Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Exekutor obstavil účet. Jak se dostat k nezabavitelné částce?

Nezbývá vám v exekuci nezabavitelné minimum? Máte srážky ze mzdy, a přesto v exekuci obstavený účet? Co je souběh exekucí a jak může dlužníka postihnout? Jak postupovat, aby mi vždy zůstalo nezabavitelné minimum? Kolik je nezabavitelné minimum? Co dělat po obstavení účtu, abych se dostal k prostředkům na něm? Kolik mi může být vyplaceno z obstaveného účtu?

Nezbývá vám v exekuci nezabavitelné minimum?

exekutor zablokoval účetČastým jevem u dlužníků v exekuci je situace, kdy jim nezbývá tzv. nezabavitelná částka. Nezabavitelná částka je zákonem určená, v exekuci nepostižitelná část pravidelných měsíčních příjmů dlužníka. Pokud dlužníku nezabavitelná částka v exekuci nezůstává, je dlužník v situaci, kdy mu nezbývají žádné prostředky z jeho pravidelných příjmů, i když má na jejich nezabavitelnou část zákonný nárok.

Souběh několika způsobů provádění exekuce

Jak je možné, že taková situace nastane? Důvodem je souběh několika způsobů provádění exekuce exekutorem, a to souběh exekuce v podobě srážek ze mzdy a jiných příjmů a exekuce v podobě přikázáním pohledávky – obstavením bankovního účtu dlužníka.

Máte srážky ze mzdy, a přesto v exekuci obstavený účet?

Srážky ze mzdy nebo jiných příjmů jsou způsobem provedení exekuce nebo výkonu rozhodnutí, kdy je plátci mzdy či jiných příjmů dlužníka nařízeno, aby prováděl z těchto příjmů srážky dle zákonem nastavených pravidel. Srážky se odvádí exekutorovi a dlužníkovi zbývá tzv. nezabavitelná částka.

Vedle toho přikázání pohledávky z účtu peněžního ústavu (tzv. obstavení bankovního účtu dlužníka) je jiným, dalším způsobem provádění exekuce či výkonu rozhodnutí, kdy je cílem postihnout jakákoli jiná peněžní plnění, která by dlužník – majitel bankovního účtu mohl na svůj bankovní účet dostat.

Fakticky se jedná o dva různé způsoby provádění exekuce vůči dlužníkovi. Které jsou často prováděny souběžně.

Co je souběh exekucí a jak může dlužníka postihnout?

Souběh exekucí, respektive způsobů provádění exekuce, je situace, kdy je exekuce vůči povinnému dlužníkovi vedena hned několika různými způsoby. Výčet možných způsobů exekuce stavoví zákon (občanský soudní řádexekuční řád) a v zásadě platí, že exekuci může exekutor vést vůči povinnému dlužníkovi jakýmkoli možným způsobem. Tedy i několika způsoby současně. A tím dochází k souběhu několika způsobu exekuce vedené vůči dlužníkovi.

Exekutor může provádět srážky z příjmu i obstavit účet

Souběh exekuce formou srážek ze mzdy a jiných příjmů a exekuce formou přikázání pohledávky z účtu vedeného peněžním ústavem (tzv. obstavení bankovního účtu), je častý, jejich kombinace ale může postihnout povinného dlužníka nad rámec stanovený zákonem.

Právní úprava srážek ze mzdy a jiných příjmů garantuje, aby dlužníkovi zbyla z jeho příjmů minimálně nezabavitelná částka. Pokud je tato částka zaslána na bankovní účet, jenž je obstavený, může dojít k tomu, že dlužník nemůže disponovat ani s nezabavitelnou částkou. Neboť účet je obstaven celý, v rozsahu všech peněžních plnění, které na něj dorazí.

Tímto dochází k faktickému dvojímu postižení příjmů dlužníka v exekuci.

Jak postupovat, aby dlužníkovi vždy zůstalo nezabavitelné minimum?

nezabavitelná částka v oddluženíNaštěstí současná právní úprava počítá s efektem dvojího postižení příjmů dlužníka v exekuci a poskytuje dlužníkovi možnost, jak se tomuto negativnímu jevu vyhnout. Účinnou ochranu příjmů dlužníka vůči dvojímu postižení v exekuci poskytuje tzv. chráněný účet.

