Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Lze požádat o nižší platbu v insolvenci (oddlužení)?

Počet žádostí klientů v oddlužení o zvýšení nezabavitelné částky či žádostí o změnu fixní měsíční úhrady v poslední době narůstá. Klienti mezi důvody uvádějí zvyšující se náklady za energie nebo pokles příjmu. V jakém případě je možné požádat soud o zvýšení nezabavitelné částky, respektive o nižší platbu v insolvenci?

V průběhu insolvence lze požádat o nižší měsíční platbu v oddlužení, zvláště když počítáte každou korunu a pořád to nevychází

Insolvenční zákon v ust. § 398 odst. 5 pamatuje i na situaci, kdy dlužník před schválením oddlužení nebo během probíhající insolvence žádá o jinou výši měsíčních splátek, než s jakou počítá zákon. Uvádí, že insolvenční soud může stanovit jinou výši měsíčních splátek, a to i po schválení oddlužení, jestliže o to požádá dlužník v odůvodněných případech. U schváleného oddlužení zejména pro změnu poměrů na straně dlužníka.

Co je podmínkou pro dosažení nižší platby v insolvenci?

Soud vyhoví v úpravě měsíčních plateb pro oddlužení jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že výše splátek stanovená podle zákonného postupu je způsobilá ohrozit plnění splátkového kalendáře nebo že míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů bude vyšší i při jiné výši měsíčních splátek.

Nesmí dojít např. k situaci, že při původní zákonné srážce je uspokojeno 50 % přihlášených pohledávek věřitelů a po změně měsíční platby pouze 15 %.

Ponížit měsíční platbu pro oddlužení je možné i v případě, kdy dlužník neplní min. 50 % nezajištěných pohledávek věřitelů

Novelou zákona byla odstraněna dřívější podmínka, kdy dlužník mohl žádat o nižší pravidelnou platbu v insolvenci pouze v případě plnění min. 50 % nezajištěných pohledávek věřitelů. Dlužník nově může žádat o úpravu měsíční platby v oddlužení, i když neuhradí 50 %. Věřitelům ale vždy musí nabídnout co nejvyšší, pro něj možnou, splátku, aby došlo k naplnění zásad insolvenčního řízení.

Chci konzultaci zdarma

Jak postupovat při zvýšení nezabavitelné částky v insolvenci?

Pokud dlužník požaduje, aby mu zůstalo více peněz než nezabavitelná částka, je potřeba prokázat soudu, že u něj existuje situace, nebo došlo ke změně poměrů, která plnění splátkového kalendáře ohrožuje.

Proto dlužník důkladně sepíše a doloží veškeré své náklady:

  • náklady na bydlení,
  • náklady spojené se zaměstnáním,
  • náklady na potraviny, hygienické potřeby, ošacení,
  • ostatní náklady, které dlužník musí vynakládat.

Soudu je třeba zvýšení nezabavitelné částky pro oddlužení dostatečně zdůvodnit

Po sestavení přehledu nákladů je třeba určit částku, o kterou se má nezabavitelná částka navýšit, případně se soudu nabídne konkrétní pevná částka splátky v insolvenci. Aby tato žádost byla úspěšná, je potřeba ji soudu dostatečně zdůvodnit. Zejména naplnit podmínku změny poměrů – tzn. že situace v době rozhodnutí o schválení oddlužení byla odlišná, nyní došlo ke zvýšení skutečných nákladů dlužníka, a proto je pro další řádné plnění splátkového kalendáře nezbytné, aby došlo k úpravě srážek.

Soud bere v potaz míru uspokojení pohledávek věřitelů

Další podmínkou pro změnu měsíční výše srážek je předpoklad vyššího uspokojení pohledávek věřitelů i při jiné, nové výši srážek. Zde se nabízí zejména případ, kdy i při nižší splátce je dlužník schopen uhradit 100 % přihlášených pohledávek.

Se změnou měsíčních plateb v oddlužení vám pomůžeme

Dlužník může o jinou výši měsíční splátky požádat při podání návrhu na oddlužení, ale i v průběhu oddlužení. Aby mohl uspět, řádně svou žádost zdůvodní a svá tvrzení doloží listinnými důkazy.

Pokud splňujete podmínky pro ponížení měsíčních srážek v oddlužení, rádi vám se zpracováním žádosti pro soud pomůžeme. Stačí si vyhledat zkušeného kolegu dle místa vašeho bydliště. Do 24 h vám zavolá a vše s vámi podrobně probere.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.