Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Jak ovlivní mé oddlužení, když se mi v jeho průběhu narodí dítě?

Situace dlužnice bude odvislá od míry uspokojení věřitelů (aktuální a předpokládaná) a od toho, jak v budoucnu zajistí úhradu minimálně odměny insolvenčního správce.

Narození dítěte v oddlužení – jak to změní insolvenci?

Pokud by podstatná část splátek pocházela z příjmů dlužnice např. ze zaměstnání, snížení příjmů během mateřské a rodičovské by mohlo ohrozit plnění oddlužení splátkovým kalendářem, pokud by bylo již na začátku počítáno s tím, že uhradí pouze zákonem požadované minimum (věřitelům alespoň tolik, kolik činí odměny insolvenčního správce). Pokud by se příjmy snížily o takovou částku, že by tuto podmínku nebyla schopna plnit, bylo by to důvodem pro zrušení oddlužení. Nedostatek příjmů může být nahrazen např. pravidelným darem, který by třetí osoba v průběhu mateřské a rodičovské hradila tak, aby byly plněny podmínky oddlužení.

Samotná skutečnost, že bude mít dlužnice během oddlužení dítě, však není důvodem pro zrušení oddlužení. V tomto případě je však třeba dbát na úhradu minimální zákonem požadované částky nezajištěným věřitelům za 5 let a odměny insolvenčního správce.

Dále je třeba si uvědomit, že z důvodu narození dítěte se navýší nezabavitelná částka o další vyživovanou osobu. Dlužnici tedy zůstane více peněz, ale o to méně dostanou nezajištění věřitelé, takže soud by mohl na konci oddlužení shledat míru jejich uspokojení za nedostatečnou a nevydat osvobození.

Výši srážky z předpokládaných příjmů z mateřské a rodičovské si můžete ověřit na insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.