Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Mohu si založit účet v bance, když mám exekuci?

Je možno založit si účet v bance, pokud mám exekuci? Splácím řádně exekuci. Může mi exekutor obstavit účet? Může exekutor obstavit účet mé manželce, pokud budu v exekuci? Jak mi pomůže, když si v exekuci založím nový účet u jiné banky? Odpovědi na uvedené otázky naleznete níže.

Je možné založit si účet v bance, pokud mám exekuci?

Založení nového bankovního účtu v exekuci – pomůže to?Ano, je to možné. Zahájení exekuce a její vedení proti dlužníkovi dlužníka nijak neomezuje v tom, založit si nový či další účet u jakékoli bankovní instituce. Je však potřeba počítat s tím, že exekutor může nechat obstavit i tento nový účet. Je jen na něm, zda toto udělá a účet obstaví.

Nový účet exekutorovi neuteče

Pokud si však dlužník myslí, že takto exekutorovi uteče a bude mít peníze chráněny na novém účtu, opak je pravdou. Téměř vždy si exekutor najde nový účet a zablokuje mu i tento. Zablokování účtu je jednou z možností, jak se exekutor domáhá úhrady dluhu, proto má k dispozici mechanismy, které mu toto velmi dobře hlídají.

Další možností, jak exekutor vymáhá dluhy, je nařízení exekučních srážek z platu dlužníka nebo může přistoupit k zabavení majetku dlužníka v místě jeho bydliště. Exekutor může využít všech možností, jak vymáhat dluhy, najednou.

Z účtu je možné vybrat až trojnásobek životního minima

Pokud má dlužník na zablokovaném účtu peníze, má možnost požádat banku o jednorázové vyplacení trojnásobku životního minima. Pokud má dlužník více účtů, vyplácí se trojnásobek životního minima opět pouze jednou. Výplatu trojnásobku životního minima provádí přímo banka na základě žádosti povinného dlužníka. Životní minimum aktuálně činí 4 620 Kč, jednorázová výplata pro dlužníka tedy 13 860 Kč.

Vhodným řešením je založit si chráněný účet

v exekuci pomůže chráněný účet

Od 1. 4. 2021 mají dlužníci v exekucích možnost založit si tzv. chráněný účet, který jim umožní ochránit před exekutory jejich nezabavitelnou částku a prostředky, které již dříve byly postiženy jinou exekucí. Do této doby mohl exekutor postihnout jakékoli prostředky a vůbec se neřešilo, o jaké peníze se jedná.

Konec opakovanému postižení prostředků dlužníka

V praxi často docházelo ke dvojímu či vícerému opakovanému postižení prostředků dlužníka. Díky chráněnému účtu budou dlužníci více v v klidu, nebudou se obávat o peníze na své živobytí a nebudou se muset zbytečně zadlužit u lichvářských společností. Každý dlužník může mít zřízen jeden chráněný účet. 

Splácím řádně exekuci. Může mi exekutor obstavit účet?

Ano, může. Platná právní úprava umožňuje exekutorovi, aby vedl exekuci kterýmkoli ze zákonných způsobů. To znamená, že je jen na exekutorovi, zda se rozhodne využít více způsobů exekuce či nikoli.

Dohoda mezi dlužníkem a exekutorem znamená z pohledu práva pouze dohodu na jednom z možných způsobu splácení vykonatelné pohledávky dlužníkem. Nebrání exekutorovi nijak, zejména ne právně, v tom, aby současně využil i ostatních způsobů exekuce. Kdykoli to uzná za vhodné.

Chci konzultaci zdarma

Může exekutor obstavit účet mé manželce, pokud budu v exekuci?

Ano může. Exekuci proti povinnému (tj. dlužníkovi) může exekutor vztáhnout i na majetek manžela, který náleží do společného jmění manželů. A tím jsou zcela jistě i prostředky na účtu manžela povinného dlužníka. Pro exekuce nařízené po 1. 4. 2021 nelze výkon rozhodnutí a exekuci provést na účet manžela opakovaně, ale pouze jednou. Exekuci budou podléhat jen prostředky, které jsou zde ke dni, kdy se exekuce provádí.

Jak mi pomůže, když si v exekuci založím nový účet u jiné banky?

Založením dalšího, nového účtu u jiného bankovního ústavu získá povinný dlužník pouze dočasnou výhodu. Zákon totiž umožňuje exekutorovi, aby v exekuci obstavil všechny účty povinného (kromě zmíněného chráněného účtu). Bude záležet pouze na aktivitě exekutora, zda bude opakovaně vyhledávat bankovní účty povinného a jak často.

Není od věci připomenout, že řada osob, zejména zaměstnavatel a bankovní ústavy, mají zákonnou povinnost informovat exekutora o všech rozhodných okolnostech týkajících se exekuce proti povinnému dlužníku. A mezi tyto okolnosti zcela jistě patří informace o změně bankovního spojení pro zasílání mzdy, případně informace o zřízení dalšího bankovního účtu.

ZPŮSOBY PROVEDENÍ EXEKUCE
§ 58 exekučního řádu

(1) Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v tomto zákoně. Zajistit majetek k provedení exekuce lze nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství včetně příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů exekuce.

(2) Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky postupně

a) přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, a nepostačuje-li to, pak přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu,

b) přikázáním jiné peněžité pohledávky s výjimkou pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, postižením jiných majetkových práv, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovité věci nebo pozastavením řidičského oprávnění, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmena a),

c) prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých věcí, které povinný nepoužívá k bydlení sebe a své rodiny, postižením závodu nebo přikázáním pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) a b), a

d) prodejem nemovitých věcí, které povinný používá k bydlení sebe a své rodiny, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) až c).

(3) Způsob provedení exekuce určí exekutor. Na návrh povinného nebo s jeho souhlasem lze exekuci provést i v jiném pořadí, než stanoví odstavec 2 písm. a) až d).

§ 59 exekučního řádu

(1) Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést

a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů,

b) přikázáním pohledávky,

c) prodejem movitých věcí a nemovitých věcí,

d) postižením závodu,

e) správou nemovité věci,

f) pozastavením řidičského oprávnění.

(2) Způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést

a) vyklizením,

b) odebráním věci,

c) rozdělením společné věci,

d) provedením prací a výkonů.

(3) Exekuci prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést prodejem zastavených movitých věcí a nemovitých věcí.

Jak vyřešit exekuce jednou provždy? 

Možností, jak exekuce vyřešit a začít zase v klidu žít, může být oddlužení. Insolvence neboli oddlužení či osobní bankrot je legální řešení, jak vyřešit dluhy a exekuce, které dlužník není schopen splácet. Díky oddlužení bude měsíčně splácet pouze jednu splátku a za několik let (nejdéle 5) získá osvobození od neuhrazené části dluhů.

Je lepší zůstat v exekuci nebo požádat o oddlužení?  Důležité je porovnat si všechny výhody a nevýhody. Zajímá vás více o možnostech zřízení účtu během exekuce? Potřebujete pomoci s oddlužením, snížením splátek či zjištěním vašich dluhů? Neváhejte a oslovte naše insolvenčního poradce v místě vašeho bydliště. Rád s Vámi vše probere a poradí vám, jak postupovat. Domluvte si bezplatnou konzultaci.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.