Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Nepostižitelné příjmy a mimořádný příjem v insolvenci

Dlužník je při žádosti o insolvenci povinen doložit příjmy za posledních 12 měsíců. Děje se tak pomocí výplatních pásek, mzdového výměru nebo čestným prohlášením. Na jejich základě je v insolvenci vypočtena výše splátek. Ty se každý měsíc odvádějí insolvenčnímu správci pro účely oddlužení. Mimo pravidelné splátky je nutné odvádět i tzv. mimořádné příjmy.

Některé příjmy jsou v insolvenci postižitelné (lze z nich srážet pro účely oddlužení), jiné jsou nepostižitelné – zůstávají k dispozici dlužníkovi a nelze z nich strhnout insolvenční srážky. Výše srážky v oddlužení se vypočte na základě dlužníkových příjmů a dluhů, s ohledem na nezabavitelnou částku.

TIP: V článku Příjmy v insolvenci se dozvíte, jaká jsou přesná pravidla pro provádění insolvenčních srážek.

Které jsou zabavitelné příjmy v insolvenci? A co je mimořádný příjem?

Které příjmy jsou postižitelné?

 • Mzda a plat, náhrada mzdy a platu
 • Odměny z DPP a DPČ, odměny za pohotovost
 • Nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek
 • Odstupné, úrazový příplatek, stipendia, renty, odměny zastupitelů
 • Vrácený daňový přeplatek
 • Dávky podpory v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpory a pěstounské péče (které nejsou vypláceny jednorázově, s výjimkou příspěvku na bydlení)
 • Pojistné plnění z úrazových pojistek (kromě bolestného)

Které příjmy jsou nepostižitelné?

 • Výživné
 • Dávky sociální péče (např. přídavky na děti) a dávky pomoci v hmotné nouzi
 • Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na školné
 • Jednorázové dávky státní sociální podpory, porodné, pohřebné
 • Jednorázové dávky pěstounské péče
 • Stravné poskytnuté při pracovní cestě (diety)
 • Vyplacený daňový bonus
 • Pojistné plnění z majetkové i nemajetkové újmy
Pozor!
Individuální situace nastává při pobírání příspěvku na péči. O povinnosti odvádět z tohoto příjmu insolvenční srážky rozhoduje soud. Jestliže péče o osobu dlužníkovi znemožňuje mít příjem ze zaměstnání, je příspěvek na péči považován za náhradu mzdy, tedy je postižitelný.
Pozornost je vhodné věnovat i sirotčímu důchodu. Ten je brán v úvahu, pouze pokud náleží přímo dlužníkovi. Pokud je sirotčí důchod dítěte zasílán na účet rodiče v oddlužení, tento důchod nespadá pod příjmy dlužníka a nepodléhá srážkám.

Chci konzultaci zdarma

Mimořádný příjem v insolvenci

Mimořádné příjmy, které dlužník získá do doby, než je oddlužení splněno, je povinen vydat insolvenčnímu správci. Správce příjmy rozdělí mezi věřitele. Mezi mimořádné příjmy patří daňová vratka, dědictví, dar, výhra v loterii a dále zamlčený majetek. Zamlčený majetek je takový, který dlužník neuvedl v seznamu majetku na začátku insolvenčního řízení, ačkoliv tuto povinnost měl. Tyto příjmy anebo výtěžek z prodeje majetku se pak použijí jako mimořádné splátky nezajištěným věřitelům nad rámec splátkového kalendáře v insolvenci.

V případě, že dlužník mimořádný příjem správci nevydá, vzniká mu dluh, který je důvodem ke zrušení oddlužení.

V případě pochybností, zda se ve vašem případě jedná (nejedná) o mimořádný příjem podléhající srážce, doporučujeme obrátit se přímo na insolvenčního správce.

Insolvence bez příjmů – jde to?

Jde. O oddlužení můžete požádat i se sociálními dávkami nebo na mateřské, není podmínkou mít zaměstnání. Insolvenční zákon ukládá pouze povinnosti hradit měsíčně alespoň minimální splátku v insolvenci, která činí cca 2 200 Kč. Cest k jejímu zajištění je více, častou je například darovací smlouva v oddlužení.

Chci poradit

Chcete znát předpokládanou výši Vaší srážky v oddlužení? Můžete ji zjistit v naší kalkulačce.

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.