Od 1. 7. 2021 platí i některé další změny související s bankovními účty povinného v exekuci nebo jeho manžela. Nejdůležitějšími jsou zvýšení částky jednorázové výplaty prostředků povinného z obstaveného bankovního účtu a omezení postižení účtu manžela povinného.

Jednorázová výplata prostředků z postiženého účtu

Výše jednorázové dávky, která se může vyplatit z účtu povinného postiženého výkonem rozhodnutí nebo exekucí, se zvýší na trojnásobek životního minima. Platného ke dni, kdy se exekuce provádí. V současné době činí životní minimum 4 860 Kč, jednorázová výplata z účtu povinného se tedy zvyšuje na 14 580.

Postižení účtu manžela

Výkon rozhodnutí a exekuci lze na účet manžela povinného provést jen jednou. Nikoli opakovaně, s odstupem určité doby. Exekuci nově podléhají jen prostředky, které jsou na účtu manžela povinného ke dni, kdy se výkon rozhodnutí nebo exekuce provádí. To znamená, že budou postiženy prostředky ve výši, v jaké byly na účtu v okamžiku, kdy exekutor doručil bance příkaz k exekuci z účtu manžela povinného. Toto omezení se vztahuje na exekuční řízení nařízené po 1. 7. 2021.

Jak z kolotoče exekucí ven? Jak exekuce zastavit jednou provždy?

Chráněný účet je jistě významným krokem pro dlužníky v exekucích. Přináší jim určitou finanční jistotu a nejsou jim zabaveny peníze, které jsou určeny výhradně pro ně a jejich základní životní potřeby. Jak dlouho ale dlužník v exekucích zůstane? Uhradí je za rok, dva, či desítky let? I když se dlužníci snaží, nemusejí exekuce uhradit do konce života. Úroky, odměny exekutorů, a jiné náklady neustále rostou. Možností, jak z bludného kruhu ven, může být oddlužení.

Pokud byste chtěli vědět více o chráněném účtu, insolvenci nebo potřebujete pomoci zjistit vaše dluhy či exekuce, rádi vám pomůžeme.

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pomohli jsme 15 276 lidem z dluhů ve výši 14 133 990 701 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky

   • PF 2023 AK Mgr. Martin Ludvík
   • PF 2023

    Krásné Vánoce a úspěšný start nového roku 2023! Mějte na paměti, že každá následující minuta je příležitostí k tomu něco změnit. » Jak dodržet novoroční předsevzetí? 💡 

   • Vyšší nezabavitelná částka 2023 je reakcí na životní náklady rodin dlužníků a jejich vyživované osoby
   • Nezabavitelná částka 2023 – vláda schválila zvýšení

    Vláda ve středu 21. 12. 2022 schválila úpravu nezabavitelné částky na rok 2023. Od 1. 1. 2023 se změní také koeficient pro její výpočet. Změna se týká až 700 00 dlužníků. V insolvenci a exekuci jim tak po provedení srážek zůstane více peněz. Když k dlužníkům připočteme i jejich rodiny, bude mít změna přímý dopad na živobytí až 1 500 000 lidí. Nárůst nákladů na energie a bydlení se […]