Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Nezabavitelná částka a její úloha v exekuci a insolvenci

Co je nezabavitelná částka a jak se s ní pracuje v exekuci a insolvenci? Co výši nezabavitelné částky ovlivňuje a jak se vypočítá? Kdy dochází ke změnám v nezabavitelných částkách a jak postupovat, když se nezabavitelná částka změní? Jak změna nezabavitelné částky ovlivní insolvenci? Může jí ohrozit?

Co je nezabavitelná částka

S pojmem nezabavitelná částka se setkáváme při provádění srážek ze mzdy nebo jiných příjmů dlužníka v exekuci nebo insolvenci. Provádění srážek je postup, kterým se ze mzdy a jiných příjmů dlužníka získávají prostředky pro potřeby exekuce nebo pro splátky v insolvenci. Nezabavitelná částka je částka, která dlužníkovi z jeho měsíčních příjmů nesmí být sražena a zůstává mu k jeho potřebě.

Nezabavitelná částka pro rok 2024

Nezabavitelnou částku ovlivňuje výše životního minima, normativní náklady na bydlení a počet osob, kterým je dlužník povinen poskytovat výživné.

K poslední změně nezabavitelné částky došlo 1. 1. 2024, přičemž částka životního minima činí aktuálně 4 860 Kč a normativní náklady na bydlení pro účel výpočtu nezabavitelné částky 14 197 Kč. Základní nezabavitelné minimum při exekuci nebo insolvenci je pak stanoveno na 12 705 Kč pro jednotlivce a za každou vyživovanou osobu dalších 3 176 Kč.

Výpočet nezabavitelné částky

Výpočet nezabavitelné částky a její výši ovlivňují tři faktory:

  • výše životního minima
  • výše normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v obci od 50 do 100 tisíc obyvatel
  • počet osob, kterým je dlužník povinen poskytovat výživné

nezabavitelná částka se zvýšilaCelková nezabavitelná částka se vypočte jako součet nezabavitelné částky na osobu povinného, nezabavitelné částky na jeho manžela a na osoby, kterým je dlužník povinen poskytovat výživné.

Nezabavitelná částka na osobu povinného se vypočítává jako úhrn 2/3 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení.

Nezabavitelné částky na manžela i nezabavitelné částky na vyživované osoby (děti) se vypočítávají jako 1/4 ze základní nezabavitelné částky. Letos to je 3 176 Kč na každou vyživovanou osobu.

Použití nezabavitelné částky v exekuci a insolvenci

Nezabavitelná částka a její výše je důležitá v exekuci i insolvenci. Nezabavitelná částka v exekuci se používá v případě, kdy je proti povinnému nařízena exekuce v podobě srážek ze mzdy a jiných příjmů. Výše nezabavitelné částky ovlivňuje množství peněz, které povinnému v exekuci z jeho příjmů zůstávají. Existuje ovšem i částka, nad kterou se sráží bez omezení, a ta činí 28 585,50 KčNezabavitelné minimum se naposledy změnilo 1. 1. 2024, a tudíž se liší od výpočtů nezabavitelné částky 2023.

Čím vyšší nezabavitelná částka, tím nižší splátka v insolvenci

Nezabavitelná částka v insolvenci je důležitá v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře. Při splátkovém kalendáři dlužník ze svých příjmů hradí měsíční splátky pro potřeby oddlužení. Výše splátek se až na výjimky určuje stejným postupem – srážkami ze mzdy a jiných příjmů dlužníka. Výše nezabavitelné částky tak přímo ovlivňuje výši splátky v oddlužení. Čím je vyšší, tím bude splátka v insolvenci nižší a naopak.

Chci konzultaci zdarma

Kdy se nezabavitelné částky mění a proč

Proč se mění každý rok nezabavitelná částka?Nezabavitelná částka se mění. Mění se nejčastěji jednou ročně, a to při úpravě částky odpovídající normativním nákladům na bydlení. Vláda každoročně ke konci kalendářního roku přehodnocuje výši normativních nákladů na bydlení a upravuje ji pro další kalendářní rok. Zpravidla částku normativních nákladů na bydlení s ohledem na růst cen bydlení zvyšuje. A to způsobí zvýšení nezabavitelné částky.

Nezabavitelná částka se mění i v případě, kdy dojde ke zvýšení (nebo snížení) životního minima. Životní minimum se nemění pravidelně, pouze v případech, kdy dojde ke změně zákona, v němž je životní minimum stanoveno. Poslední okolností, která přímo ovlivní výši nezabavitelné částky, je počet vyživovaných osob. Pokud dojde ke zvýšení nebo snížení počtu vyživovaných osob, změní se i celková nezabavitelná částka dlužníka.

Jak může změna nezabavitelné částky ovlivnit insolvenci a jak se na to připravit

Změna nezabavitelné částky může ovlivnit průběh insolvence. Nebo ji dokonce ohrozit. Zvýší-li se nezabavitelná částka, sníží se část příjmů použitelná po provedení srážek na splátky v insolvenci. Snížení splátek může být i takové, že splátky v insolvenci nebudou dosahovat zákonem požadované minimální výše. A v tomto případě reálně hrozí, že insolvence bude dlužníkovi zrušena pro její neplnění.

V jakém případě může být insolvence zrušena?

O zrušení insolvence rozhoduje vždy soud a jedním z důvodů pro její zrušení je i neplnění oddlužení dlužníkem v povinné minimální výši. Minimální výše měsíční úhrady v oddlužení je stanovena jako součet měsíční odměny insolvenčního správce spolu se stejně vysokou částkou věřitelům a pravidelným výživným, má-li jej dlužník povinnost hradit.

U insolvencí, které byly povoleny před 1. 6. 2019, se minimální výše plnění nesleduje. Platí ale, že insolvence může být zrušena, pokud se ukáže, že dlužník není schopen v oddlužení zaplatit nezajištěným věřitelům alespoň 30 % z hodnoty jejich pohledávek.

Jak se bránit proti zrušení oddlužení?

Jedinou účinnou obranou proti hrozícímu zrušení insolvence je navýšení příjmů dlužníka (a tím i zvýšení splátky v oddlužení) tak, aby oddlužení bylo plněno na povinnou minimální měsíční výši nebo na povinnou minimální hranici plnění oddlužení.

Příjmy lze navýšit různými způsoby, zpravidla zvýšením mzdy, nebo obstaráním dalšího zdroje příjmů. V situaci, kdy nejde zvýšit příjem dlužníka, ani není možno si obstarat jiný doplňující zdroj příjmů, je často využívána možnost příspěvku na oddlužení dlužníka od jiné osoby.

Darovací smlouva v insolvenci

Darovací smlouva v oddlužení je jedním ze způsobů jak zvýšit příjmy dlužníka a plnit podmínky oddlužení. Jedná se o smlouvu mezi dlužníkem a jinou, další osobou (dárcem). Tato osoba se zaváže, že bude dlužníkovi po dobu jeho insolvence přispívat na jeho insolvenci pravidelnou měsíční částkou (darem). Tímto způsobem se zvýší příjmy dlužníka tak, aby oddlužení bylo plněno v zákonem požadované minimální výši, a odvrátí se jeho hrozící zrušení.

Potřebujete vědět více informací o nezabavitelné částce v oddlužení? Nevíte, jak sepsat darovací smlouvu? Jste v insolvenci a hledáte právní pomoc? Rádi Vám pomůžeme. Stačí se obrátit na naše insolvenční poradce a domluvit si nezávaznou konzultaci.

Zdroje: Nařízení vlády o způsobu výpočtu nezabavitelné částky, Zákon o životním a existenčním minimu

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.