Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Co exekutor může po zahájení insolvenčního řízení

Co exekutor může po zahájení insolvenčního řízení ještě činit a co už nikoliv? Jaký je rozdíl mezi nařízením a provedením exekuce? Jak postupovat po splnění oddlužení vůči starým exekucím?

pozor na exekutoryMnozí dlužníci se domnívají, že po zahájení insolvenčního řízení jsou před exekutory absolutně chráněni. Opak je pravdou, protože exekutor má i přes zahájené insolvenční řízení určité možnosti, jak v exekuci pokračovat nebo ji nařídit.

Začátek insolvenčního řízení

V okamžiku, kdy je na základě insolvenčního návrhu dlužníka v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení, se možnosti exekutora k vymáhání dluhu značně zužují.

Exekutor po zahájení insolvenčního řízení nemůže:

 • zřídit exekutorské zástavní právo k nemovitým věcem náležejícím do majetkové podstaty,
 • provádět exekuci na majetek dlužníka nebo jiný majetek náležející do majetkové podstaty, tj. provádět bezprostředně exekuce postihující majetek dlužníka,
 • prodat nemovitost v dražbě,
 • prodat movité věci a výtěžek použít na úhradu dluhu,
 • srazit peníze z bankovního účtu na úhradu dluhu.

Exekutor může po zahájení insolvenčního řízení:

Exekutor může provádět tzv. zajišťovací úkony, jimiž jsou úkony směřující k zajištění majetkové podstaty dlužníka. Zejména může:

 • provádět srážky ze mzdy nebo jiných příjmů, tyto srážky budou i nadále prováděny, budou však zaměstnavatelem nebo přímo exekutorem deponovány,
 • zajistit movité věci jejich soupisem do soupisu majetku v exekuci, nebo
 • zablokovat bankovní účet dlužníka.

Pokud těmito úkony získá exekutor nějaké prostředky (např. peníze z účtu nebo ze srážek ze mzdy), nesmí je použít pro exekuci (například poslat věřiteli) a nadále musí vyčkat na výsledek insolvenčního řízení. V případě povolení insolvence a následně jeho schválení některým ze zákonných způsobů, budou exekutorem zajištěné prostředky zahrnuty do majetkové podstaty dlužníka a použity na úhradu jeho dluhů v oddlužení.

Do kdy lze exekuci ještě nařídit?

I po zahájení insolvenčního řízení může exekutor nařídit (= zahájit) novou exekuci. A to pro dluhy, které vznikly před zahájením insolvenčního řízení. Nejpozději lze exekuci nařídit do vydání rozhodnutí, kterým insolvenční soud zjišťuje tzv. úpadek dlužníka (rozhodnutí o úpadku). Nařízením exekuce ještě nedochází k postihu majetku a není jím stanoven konkrétní způsob provedení exekuce, nemá tak přímý vliv na majetek dlužníka.

V okamžiku, kdy bude v insolvenčním řízení soudem vydáno i rozhodnutí o úpadku, nemůže již žádný exekutor exekuci ani nařídit, ani provést. Toto omezení se týká dluhů, které dlužníkovi vznikly před zahájením insolvenčního řízení. Pokud do doby vydání rozhodnutí o povolení úpadku žádná exekuce nařízena nebyla, po rozhodnutí o úpadku již ani nebude.

Pozor na nové dluhy a exekuce během oddlužení

Situace, která by se neměla stávat, ale bohužel se občas stává, je vznik nových dluhů během samotného oddlužení (nejčastěji při oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty, protože toto trvá významně déle). Pokud dlužník soudem schválený splátkový kalendář nezvládá a vznikají mu nové dluhy po splatnosti (např. z podnikání, na energiích, nájmu atd.), může nový věřitel dluh vymáhat i exekučně, a to bez omezení, která jsou uvedena výše pro dluhy vzniklé před zahájením insolvenčního řízení.

Vznik nového dluhu po splatnosti (a jeho vymáhání v exekuci) během oddlužení splátkovým kalendářem je navíc důvodem pro zrušení oddlužení. Při zrušení oddlužení soud nevydá dlužníkovi osvobození od placení zbylých dluhů, neboť dlužník oddlužení nesplnil. 

Oddlužení mám úspěšně za sebou, co dál?

Po ukončení insolvenčního řízení (a úspěšném splnění oddlužení) soud vydá bez dalšího osvobození od povinnosti hradit v oddlužení nesplacené dluhy. Exekutor zpravidla v tomto okamžiku dosud vedené exekuce zastaví. Neučiní-li tak z vlastního rozhodnutí, je na dlužníkovi, aby navrhl zastavení exekuce exekutorovi spolu s okresním soudem, který o exekuci rozhodl.

Jedině tak se dlužník vyhne situaci, kdy exekutor po skončení insolvenčního řízení a osvobození od placení zbylých dluhů znovu nařídí srážky ze mzdy, bude požadovat prodej majetku dlužníka nebo zablokuje bankovní účet (za účelem vymáhání dluhu, který byl zahrnut do oddlužení). Pokud dlužník v tomto případě nepodá návrh na zastavení exekuce, exekutor může v exekuci (protiprávně) pokračovat. Nevíte si rady, jak exekuci zastavit? Obraťte se na nás!

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.