Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Chráněný účet pro lidi v exekuci

Exekutor může postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí jakýkoli účet dlužníka a vůbec nerozlišuje, jaké prostředky na něj dorazily. Často tak exekutor postihne prostředky, které již dříve postihla jiná exekuce nebo které jsou nezabavitelnou částkou dlužníka. Banky proto začaly zřizovat tzv. účet pro dlužníky neboli bankovní účet, na který nemůže exekuce.

Mám exekuci a potřebuji účet. Účet, na který nemůže exekuce. Řešením je chráněný účet pro dlužníky.

Chráněný bankovní účet pro lidi v exekuci!

Banky zřizují tzv. chráněné účty – nezabavitelná částka dlužníka je zde skutečně chráněna a nepodléhá exekuci ani další exekuci v pořadí. Účet chráněný před exekucí však za vás nevyřeší problém s dluhy. Šanci uchránit si část peněz pomocí chráněného účtu existuje, ale nikoho to exekucí nezbaví. Stojí za to vědět, jaké výhody má oddlužení oproti exekuci.

Jaké jsou výhody chráněného účtu?

Chráněný účet je banka povinna zřídit a vést bez poplatků. Prostředky, které jsou na chráněný účet poukazovány, nelze postihnout exekucemi. Tím se zamezí dvojímu či vícerému opakovanému postižení peněz dlužníka, ke kterému dosud v exekuci často docházelo. Nezabavitelná částka dlužníka tak bude důsledně chráněna. Dlužník získá větší jistotu a také se sníží riziko jeho případného zadlužování u lichvářů.

Máte účet v exekuci? A chcete bankovní účet, na který nemůže exekutor?

Mám exekuci a potřebuji účet

Jak zřídit chráněný účet pro dlužníky?

 • Chráněný účet si mohou zřídit občané s exekucemi od roku 2021 a nelze na něj nařídit výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky. Zažádat mohou pouze fyzické osoby. Každý občan (fyzická osoba) může mít jen jeden chráněný účet. Chráněných účtů nelze zřídit více.
 • Žádost o založení chráněného účtu lze podat po doručení usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky. Banka je povinna zřídit chráněný účet do 5 pracovních dnů ode dne, kdy o něj dlužník požádá.
 • Chráněný účet musí být bez poplatků za zřízení a bez poplatků za vedení. Ostatní podmínky účtu jsou stejné jako u účtu postiženého exekucí.
 • Má-li osoba více chráněných účtů, určí soud, jenž exekuci nařídil, který je ten jediný chráněný účet povinného. Ostatní budou zařazeny mezi nechráněné účty (ze kterých lze provádět výkon rozhodnutí nebo exekuci neomezeně).

Co patří mezi chráněné prostředky?

Zákon jde tak daleko, že vyjmenovává prostředky, které mají banky na chráněný účet automaticky posílat z účtu povinného postiženého exekucí.

Jde zejména o mzdu nebo podobný příjem povinného, který už byl postižen exekucí (zpravidla srážkami ze mzdy a jiných příjmů). Dále příjmy povinného z podnikání (zde je možné provádět srážky z těchto příjmů jen do výše 2/5 z nich, zbytek je chráněným příjmem). Výživné určené osobě, o kterou povinný pečuje.

Další chráněné prostředky

 • peněžité dávky sociální péče
 • dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, dávky mimořádné okamžité pomoci
 • hotovost do výše trojnásobku životního minima
 • daňový bonus
 • příspěvek na bydlení
 • jednorázové vyplácené dávky státní sociální podpory a pěstounské péče
 • pojistné plnění určené na nové bydlení či opravu obydlí

Chci konzultaci zdarma

Můžu si založit účet, když mám exekuci?

Založení účtu při exekuci je samozřejmě možné, ale musíte počítat s tím, že exekutor záhy zablokuje i ten. Exekutor se snaží získat dlužníkovy peněžní prostředky všemi zákonnými způsoby a nejčastěji k tomu využívá blokování účtu dlužníka, potažmo všech účtů, i těch nově vzniklých. Pokud chcete účet, na který nemůže exekutor, je to právě chráněný účet, nejvýhodnější bankovní účet při exekuci.

