Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Sleva na dani a vrácení daně v insolvenci a exekuci 2024 (za rok 2023)

V dubnu 2024 začíná finanční úřad vyplácet první vrácené daně za uplynulý rok 2023. Jaké jsou přesné termíny podání daňového přiznání a vyplácení přeplatků na dani?

Vrací finanční úřad přeplatek automaticky? Může si dlužník v insolvenci nebo exekuci vyplacenou vratku daně ponechat? A co daňový bonus (slevu na dani)? Co se stane, když se daňový nedoplatek nezaplatí včas? A které slevy na dani lze letos uplatnit naposledy?

V březnu se začaly vyplácet vratky na daních a daňové bonusy. Může si je dlužník v insolvenci nebo exekuci ponechat?

Od dubna nastanou první termíny vyplácení daňových vratek, a to zaměstnancům, kterým provedl roční vyúčtování daní zaměstnavatel. Jaké jsou další termíny podání daňového přiznání a následného vrácení daně a vyplacení bonusů?

Letos naposledy je v daňovém přiznání za minulý rok možné uplatnit slevy na studenta, školkovné nebo odpočet za vzdělávání či poplatky odborům. S přibýváním datových schránek je stále více lidí, kteří se musejí přeučit z papírového na elektronické podání.

Forma podání Termíny podání 2024 Termíny vyplacení 2024
Zaměstnanec, kterému roční zúčtování provedl zaměstnavatel 15. února Ve výplatě za březen (tedy v dubnu)
Podání daňového přiznání papírově 2. dubna 2. května
Podání daňového přiznání online 2. května 2. června
Podání daňového přiznání s daňovým poradcem 1. července 2. srpna

Pozn.: Daňový bonus a insolvence 2024 – sleva na dani za rok 2023 dlužníkovi v insolvenci zůstává v jeho prospěch.

Chci konzultaci zdarma

Bude vratka na dani vyplacena automaticky?

O vyplacení daňového přeplatku je nutno požádat, finanční správa jej nevyplácí automaticky. Žádost o vratku je součástí formuláře daňového přiznání. Hranice pro vrácení minimálního přeplatku navíc oproti loňsku vzrostla ze 100 na 200 Kč. Nižší přeplatky se kumulují a může se o jejich výplatu žádat až 6 let zpětně od roku jejich vzniku. Oproti tomu v případě nedoplatku na daních se finanční úřad přihlásí sám a uhradit stanovenou částku (bez ohledu na její výši) je nutné do 2. 4. 2024.

Pozor!
Na neuhrazeném daňovém nedoplatku začínají narůstat penále už od 5. dne po termínu úhrady! Dluh se navíc může kumulovat až 5 let. Pokud vám vznikl vyšší nedoplatek, o kterém víte, že jej naráz splatit nezvládnete, kontaktujte bez prodlení finanční úřad a pokuste se dohodnout splátkový kalendář.
V opačném případě může i tento dluh přispět k situaci, že se ocitnete v dluzích. Ty se pak dají řešit pomocí insolvenčního řízení – oddlužení.

Pomoc v exekuci

Komu náleží vrácené daně a daňový bonus v oddlužení a exekuci?

 I. Daňový přeplatek se odevzdá

Vratka na daních u dlužníků v insolvenci či exekuci patří mezi příjmy použitelné pro insolvenční či exekuční srážky. Musí se tedy odevzdat pro účel uspokojení věřitelů buď insolvenčnímu správci (v případě oddlužení), nebo exekutorovi (v případě nařízené exekuce).

II. Daňový bonus (sleva na dani) zůstane

Daňový bonus náleží vždy dlužníkovi – jde o nezabavitelný příjem a nelze proti němu vést výkon rozhodnutí. Daňový bonus a insolvence 2023 se tedy neovlivňují.

Slevy na dani, které letos využijete naposled!

Řadu daňových bonusů jste si letos mohli uplatnit naposledy.

1. Sleva na dani na manžela

Od 1. 1. 2024 došlo k omezení slevy na dani na druhého z manželů ve společné domácnosti, které se nově uplatní výhradně na ty, kteří pečují o dítě pouze do 3 let věku.

2. Slevy na dani na studenta

Od 1. 1. 2024 mohou využít dodatečnou slevu na studenta jen ti studenti, kteří vydělávají částky vyšší než 205 600 Kč ročně (cca 17 100 Kč měsíčně).

3. „Školkovné“

Od 1. 1. 2024 došlo ke zrušení slevy na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení.

Chci konzultaci zdarma

Další změny v daních 2024

Omezení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnanců od zdanění, omezení osvobození stravenek, zvýšení daně z nemovitých věcí, úprava odvodů OSVČ, snížení limitu pro osvobození z příjmů z hazardních her (ze stávajícího 1 mil. Kč na 50 000 Kč.), zvýšení daně z tabákových výrobků a zavedení daně z alternativních výrobků, zvýšení daně z lihu a další.

 

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.