Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Exekuce na majetek ve společném jmění manželů. Pomůže předmanželská smlouva?

Od ledna 2014 mají manželé, popřípadě snoubenci, více možností, jak si sjednat rozsah společného jmění a jak ho spravovat. Pokud se manželé rozhodnou, že si majetkové poměry upraví jinak, než jak stanovuje občanský zákoník, musejí mezi sebou uzavřít písemnou smlouvu. Od července 2015 jsou tyto smlouvy důležité i pro případné exekuční řízení. Jak?

Dohoda o rozsahu majetku v SJM

V článku Vypořádání majetku po rozvodu podle nového občanského zákoníku jste se mohli dočíst, co spadá a co nespadá do SJM podle občanského zákoníku. Nyní se podíváme na to, v jakém rozsahu lze postihnout majetek v SJM pro dluhy, které vznikly během manželství.

Dluhy vzniklé během manželství jsou v zásadě i součástí společného jmění manželů (dále jen „SJM“), lze je tedy vymáhat mimo jiné i z majetku v SJM. Proto je velmi důležité zjistit, který majetek do SJM spadá a který již nikoliv, přičemž rozsah SJM lze smluvně manžely sjednat. Do června 2015 k takové dohodě exekSJMutor při výkonu exekuce nepřihlížel, mohl tak postihnout všechen majetek, který do SJM nespadal jenom z důvodu smluvního ujednání o zúžení. To se nyní mění a exekutor za určitých podmínek musí k této dohodě ze zákona přihlédnout, tzn. nesmí za určitých podmínek postihnout majetek, který je smluvně ze SJM vyloučen.

Manželé jsou v zásadě neomezeni ve volbě, jak vytvořit a následně spravovat majetek v SJM. Mohou si zvolit režim oddělených jmění, režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství, případně režim rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu (dále jen „dohoda“).

Zápis dohody do veřejného seznamu

podpis smlouvy

Tato dohoda vyžaduje vždy formu notářského zápisu, jinak se jí nelze vůči věřitelům ani jiným osobám dovolávat. Dohodu lze následně zapsat do veřejného seznamu (Seznamu listin o manželském majetkovém režimu), který vede Notářská komora České republiky. O zápis do tohoto seznamu musí požádat oba manželé (případně snoubenci), případně lze zápis do seznamu sjednat přímo v dohodě upravující SJM. Věřitelé tak z tohoto seznamu mohou za poplatek 30 Kč vč. DPH zjistit, jestli byl majetkový režim man

želů smluvně upraven, zda byl ohledně tohoto režimu soudem vydán rozsudek a do jaké míry je zákonný režim měněn. Pro věřitele je tato informace důležitá, jelikož vymezuje rozsah majetku, ze kterého může svou pohledávku vymáhat. Pokud se tedy manželé dohodnou pro zúžení SJM, může svou pohledávku vymáhat pouze z majetku, který do SJM po zúžení spadá (nelze tak postihnout majetek, který byl ze SJM smluvně vyloučen).

Zápis do veřejného seznamu je důležitý minimálně z jednoho důvodu, a to pro případnou exekuci. K dohodě o změně rozsahu SJM musí exekutor přihlížet tehdy, pokud je tato dohoda zapsána do veřejného seznamu a zároveň pokud dluh vznikl až poté, kdy byl tento zápis do seznamu proveden. Pokud nebude dohoda zapsána do seznamu, nemůže mít vůči věřiteli žádné účinky.

Podnikání jednoho z manželů

Pokud tak manželé tímto způsobem chtějí uchránit majetek např. před podnikáním jednoho z manželů a s tím spojeným rizikem, měli by si majetkový režim sjednat odchylně od zákona ještě před zahájením podnikání jednoho z manželů. Rovněž pak musí požádat o zápis této dohody do veřejného seznamu u Notářské komory ČR, aby byla dohoda účinná i vůči všem budoucím věřitelům. Od okamžiku, kdy je dohoda zapsána v seznamu, je majetek smluvně vyloučený ze SJM chráněn před věřiteli podnikajícího manžela. Pokud ale dluh vznikl ještě před zápisem této dohody do seznamu, exekutor k úpravě SJM přihlédne pouze se souhlasem věřitele. Pokud ale věřitel nesouhlasí (a zpravidla taky souhlasit nebude), může exekutor postihnout veškerý majetek, který do společného jmění manželů nepatří jen z důvodu, že byl dohodou rozsah SJM např. zúžen.

Pro zjištění, který majetek ze smluvně upraveného SJM může exekutor postihnout a který nikoliv, je tedy důležité, zda je dohoda o úpravě SJM zapsána v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, a dále zda dluh vznikl před, anebo po tomto zápisu.

Nevíme, kdy vznikl dluh…

V praxi však může nastat situace, kdy dlužník ani věřitel opravdu neví, kdy závazek vznikl. Právní úprava se zde staví na stranu věřitele. V takovém případě se totiž má za to, že závazek vznikl před zápisem smlouvy do seznamu, tzn. exekutor nemusí k zúžení SJM nijak přihlížet a postihnout i ten majetek, který v SJM není jenom z důvodu této dohody. Dlužník má možnost dovolat se úpravy SJM jedině tehdy, pokud prokáže vznik závazku až po zápisu dohody o úpravě SJM do veřejného seznamu.

Závěrem tak lze říct, že předmanželskou smlouvou lze nyní opravdu majetek nabytý během manželství, který je součástí SJM, ochránit například smlouvou o zúžení SJM. Podmínkou je zápis této smlouvy do veřejného seznamu.

Autor: Mgr. Vladimíra Fojtů, 19. 8. 2015

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Pomohli jsme 10 076 lidem z dluhů ve výši 10 587 843 849 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky

Insolvenční den aneb vše o insolvenci

Nevíte, zda splňujete podmínky pro oddlužení? Máte dotazy ohledně insolvence? Připravili jsme pro vás Den otevřených dveří na pobočkách naší advokátní kanceláře. Zeptejte se zdarma na vše, co vás zajímá! Těšíme se na Vás!

Insolvenční specialista

Zajímavá pracovní příležitost

Hledáme novou posilu do našeho týmu insolvenčních specialistů. Dlouhodobá spolupráce, pružná pracovní doba, zajímavé finanční ohodnocení. Přidej se k nám a pomáhej s námi lidem!