Má význam chráněný účet v insolvenci?

Pokud už máte insolvenci oficiálně schválenou a probíhá oddlužení, můžete si zřídit nový bankovní účet v kterékoli bance, který už nemusíte „chránit“ před exekutory. Další možností je nechat si původní účet, který je po schválení insolvence odblokovaný a můžete jej dále využívat, jak jste byli zvyklí.

Banka posílá prostředky na chráněný účet automaticky

Všechny chráněné prostředky, které dorazí na postižený účet (původní účet na který je nařízena exekuce) po zřízení chráněného účtu, banky automaticky přeposílají na nově zřízený chráněný účet. Prostředky převede banka na chráněný účet týž den, kdy dorazily na postižený účet.

Půjde nejčastěji o prostředky dlužníka zasílané zaměstnavatelem, plátcem výživného na dítě, které má v péči povinný, prostředky z podnikatelské činnosti povinného, nepostižitelné příjmy a dávky vyplácené státními institucemi a úřady.

Odesílatel chráněných prostředků je povinen vystavit potvrzení

K identifikaci účtů, ze kterých jsou chráněné prostředky posílány, jsou povinni odesílatelé vystavit povinnému nebo soudu potvrzení. Ten jej předá bance, aby tato mohla snadno identifikovat účet a odesílatele k automatickému přeposílání chráněných prostředků na chráněný účet.

Chráněný účet v insolvenci nemá význam. Je určen pro platby a výběr z účtu při exekuci.

Odesílatelé chráněných prostředků (dlužníci z chráněných příjmů) musí od vystavení potvrzení vyplácet jen chráněné pohledávky (prostředky, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí). Nic jiného. Podrobnosti o chráněném účtu najdete u ČNB.

Je možný výběr z účtu při exekuci?

Výběr z obstaveného účtu je možný jen za konkrétních podmínek jako jednorázová výplata. Výše jednorázové dávky, která se může vyplatit z účtu povinného postiženého výkonem rozhodnutí nebo exekucí, činí trojnásobek životního minima platného ke dni, kdy se exekuce provádí. V roce 2024 činí životní minimum 4 860 Kč, jednorázová výplata z účtu povinného tedy může být 14 580 Kč.

A co účet manžela?

Výkon rozhodnutí a exekuci lze na účet manžela povinného provést jen jednou. Nikoli opakovaně, s odstupem určité doby. Exekuci podléhají jen peníze, které jsou na účtu manžela povinného ke dni, kdy se výkon rozhodnutí nebo exekuce provádí. Postiženy budou všechny prostředky ve výši, v jaké byly na účtu v okamžiku, kdy exekutor doručil bance příkaz k exekuci z účtu manžela povinného. Toto omezení se vztahuje na exekuční řízení vzniklé po 1. 7. 2021.

Existuje povinnost exekutora odblokovat účet?

Ano, exekutor má povinnost po ukončení exekuce vyzvat banku ke zrušení blokace účtu. Není však určena konkrétní lhůta, dokdy by tak měl učinit. Předpokládá se, že by tak měl činit bez vyzvání a bezodkladně. Pokud chce dlužník tento proces urychlit, může sám podat návrh na zastavení exekuce.

Jak z kolotoče exekucí ven?

Chráněný účet je určitou finanční jistotou pro dlužníky v exekucích. Ale na jak dlouho? Peníze na jejich základní životní potřeby sice nezabaví, ale kdy exekuce skončí? Za rok, dva, či desítky let? I když se dlužníci snaží, nemusejí exekuce uhradit do konce života. Úroky, odměny exekutorů a jiné náklady neustále rostou. Možností, jak z bludného kruhu ven, může být oddlužení.

Pokud byste chtěli vědět více o chráněném účtu, insolvenci nebo potřebujete pomoci zjistit vaše dluhy či exekuce, rádi vám pomůžeme.

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.