Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Nižší platba v oddlužení – dotazy ve videu

Video o nižší platbě v oddlužení je volným pokračováním videoseriálu s dotazy na dluhy a oddlužení. V 5. dílu poradíme, co dělat, když se změní váš příjem a pravidelné platby v insolvenci jsou na vás nyní příliš vysoké.

Vyřešit mé dluhy

  1. Kdy a jak lze zažádat o nižší splátku v oddlužení? Co dělat, když se v průběhu insolvence změní životní náklady dlužníka? ↓
  2. Kdo a jak posuzuje, zda se platba v oddlužení poníží? Konkrétní časté případy, kdy je návrhu na poníženou platbu vyhověno. ↓
  3. Jaké výhody přináší pomoc odborníků při žádosti o sníženou splátku? ↓

Ponížení platby v oddlužení – FAQ z videa

Dobrý den, vítáme vás již u pátého dílu našeho seriálu, který se týká oddlužení neboli insolvence. Mé jméno je Karolína Polochová a jsem zde s kolegyní Ing. Martinou Prudilovou. Společně pracujeme pro advokátní kancelář Mgr. Martina Ludvíka, která provozuje web abivia.cz.

↓ V jakých situacích lze v průběhu oddlužení zažádat o sníženou splátku? (0:40)

Už když ke mně přijde klient a zpracováváme návrh, bavíme se o tom, jestli bude chtít žádat o sníženou splátku, nebo ne. Když s klienty procházíme celým procesem oddlužení a oznamujeme změny v jeho životní situaci správci a soudu, můžeme mu poradit, že tohle je třeba chvíle pro to, abychom požádali o sníženou splátku. Počítá se jakákoli změna, která má dopad na životní náklady: klientovi se například zvýší nájem, zálohy na energie, případně změní zaměstnání. To vše může znamenat šanci a možnost zažádat o sníženou splátku.

↓ Kdy je největší šance, že soud o snížení splátky rozhodne, eventuálně návrhu vyhoví? (1:57)

Je pravda, že oddlužení se bere jako dobrodiní pro dlužníky v tom smyslu, že na konci dostanou osvobození od úhrady zbytku dluhu, ovšem na úkor věřitelů. Věřitelé vlastně nedostanou šanci ty dluhy vymáhat. Proto jakékoli snížení splátky do oddlužení je na úkor věřitelů, kteří potom dostanou méně zaplaceno.

Soud velmi poctivě zvažuje každou situaci, kdy se o sníženou splátku žádá. Roli hraje velká spousta vstupů. Důležité je i to, kolik dlužím a kolik procent zaplatím díky snížené splátce. A samozřejmě i to, jestli mám nějakou změnu příjmu, tedy v jaké výši je příjem.

Musím přesně doložit, jaké mám náklady na živobytí. Jsou tedy objektivní důvody, které soud upřednostňuje nebo lépe vyhodnocuje. Zvažuje, zda to dlužník potřebuje a není to nějak účelově sledované. Třeba pokud má dlužník nebo jeho vyživované osoby nějaké zdravotní komplikace a pravidelné výdaje se zdravotní péči, kterou nehradí zdravotní pojištění, je to možné doložit.

Dalším důvodem ke snížení plateb mohou být výdaje dlužníka na dojíždění. Kdyby do toho zaměstnání nedojížděl a pracoval by třeba někde v místě bydliště, tak už by příjem nebyl tak velký.

↓ Jaké další poznatky z praxe se ještě vztahují k tomuto tématu? (3:30)

Hodně klientů využívá možnosti žádat o sníženou splátku. Případy bývají soudem vyhodnocené různě. Někdy je schválena snížená splátka dle návrhu, jindy po úpravě. I to považujeme za úspěch a pomoc v rodinném rozpočtu, aby mohl člověk nějak fungovat.

Někdy soud vyhodnotí, že je potřeba informace ještě lépe doložit, případně doplnit. Když je na to dlužník sám, nemusí přesně vědět, co a jak má doložit. Pokud si vezme na pomoc naši advokátní kancelář, která s tím má zkušenost, může být schvalování změny pro dlužníka jednodušší a rychlejší. A ještě s tím efektem, že snížená splátka dosáhne té výše, kterou dlužník chce. Nebo bude splátka prostě výhodnější, než kdyby žádal sám.

Takže tím vlastně seznamuješ klienty s možností právního zastoupení jakožto se službou, kterou také nabízíme. Je hodně využívaná a klienti jsou s ní velice spokojeni, protože nejsou na své oddlužení sami. A to je pro dnešek vše. Na shledanou u dalšího dílu.

Odkazy

Snížení splátky v insolvenci

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.