777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Sleva na dani a vrácení daně v insolvenci a exekuci 2023 (za rok 2022)

V březnu 2023 začíná finanční úřad vyplácet první vrácené daně za uplynulý rok 2022. Jaké jsou přesné termíny podání daňového přiznání a vyplácení přeplatků na dani? Vrací finanční úřad přeplatek automaticky? Může si dlužník v insolvenci nebo exekuci vyplacenou vratku daně ponechat?

Je to stejně i s daňovým bonusem (slevou na dani)? A věděli jste, že letos jde poprvé uplatnit nová sleva na dani týkající se zastavených exekucí?

V březnu se začaly vyplácet vratky na daních a daňové bonusy. Může si je dlužník v insolvenci nebo exekuci ponechat?

V březnu nastávají první termíny vyplácení daňových vratek, a to zaměstnancům, kterým provedl roční vyúčtování daní zaměstnavatel. Jaké jsou další termíny podání daňového přiznání a následného vrácení daně a vyplacení bonusů?

Forma podání Termíny podání 2023 Termíny vyplacení 2023
Zaměstnanec, kterému roční zúčtování provedl zaměstnavatel 15. února Ve výplatě za březen
Podání daňového přiznání papírově 3. dubna 3. května
Podání daňového přiznání online 2. května 1. června
Podání daňového přiznání s daňovým poradcem 3. července 2. srpna

Pozn.: Daňový bonus a insolvence 2022 – sleva na dani za rok 2022 dlužníkovi v insolvenci zůstává v jeho prospěch.

Bude vratka na dani vyplacena automaticky?

O vyplacení daňového přeplatku je nutno požádat, finanční správa jej nevyplácí automaticky. Vrací se navíc pouze přeplatky vyšší než 100 Kč. Nižší přeplatky se kumulují a může se o jejich výplatu žádat až 6 let zpětně od roku jejich vzniku. Oproti tomu v případě nedoplatku na daních se finanční úřad přihlásí sám a uhradit stanovenou částku (bez ohledu na její výši) je nutné do 3. 4. 2023.

Komu náleží vrácené daně a daňový bonus v oddlužení a exekuci?

 I. Daňový přeplatek

Vratka na daních u dlužníků v insolvenci či exekuci patří mezi příjmy použitelné pro insolvenční či exekuční srážky. Musí se tedy odevzdat pro účel uspokojení věřitelů buď insolvenčnímu správci (v případě oddlužení), nebo exekutorovi (v případě nařízené exekuce).

II. Daňový bonus (sleva na dani)

Daňový bonus náleží vždy dlužníkovi – jde o nezabavitelný příjem a nelze proti němu vést výkon rozhodnutí. Daňový bonus a insolvence 2022 se tedy neovlivňují.

 Věřitelé mohou letos poprvé uplatnit novou slevu na dani!

Čeho se týká a jaké podmínky je nutné pro její využití splnit? Zjistěte v našem podrobnějším článku » Daňové bonusy a přeplatky na daních v insolvenci a exekuci.

    Potřebujete pomoci? Napište nám!

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
    PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.