Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Insolvence na mateřské

Do insolvence (oddlužení) lze jít i na mateřské. Svatba ani mateřství nejsou překážkou pro vstup do oddlužení. Pokud se dlužník nachází na mateřské nebo rodičovské dovolené, lze během ní požádat o povolení a schválení oddlužení. Zpravidla jedinou překážkou pro povolení oddlužení bývají příjmy dlužníka.

Ty často nejsou, hlavně u rodičovského příspěvku, dostatečně vysoké, aby mohlo být oddlužení plněno v zákonem stanovené minimální výši. Zjednodušeně činí minimální splátka v insolvenci cca 2 200 Kč měsíčně.

Mateřská a insolvence můžou jít dohromady, pokud si zajistíte dostatečný příjem.

Podléhá rodičovský příspěvek nebo mateřská srážkám pro oddlužení?

Ano, peněžitá pomoc v mateřství (tzv. mateřská) je zařazena mezi příjmy podléhající srážkám ze mzdy pro potřeby oddlužení splátkovým kalendářem. Totéž u insolvence a rodičovského příspěvku. Je třeba počítat s tím, že oba příjmy budou v insolvenci srážkám podléhat, pokud jsou vyšší než tzv. nezabavitelná částka (vypočtená dle individuální rodinné situace dlužníka). Stejně jako podléhá rodičovský příspěvek exekuci.

Chci konzultaci zdarma

Jak změní mé probíhající oddlužení skutečnost, že otěhotním?

V zásadě nijak. Změna stavu, tedy otěhotnění ani narození potomka nemá žádný přímý vliv na probíhající oddlužení. Narození potomka ale ovlivní oddlužení, respektive jeho plnění. Dlužníkovi totiž narozením dítěte přibude vyživovaná osoba a zvýší se tak nezabavitelná částka. Srážky z příjmů pak budou nižší a to může ovlivnit plnění oddlužení. Zejména v případě, kdy příjmy pro srážky nebudou dostatečné alepoň pro úhradu zákonem stanovené minimální splátky v oddlužení.

Kalkulaci splátek v oddlužení je nutno provádět vždy individuálně dle rodinné situace dlužníka a jeho vyživovacích povinností.

Mateřstvím se mi sníží příjem. Jak to ovlivní mé oddlužení?

Insolvence na „rodičáku" není žádnou výjimkou. Jak na ni?Před mateřstvím a zejména při něm se dlužníkovi zpravidla sníží příjem. Jak peněžitá pomoc v mateřství, tak rodičovský příspěvek jsou zpravidla výrazně nižší než příjem dlužníka před mateřstvím. Výše příjmů dlužníka je přitom klíčová pro plnění oddlužení.

Zákon požaduje, aby v insolvenci dlužník hradil alespoň minimální splátky, která činí cca 2 200 Kč měsíčně. Úhrada se děje prostřednictvím srážek z příjmů dlužníka. Nebude-li insolvence plněna v zákonem stanovené minimální výši, hrozí její nepovolení. U probíhajícího oddlužení pak hrozí zrušení pro neplnění!

Co když mi v mateřství klesnou příjmy tak, že nebudu plnit podmínky oddlužení?

Toto může být překážkou dalšího pokračování insolvence. Respektive důvodem pro její zrušení.

Klesnou-li příjmy dlužníka v insolvenci při mateřské tak, že z jeho příjmů nelze srazit ani částku odpovídající minimálnímu plnění pro věřitele, pak je toto důvodem pro zrušení oddlužení. Dlužník totiž oddlužení neplní.

Řešením je navýšení příjmů dlužníka. Například v podobě příspěvku od třetí osoby, která se zaváže, že dlužníkovi po dobu jeho oddlužení bude přispívat určitou částkou měsíčně. Cílem je, aby insolvence při rodičovské dovolené plněna byla alespoň v minimální míře požadované zákonem.

Chci konzultaci zdarma

Oddlužení při mateřské dovolené je možné a běžné.

Co mohu dělat, pokud mi příjmy při mateřství klesnou tak, že mi hrozí zrušení oddlužení?

V situaci, kdy oddlužení není plněno pro nedostatečné příjmy, hrozí, že bude oddlužení zrušeno. Pro dlouhodobé neplnění v zákonem požadované výši může insolvenční soud schválené oddlužení zastavit a insolvenci zrušit. Závazky budou věřitelé opět vymáhat tak, jako před zahájením osobního bankrotu.

Dlužníkovi nezbývá než své příjmy navýšit. Děje se tak pomocí příspěvku od třetí osoby, která se zaváže, že dlužníkovi po dobu jeho oddlužení bude přispívat určitou částkou měsíčně tak, aby oddlužení bylo plněno alespoň v minimální míře požadované zákonem. Pro tento postup se v praxi používá darovací smlouva nebo smlouva o důchodu, kterou dlužník uzavře s třetí osobou.

Přerušení oddlužení

Další možností je přerušení oddlužení. Dlužník může požádat o přerušení až na dobu 1 roku. Oddlužení může přerušit pouze jednou, nikoli opakovaně.

Přerušení oddlužení má význam právě v situaci, kdy hrozí, že oddlužení bude dlužníkovi pro neplnění zrušeno. Dlužník tímto krokem získá čas na konsolidaci a navýšení svých příjmů nebo získání příspěvku od jiné osoby.

Chci konzultaci zdarma

Mohu si nechat v oddlužení porodné, nebo jej musím odevzdat?

Porodné, stejně jako pohřebné, není bráno jako mimořádný příjem, který dlužník obdrží během oddlužení. V obou případech jde o jednorázovou dávku státní sociální podpory, a jako takové je nepostižitelné, zůstává dlužníkovi a nezajištěným věřitelům se nerozděluje. Insolvenční správce jej tedy po dlužníkovi nesmí vymáhat.

Pomoc s dluhy na rodičovské dovolené

Insolvence na mateřské není ničím neobvyklým a často se setkáváme s žádostmi o pomoc s financemi právě od nastávajících nebo čerstvých maminek. Není ostudou nechat si pomoci. Nejde už navíc jen o Vás, jste v tom společně s Vaším dítětem.

Kontaktujte jednoho z našich odborníků, aby váš případ zdarma zhodnotil a navrhl vhodné řešení.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.