Chráněný účet je zákonem definovaný bankovní účet, u něhož je vyloučena exekuce formou přikázání pohledávky z účtu vedeného u peněžního ústavu, tedy je zakázáno tzv. obstavení účtu. Dlužník může volně disponovat s prostředky na chráněném účtu. 

Na chráněný účet je zasílána tzv. nezabavitelná částka dlužníka

Důležitým pravidlem pro správné užívání chráněného účtu dlužníkem je to, že jsou na něj poukazovány jen takové finanční prostředky, které jsou buď již postiženy exekucí formou srážek ze mzdy či jiných příjmů, nebo které exekuci nepodléhají vůbec. Tím je zajištěno, že se na chráněném účtu nevyskytují prostředky „před exekucí“, jež by měly sloužit k uspokojení pohledávek věřitelů.

Je-li na chráněný účet zaslána část mzdy či příjmů dlužníka po provedení srážek z nich, tedy tzv. nezabavitelná částka, může dlužník s nezabavitelnou částkou disponovat a nedochází k dvojímu postižení této části příjmů dlužníka.

Chci konzultaci zdarma

Kolik je nezabavitelné minimum?

Nezabavitelná částka není stanovena jako absolutní číslo, je vypočítávána z každého měsíčního příjmu dlužníka individuálně. Způsob výpočtu nezabavitelné částky stanoví právní předpis – nařízení vlády číslo 595/2006 Sb.

K výpočtu nezabavitelné částky je možno použít taky různých kalkulaček na veřejně dostupných internetových stránkách, například kalkulačka pro výpočet srážek ze mzdy uveřejněná na internetových stránkách Exekutorské komory ČR.

Co dělat po obstavení účtu, abych se dostal k prostředkům na něm?

Je-li v exekuci obstaven bankovní účet povinného dlužníka, má tento dvě možnosti, jak se dostat k prostředkům na něm.

  • Požádat banku o zřízení tzv. chráněného účtu

Každý dlužník, proti němuž je vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí, má právo na zřízení chráněného účtu. Chráněný účet je účtem, který nemůže být obstaven a na nějž jsou zasílány prostředky po již provedené exekuci či z ní vyloučené. Zřízením chráněného účtu získá dlužník přístup ke všem budoucím platbám, které na něj dorazí, bez obav z možného obstavení účtu.

Každý občan má právo na zřízení jednoho chráněného účtu. Nemůže tedy využít chráněného účtu pro všechny své bankovní účty. Navíc se ochrana proti dvojí exekuci nevztahuje na prostředky, které na účtu byly před jeho změnou na chráněný účet. V těchto situacích nezbývá dlužníkovi, než využít možností právní obrany proti obstavení účtu a postižení prostředků na něm.

  • Právní obrana proti obstavení účtu

Právní obrana proti obstavení účtu je druhým způsobem, jak získat dispozici s prostředky na obstaveném účtu. Možnosti právní obrany má dlužník omezené, zejména pokud je exekuce nařízena oprávněně. Důležitým právem povinného dlužníka je, že dlužník může požádat o výplatu jednorázového plnění z prostředků deponovaných na obstaveném účtu.

Kolik mi může být vyplaceno z obstaveného účtu?

Částka k jednorázové výplatě z účtu postiženého přikázáním pohledávky je stanovena na trojnásobek životního minima jednotlivce. Životní minimum stanoví zákon o životním minimu a aktuální výše životního minima činí 4 860 Kč.

Právo na výplatu jednorázové dávky má jen dlužník – fyzická osoba. Pokud má dlužník u peněžního ústavu více účtů, bude vyplacena jednorázová částka jen z jednoho z nich. To nebrání dlužníkovi požádat o výplatu jednorázové částky u každého peněžního ústavu, u nějž má veden účet, má-li dlužník více účtu vedených u více peněžních ústavů.

Jak vyřešit dluhy a exekuce jednou provždy?

Pokud vás trápí dluhy a exekuce, případně již srážky ze mzdy či obstavený účet, je vhodné začít exekuce řešit. Možností je insolvence neboli oddlužení, díky kterému se exekuce zastaví a splácíte jednu měsíční splátku. Jak zahájit oddlužení? Je třeba advokátem vypracovat návrh na povolení oddlužení a zaslat na soud. Do tří pracovních dní bude dlužník zveřejněn v insolvenčním rejstříku a exekutoři již na něj nemohou.

Rádi vám se vším pomůžeme! Stačí kontaktovat naše zkušené kolegy, kteří vás celým procesem provedou.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.